måndag 10 maj 2021

Skinnskatteberg: De borgerliga släpper in SD i värmen

Jag har just sett livesändningen från kommunfullmäktige i Skinnskatteberg. Som vanligt en cineastisk höjdare. Det mest uppseendeväckande beslutet var nog att samtliga borgerliga partier enats om att låta sig representeras av Sverigedemokraterna i kommunstyrelsens presidium.

I det förra inlägget berättade jag att folkpartisten Carina Sándor med visst buller lämnat sitt uppdrag som kommunstyrelsens andre vice ordförande. Hon skickade med ett avskedbrev till fullmäktige, där hon förklarade sin besvikelse med turbulensen i kommunen. Hon ville inte längre vara med och ta ansvar för den kris som ytterst berodde på Socialdemokraternas minoritetsstyre (vilket hon själv var ansvarig för att det kom till stånd).

Eftersom hoppet från presidieuppdraget inte innebär något över huvud taget politiskt, kunde man vara undrande över vad det betydde. Nu vet vi. Det handlade om att bereda en prestigefylld plats för Sverigedemokraternas gruppledare Ewa Olsson Bergstedt. Till det övriga fullmäktiges och alla åskådares häpnad visade det sig att den borgerligt-fascistiska oppositionen enats om att välja SD:s gruppledare till sin representant i det politiskt helt oviktiga, men kanske prestigiösa, organet Kommunstyrelsens Presidium.

Kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) bemötte det sanningsslirande avskedsbrevet från Carina Sándor. Då började som vanligt den högerextremistiska M-ledare Bo Öberg, sin vana trogen ropa från sin plats i lokalen, ett beteende som tidigare fått kommentaren på sociala medier ”Var Bosse nykter?” Andra anförde att det blev ”jättekonstigt” att Lena skulle kommentera ett brev som åskådarna inte sett. Det borde hon inte få göra. Att i stort sett inga beslut i fullmäktige är begripliga för den som inte har handlingarna i ärendet var det ingen som sa något om. Det visade sig dessutom att inte heller fullmäktiges alla ledamöter hade fått handlingarna. Andra argument för att tysta Lena Lovén Rolén var att Carina Sándor inte var på plats. Vad fan man skulle ha gjort istället om man ville diskutera saken framgick inte.

Det mystiska syftet med Carina Sándors hopp på stället är nu i alla fall klarlagt. Hon ville ge Sverigedemokraterna ett uppdrag som åtminstone låter fint, och som de kan brösta sig över. Och symboliskt är det ju en markering av det nya högerblock som Folkpartiet (”Liberalerna”) bestämt sig för att ingå i.

 

Oväntad entré för Ölands mest kufiska politiker

I övrigt kan det noteras att Skinnskattebergs förra fullmäktigeordförande Aneth Arvidsson (S) har det slitigt med kommunallagen. I en interpellation hade vänsterns Fredrik Skog frågat om en formulering i protokollet från ett tidigare möte, om att han borde ha stoppats i budgetdebatten när han enligt ordförandens och flera vrålande (ja faktiskt) borgerliga ledamöter avvek från ämnet.

I protokollet hade Aneth Arvidsson skrivit att hon hade rätt att avbryta en talare som inte håller sig till ämnet. När hon konfronteras med den påstådda paragrafen i kommunallagen som hon hänvisade till och som inte innehåller ett pilleflutt om saken, ändrade hon sig. Hon påstod nu i sitt interpellationssvar att det stod i lagen en formulering från ett avgörande i Regeringsrätten 1980.

Med ett visst stök och bök kan man få fram Regeringsrättens beslut. Det visar sig handla om den ökände Borgholmspolitikern Per Lublin. Under en period lamslog han kommunen med att överklaga närapå alla beslut. 2013 kastades han ut från fullmäktige av polis som ordföranden kallat på. Det aktuella regeringsrättsbeslutet från 1980 handlade också om att valde ledamoten Per Lublin slängts ut från fullmäktige. Så här beskriver rätten händelsen: ”L vägrat att intaga anvisad plats i enlighet med föreskrift i kommunfullmäktiges arbetsordning och att L dragit omkring från plats till plats i sammanträdeslokalen medförande en koffert.”

Det kan läggas till att Lublin fick avslag på sitt överklagande. Vi vet nu att en ledamot inte får dra omkring i lokalen med en koffert”. Något om andra, mindre uppseendeväckande avvikelser från ämnet vet vi inget. Men i Skinnskatteberg har man sina egna lagtolkningar.


Per Lublin kastas ut av polis. Bild från SVT Småland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar