torsdag 27 maj 2021

Läs Vänsterpartiets insändare om vindkraft i Fagersta-Posten


Insändare: Vindkraften nödvändig för att nå klimatmål

Har vi tid och råd att säga nej till vindkraft? Det långsiktiga klimatmålet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det börjar bli bråttom och tiden går fort. Den omställning som ska ske med fossilfri stålframställning och elbilar med mera kräver mycket el. Att satsa på solparker och solceller är bra, men räcker det? Enligt Naturskyddsföreningen ger ett vindkraftverk 4-5 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel till 1000 villor. Men moderna vindkraftverk är ofta större. I ett av de projekt som lanserats i Skinnskattebergs kommun kan ett verk ge upp till 21 GWh per år. Det motsvarar hushållsel till 4 300 villor. Totalt skulle 12 snurror i det projektet kunna producera 260 GWh per år: motsvarande el till 52 000 hushåll.

Solparken i Västerås, som är en av Sveriges största producerar 1,2 GWh per år. Det svarar mot hushållsel till 240 villor. Om man skulle ersätta ett vindkraftverk som ger 5 GWh per år skulle man behöva mer än fyra solparker av samma storlek som den i Västerås. För att ersätta ett större verk, som planerades i det aktuella projektet i Skinnskatteberg måste man ha 17,5 sådana solparker.

Fyra företag har närmat sig Skinnskattebergs kommun med förslag till vindkraftsprojekt. Om alla dessa skulle ersättas med solparker, behövs det 850 stycken. Den yta som dessa skulle uppta är ungefär 35 kvadratkilometer eller ett femtiotal fotbollsplaner.

När majoriteten i Skinnskattebergs kommun nu har bestämt sig för att säga nej till vindkraft, säger man också att solkraft är ett bättre alternativ. Här finns ingen motsättning, men det är viktigt att komma ihåg att solparker, om än i en alldeles orealistisk omfattning, aldrig kan ersätta vindkraften.

Kommunen säger sig också kunna godkänna ”småskalig vindkraft”. Enligt marknadsöversikter kan ett sådant verk ge upp till 50 MWh per år. För att ersätta ett stort modernt vindkraftverk behövs det omkring 400 sådana små kraftverk. Också det helt orealistiskt i vår kommun.

Om man erkänner att klimatkrisen är ett verkligt hot mot mänskligheten, och om man har grundläggande kännedom om vilket bidrag olika slags elproduktion kan ge, och om man inte vill vara fripassagerare på andras insatser, då är Skinnskattebergs kommuns beslut om nej till vindkraft orealistiskt.

Vänsterpartiet Skinnskatteberg genom Ingrid Sköldin, ordförandeInga kommentarer:

Skicka en kommentar