onsdag 8 maj 2019

Ännu en kraschlandning för Fp+Sd i Skinnskatteberg


Lärarnas riksförbund har jämfört grundskolan i kommunerna. Kriterierna för jämförelsen har varit undervisningskostnader per elev, lärarlöner, behöriga lärare och elevresultat. För vart och ett av kriterierna har man tagit hänsyn till olika faktorer som man vet har samband med respektive kriterium. På så sätt menar man att man har tagit hänsyn till de olika förutsättningar som kommunerna har.

Skinnskattebergs kommun får tyvärr ett dåligt resultat och hamnar på plats 266 av 290. När man tittar på kommunerna i Västmanlands län kommer Skinnskatteberg näst sist. Sist kommer kanske något oväntat Västerås, som presterar sämre än förväntat. Särskilt dåliga är Skinnskattebergs kommun när det gäller undervisningskostnader (plats 274) och behöriga lärare (282).

Det ska kanske läggas till att uppgifterna för undersökningen samlades in 2017 och 2018. Det var alltså under den tid när koalitionen mellan Folkpartiet och Sverigedemokraterna hade ansvaret för kommunens ledning. Listan över Fp+Sd-koalitionens bottenskrap är lång.

Kommuner i Västmanlands län efter Lärarnas riksförbunds grundskolerankning
Kommun
Rang
Surahammar
4
Fagersta
36
Arboga
71
Sala
142
Köping
182
Kungsör
186
Hallstahammar
199
Norberg
239
Skinnskatteberg
266
Västerås
271


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar