måndag 10 juni 2019

Det hände i Skinnskatteberg i juni1902 Riddarhyttans sekelminne
Den 10 juni hade 100 år förgått sedan grundläggaren af Riddarhyttan, brukspatron C. J. Ohlson föddes erinrar Västm. Alleh. Med anledning häraf samlades brukspatron Ohlsons barn och barnbarn samt forna förmän vid grafkapellet i Skinnskatteberg, hvarest en anslående minnesfest firades. En rik skörd af blommor och vackra kransar ägnades åt stamfadern af samtliga ättlingar och åt banbrytaren för Riddarhytte aktiebolag af bolagsmännen genom dess disponent. (DN 18/6 1902)
1946 Tog miste på morkulla och älg
ESKILSTUNA, onsdag. En olaga älgjakt har uppdagats o Skinnskatteberg, där ett jaktsällskap på tre personer skjutit en älgko. För polisen uppger jägarna att de varit ute för att jaga morkulla, men tagit miste och skjutit en älg i stället. Jakten har försiggått på Riddarhytte bruks marker. När polisen fick kännedom om saken hade jägarna redan slaktat älgen och konserverat köttet, som emellertid beslagtogs. Det har också visat sig att en av ”morkullsjägarna” hade en älgstudsare med på jakten. (DN 20/6 1946)


Älg eller morkulla?

1947 Flottning i Hedströmmen
I ett reportage den 28 juni 1947 berättar Dagens Nyheter om flottningen i Hedströmmen, som beskrivs som ett sevärt spektakel: ”Folk reser upp för att titta på det sällsamma skådespelet, när skogarnas jättar dansar sin ystra krigsdans utför Hedströmmens virvlande forsar för att efter ett par månaders vila i vattnet äntligen nå skiljestället vid Skinnskatteberg.”
Flottarna arbetar på ackord och tjänar 15 – 20 kronor. De flesta har egna mindre jordbruk och en del sysslar med skogsbruk, huggning och dylikt. Det påpekas särskilt i artikeln att flottningsföretaget är skyldigt att ersätta de skador som uppstått: ”När flottningen är avslutad följer eftersyn av en särskild utsedd skiljedomare, och då gäller det för markägarna att få betalt för de skador som åsamkats genom flottningsarbetet. Men det brukar ske utan några större skärmytslingar mellan markägare och flottningsföretaget,”

1958 Nedsatt sedebetyg på examensdagen
Sju elever i Skinnskattebergs skoldistrikt fick sänkt ordningsbetyg på själva examensdagen sedan de gjort sig skyldiga till att kasta ut skolböcker genom bussfönster. När barnen häromdagen var på väg med skolbussen till hemorterna, belägna i Gunnilbo och Hed, kastade de ut skriv- och anteckningsböcker. Även en del arbetsböcker gick fönstervägen ut i naturen.
Det hela väckte pinsam uppmärksamhet och överläraren, Per Bark, plockade själv reda på det utslängda materialet. På själva examensdagen sänktes ordningsbetyget för de sju eleverna sedan kollegiet haft extra sammanträde.
— Ungdomarna har inte bara skräpat ned i naturen, utan också visat ett beklämmande förakt för skolan och dess arbete, säger överlärare Bark. Självfallet får de elever som behöver nya böcker för det fortsatta skolarbetet betala dessa själva. (DN 14/6 1958)

1960 Internatskola för pojkar med svåra hemförhållanden
Riksförbundet Sveriges ungdoms- och hemgårdar skall på gården Kedjebo i Skinnskatteberg i Västmanlands län öppna en internatskola för pojkar i åldern 11-13 år. Avsikten är att ett 15-tal pojkar skall ges möjlighet att i en rofylld miljö gå en gynnsammare stabilare personlig utveckling än de kan erhålla med svåra hemförhållanden i storstadsmiljö. Man skall vid skolan inte ta emot barn med svår asocial belastning men däremot barn som i skolan får s k enskild undervisning. (DN 10/6 1960)
Skoldirektionen i Stockholm hade begärt hos skolöverstyrelsen att få inrätta lärartjänsterna vid Kedjeboskolan trots att de inte var förlagda till Stockholm.


Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.
För länkar till tidigare inlägg klicka här
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar