onsdag 17 juni 2020

Från Mäster Palm och Olof Palme till Lena Lovén Rolén. Klimatdebatt i Skinnskattebergs fullmäktige.


August Palm höll 1881 ett berömt tal på temat ”Vad vilja Socialdemokraterna”. I ett lika känt tal slog Olof Palme 1964 fast att ”Politik är att vilja”. Nå vad vill socialdemokraterna. Förra måndagen när fullmäktige slaktade elva motioner om klimatpolitiken fick Skinnskattebergsborna svaret av det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Lovén Rolén. Socialdemokraterna vill ingenting!

Sju av de elva motionerna avfärdades med det till intet förpliktigande svaret ”motionen anses besvarad”.

När det gällde tre av motionerna kände man ett starkt behov att markera hårdare och besluta att avslå dem: Det blir ingen koldioxidbudget som visar varifrån utsläppen av växthusgaser i Skinnskatteberg kommer. Det blir ingen kommunal solpark. Och det blir inte tätare bussturer och nya busslinjer.

Varför det inte ska bli någon koldioxidbudget och varför det inte ska bli någon solpark fick vi aldrig veta. De socialdemokratiska ledamöterna på främsta bänken satt bara och tittade ned i bordet, som vore de avsvimmade. Istället skickades moderatledaren Bo Öberg fram till talarstolen för att utan någon argumentation yrka bifall till kommunstyrelsens förslag (d v s nej till motionerna). Öberg har i en tidigare fullmäktigedebatt kallat länsstyrelsens tjänstemän ”miljömuppar”. Möjligen kunde man av hans uppsyn se att han ansåg att även motionärerna var ”miljömuppar”.

Men när det gällde bättre busstrafik ansåg kommunalrådet att hon borde säga något. Hon är ju annars känd för att för någon månad sen självsvåldigt ha beslutat lägga ned praktiskt taget all lokal busstrafik i kommunen. Hennes inlägg innehöll minnesvärda formuleringar:

”Jamen, alltså, alldeles riktigt. Vi behöver definitivt utveckla vår kollektivtrafik…Utan bil i Skinnskatteberg har du ganska små möjligheter att ta dig från de yttre byarna och runtom…Mer kollektivtrafik, det tror jag vi alla är överens om.”

Sen kom slutsatsen. Hon yrkade avslag på motionen.

En framgång kunde klimatmotionärerna dock hösta in: Kommunen ska enligt deras förslag informera kommuninvånarna om växthuseffekten. Få se om det är det bidraget som ska rädda planeten.

Om du vill se hur livfullt det var när fullmäktige tackade nej till klimatpolitiken se gärna det här videoklippet. Behandlingen av klimatmotionerna börjar 13 minuter och 30 sekunder in i klippet. Knappt 20 minuter senare vid 30 minuter och 30 sekunder är plågan över.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar