lördag 29 maj 2021

Det blev dyrt det här - men det är det värt


Kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) envisades med att påstå att det inte handlade om något utköp av kommunchefen Marie Tollefsen Markström. Nu avslöjar Fagersta-Posten att fallskärmen är på 1,4 miljoner kronor. Det är 12 månadslöner plus semesterersättning. Det framgår inte av artikeln i F-P om summan är inklusive sociala avgifter. Om inte tillkommer det uppemot 700 000 kronor till, som guskelov inte går till f d kommunchefen utan till staten.

Om man vill ha en fullständig bild av vad felrekryteringen har kostat kan vi lägga till minst 800 000 kronor för externa utredningar. Dessutom pågår ännu Konkurrensverkets utredning om otillåten direktupphandling av revisionsbiträdets bulvan. Vill det sig illa kan det bli en upphandlingsskadeavgift på uppemot 200 000 kronor.

Summan av kardemumman kan bli över 3 miljoner eller sisådär 750 kronor per kommuninvånare. Och då har inte kostnaden i utebliven effektivitet av en kraschad kommunal förvaltning, som är svår att uppskatta i kronor och ören, räknats in.

Det är viktigt att komma ihåg att kommunchefen inte har blivit uppsagd, utan att hon har sagt upp sig själv. Det enda påtryckningsmedel hon har haft i fallskärmsförhandlingarna är då att "annars stannar jag kvar". Lena Lovén Rolén påpekar också att alla i kommunens ledningsutskott var eniga om fallskärmsavtalet. 

Jag har ännu inte sett protokollet från utskottet, men ett enigt utskott bör betyda att följande partier är gemensamt ansvariga för avtalet: Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet ("Liberalerna") och Sverigedemokraterna.

PS1 Protokollet visar att S, M, L och SD var eniga om "överenskommelsen"

PS2 Jag har just fått lära mig att kommunen också har betalat ut sjuklön till Marie Tollefsen Markström med 40 tusen kronor varje månad hon varit sjukskriven. Totalsumman för felrekryteringen kan därmed komma upp i knappt 6 miljoner eller 1 500 kronor per kommuninvånare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar