onsdag 1 juli 2020

Ointresse för lokal klimatpolitik i junitoppen


Det totala ointresse för klimatfrågan som uppvisas av Skinnskattebergs kommuns politiska och administrativa ledning intar en ohotad ledning på listan över mest lästa inlägg under juni månad. Intressant är också att rapporten ”Kommunrevisorns testamente” på nytt har ryckt upp på topplistan. Där diskuteras med utgångspunkt från mina erfarenheter från Skinnskattebergs kommunrevision brister i systemet med kommunal revison. De fall som särskilt granskas i rapporten är hur en viktig vattenledning blev mer än dubbelt så dyr som budgeterat, hur det populistiska folkpartistiska kommunalrådet i strid med fullmäktiges och förvaltningsrättens beslut fick ut för hög lön samt hur förelägganden från skolinspektionen hanterades utan att någon insåg situationens allvar.

Antal besökare var i juni 243 (285 i maj). Av dessa var 111 (156) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,90 (1,65) och genomsnittlig tid per besök var 143 (74) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Finland och USA. Ströbesökarna kom från Australien, Lettland, Storbritannien, Sydkorea och Tyskland

De tio mest visade inläggen i juni:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar