lördag 11 september 2010

Folkpartiet i Skinnskatteberg lanserar en tvättäkta högerkandidat

De borgerliga i Skinnskatteberg hårdlanserar folkpartisten Carina Sandor som kommunalrådskandidat. Ni minns – det var hon som vägrade avgå fast hon inte längre hade en majoritet i fullmäktige bakom sig (Läs mera här). Eftersom Carina Sandor också kandiderar till riksdagen har hon besvarat SR-SVT:s kandidatenkät. Vi har alltså en möjlighet att se vilka åsikter hon företräder.

Carina tycker att det är ett mycket dåligt förslag att riva upp FRA-lagen. Det ser alltså ut som om hon är en vän av övervakningssamhället. Lite mer häpnadsväckande är kanske att hon också tar starkt avstånd från förslaget att förbjuda medlemskap i rasistiska organisationer! Kungen gillar hon däremot: Monarkin ska inte avskaffas!

Jämställdhet är inte heller någon höjdare: Hon tycker att det är ett mycket dåligt förslag att en större del av föräldraledigheten ska reserveras för papporna.

Däremot är hon de rikas vän: Fastighetsskatten ska inte höjas för villor med taxeringsvärde över 4,5 miljoner, ”förmögenhetsskatten" ska inte återinföras och skatten för höginkomstagare ska inte höjas. Allt mycket dåliga förslag enligt Carina Sandors enkätsvar. Pensionärerna har inte heller något att hämta: Det är ett ganska dåligt förslag att pension och lön ska beskattas lika.

Utförsäkringen från sjukförsäkringen ska också fortsätta: Det är ett mycket bra förslag att sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad.

Efter allt detta kommer det väl inte som någon överraskning att det också ska vara möjligt att profitera på skattepengar: Det är ett mycket bra förslag att privata vårdföretag som drivs med skattemedel ska kunna ge vinst till ägarna.

På en öppen fråga i enkäten ”Var någonstans skulle du placera dig själv på en politisk vänster – högerskala?” svarar hon ”Något till höger”. Det får väl sägas vara årets underdrift: Avlyssning av medborgarna, rojalist, mot jämställdhet, mot skattehöjningar för de rika, högre skatt för pensionärer, utförsäkring från sjukförsäkringen och profiter på skattepengar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar