söndag 9 maj 2021

Krisen i Skinnskatteberg: Carina gör på stället hopp

På stället hopp

Carina Sándor
är en politiker som i över 15 år haft en central ställning i Skinnskattebergs kommunalpolitik. Hon har t ex varit kommunalråd i två omgångar. Till nyligen har hon haft uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ledningsutskott samt som andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon är gruppledare för Folkpartiet (”Liberalerna”) och eftersom hon representerar det största oppositionspartiet kan hon ses som oppositionsledare.

I kölvattnet av den uppslitande konflikt som rasat i kommunen sedan i oktober 2020 har hon nu avsagt sig uppdraget som andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Som skäl säger hon att det är konflikten mellan kommunchefen och det socialdemokratiska minoritetsstyret, speciellt kommunalrådet Lena Lovén Rolén som är orsaken till hennes avgång.

Lokala media blåste upp avgången kraftigt. Fagersta-Posten rubricerade sin nyhetsartikel: ”Carina Sándor (L) kliver av politikerpost: ’Kan inte längre stå bakom detta’”. Det som hon inte längre kunde ställa sig bakom är den halvårslånga konflikten och dess konsekvenser. Nättidningen Fagersta Nyheter skriver:

CARINA SANDOR LÄMNAR SITT UPPDRAG I KS: ”ÄR BÅDE LEDSEN OCH BESVIKEN PÅ VAD SOM SKETT”

Sandor tror att grundorsaken till allt som skett – att socialdemokraterna styr i minoritet sedan valet 2018 och att om de inte får igenom sina förslag måste kommunalrådet ändå se till att kommunstyrelsens beslut verkställs.

I Sveriges Radio P4 Västmanland är inslagets rubrik: ”Politisk veteran slutar efter kommunbråken i Skinnskatteberg.”

Alla betydelsefulla uppdrag kvar

Vad innebär nu Sándors avhopp. Uppdraget som kommunstyrelsens andre vice ordförande är det politiskt minst viktiga av Sándors uppdrag. Som andre vice ordförande ingår hon i kommunstyrelsens presidium tillsammans med de två socialdemokraterna Lena Lovén Rolén och Helena Öling. Presidiets viktigaste uppgift är att förbereda kommunstyrelsens dagordning och vem som ska få i uppgift att förbereda ärenden för styrelsens sammanträden. Presidiet agerar inte politiskt, utan har, får man väl säga mest administrativa uppgifter. Andre vice ordföranden måste också vara beredd att hoppa in som ordförande vid sammanträden där både ordföranden och förste vice ordföranden av någon anledning har förhinder. Såvitt jag vet har detta aldrig hänt.

De politiskt viktiga positionerna i fullmäktige, kommunstyrelsen, ledningsutskottet, som gruppledare och oppositionsledare är fullständigt intakta. Den bild som lokala media inspirerade av Sándor själv, att det handlar om ett riktigt avhopp är med andra ord inte riktigt sann. I alla betydelsefulla avseenden sitter Sándor kvar i orubbat bo.

Tio år av slirande i halvsanningarnas sörja

Man kan inte säga att Sándor direkt ljuger, men hon slirar runt i den sörja av halvsanningar som befinner sig någonstans mellan sanning och lögn. Det är inte första gången.

Före succévalet 2014 när de borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna tog makten i kommunen intervjuades Sándor av Dagens Nyheter. Hon presenterades där som kommunalråd i Skinnskatteberg, vilket vid tidpunkten helt enkelt inte var sant. Bland uttalanden märktes:

”När Skinnskatteberg har en tom fastighet och Socialdemokraterna vill använda den till olika kommunala projekt vill den borgerliga oppositionen överlåta huset till en företagsby.”

Det som avses är landstingets nedlagda folkhögskola. Beslutet att åstadkomma en företagsby var enhälligt (alltså inte folkpartistiskt). När detta visade sig bli ett totalfiasko arbetade Sándor som kommunalråd för att få in kommunala verksamheter i huset.

”Om en skola i kommunen hotas av nedläggning är det folkpartisterna som sköter protestlistorna.”

Det som avsågs var nedläggningen av byskolan i Hed. Två namninsamlingar genomfördes. Den ena var på nätet och samlade 126 namn varav 44 var icke-ortsbor. Den andra namnlistan var utlagd på den f d macken i Bernshammar hos centerpolitikern Barbro von Walden.

En omständighet som säkert bidrog till valsegern var ett löfte som Sándor ställde ut till föräldrarna till de elever i södra delen av kommunen som valt att gå i grundskolan i Kolsva i grannkommunen Köping skulle få skolskjuts av kommunen. Efter valsegern blev det inga initiativ i frågan. Det visade sig också snabbt att ett sådant beslut inte var förenligt med lagstiftningen. Mot bättre vetande hade alltså Sándor ställt ut ett löfte som inte kunde uppfyllas.

När maktövertagandet 2014 var ett faktum argumenterade hon att de demokratiska borgerliga partierna ju inte kunde göra något åt att de mindre rumsrena Sverigedemokraterna röstade för dem. Några förhandlingar och något samarbete fanns det inte. Icke desto mindre avstod de borgerliga egna förtroendeposter till sverigedemokrater, som de annars inte skulle ha fått.

Ett annat argument var att ett borgerligt maktövertagande var att det fanns ett gemensamt program för ”Alliansen” och att det därför var bäst för kommunen. De rödgröna partierna, som tillsammans var större än borgaralliansen hade bara en ”teknisk valsamverkan.” Problemet var att ingen hade sett ”alliansprogrammet”. Alliansens hemsida var nedstängd. På de olika partiernas hemsidor fanns inget att finna. Jag frågade ett 20-tal politiskt intresserade kommuninvånare, men ingen hade sett något alliansprogram.

Spelat en central roll i den aktuella konflikten

När det gäller de aktuella konflikterna har Sándor haft en central roll. Utan hennes förmedling hade aldrig kommunchefens anklagelser mot kommunalrådet, bland annat ogrundade påståenden om ekonomisk brottslighet, aldrig fått den skjuts de fick i inledningsskedet. Senare under processen har hon varit med och försökt styra med utredarna från konsultfirmorna PwC och Human & Heart.

Påståendet att grundorsaken till konflikten var Socialdemokraternas minoritetsstyre är pikant eftersom det var Carina Sándor som var ingenjören bakom lösningen. Orsaken var att hon inte längre ville ta nesan av att ha Sverigedemokraterna i knät. Samma sak låg bakom att hon i sista momangen gjorde en uppgörelse om 2021 års budget med Socialdemokraterna. Att en av kommunchefen utarbetad budget skulle tas av majoriteten i fullmäktige mot det socialdemokratiska minoritetsstyrets förslag var en del av attacken mot minoritetsstyret och kommunalrådet. Hade det gått så, hade socialdemokraterna avgått och då skulle frågan om SD-stöd till en borgerlig majoritet bli aktuell helt plötsligt. Det blev lite snopet för moderater och centerpartister som var beredda att ta över tillsammans med folkpartister och sverigedemokrater.

Som förklaring till sitt handlade sa Sándor i fullmäktige att ”annars blir det nyval, och det vill ingen ha”. Detta är en ren lögn. Det kan bara bli nyval om två tredjedelar av fullmäktige röstar för det. Och Socialdemokraterna ensamma har mer än en tredjedel av platserna. Och de hade inga som helst planer på att utlösa ett nyval.

Syndernas förlåtelse

Ja så här går det på i halvsanningarnas sörja: inga kommunala verksamheter i den nedlagda folkhögskolan, folkpartiet samlade in namn för Heds nedlagda skola, gratis skolskjuts till skolan i Kolsva, rätt ta makten med alliansprogram som ingen sett, inga uppgörelser med SD som fick förtroendeposter som tack, om minoritetsstyret förlorade budgetomröstningen skulle det bli nyval.

Att hon redan innan valet 2014 kallade sig kommunalråd och att det på hennes egen hemsida står att hon är ordförande för Liberalerna i Västmanland (har inte varit sant sedan 2016), är väl lappri i sammanhanget.

Och nu ett stort uppblåst avhopp med alla maktpositioner intakta. Det handlar om ett ”hopp på stället”: Man hoppar rakt upp i luften och landar på samma ställe man stod på från början. Man kan ställa frågan vad det är för signal som halvsanningen avses sända ut. Svaret får vi, kanske omedvetet av signaturen ”Kommuninnevånare” som i en insändare i Fagersta-Posten skriver:

Det hedrar Carina Sándor (L) att hon tar avstånd från det kaos som råder i kommunen, och avsäger sig sin plats i kommunstyrelsen.

Det som pågår är alltså vad som på utländska brukar kallas white-washing. Nu är Carina Sándor renad från all skuld.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar