måndag 23 oktober 2017

Köpa en begagnad bil av dem? PU-kalkylen


Ny serie: Köpa en begagnad bil av de här?
Detta är första avsnittet av en ny serie där vi ska granska hur den borgerligt-sverigedemokratiska majoriteten i Skinnskattebergs kommun har klarat sig under mandatperioden. I kommande inlägg ska vi granska sanningen, pengarna, skolan, tystnaden, handlingskraften, lagen och rutschbanan.Nu är det ett år kvar till valet. Vem ska man rösta på? Partierna kommer så småningom att lova både det ena och det andra. Både i Sverige och i kommunerna, bland annat här i Skinnskatteberg kommer det att presenteras valprogram där man kan se vad partierna vill göra under mandatperioden 2018 – 2022. De traditionella borgerliga partierna kommer troligen under fantasinamnet ”Alliansen” att lägga fram ett gemensamt program. De gjorde det i det förra valet, även om nästan ingen jag känner hade sett programmet. Från extremhögern – Sverigedemokraterna – lär det förmodligen inte bli något alls.

Man skulle kunna tro att bästa metoden för en väljare att välja mellan de olika partierna och/eller grupperingarna av partier skulle vara att titta på de här programmen och sen lägga sin röst på det som man tycker är bäst. Tyvärr missar man då en viktig sak: Hur troligt är det att de olika partierna kommer att förverkliga valprogrammens löften?

Statsvetarna talar om väljarnas P*U-kalkyl. U står för ”nytta” (utility på engelska), d v s hur bra tycker man att de olika programmen är. P står för ”sannolikhet” (probability på engelska). Kalkylen kommer att halta om man bara tar hänsyn till programmet (U). Låt säga att A lovar dig tusen kronor medan B nöjer sig med att utlova 100 kronor. Om nu sannolikheten att A ska infria sitt löfte är noll, medan sannolikheten att B ska göra det är 50 procent, blir A:s P*U-värde 1 000*0=0 medan B:s motsvarande värde blir 100*0,5=50. Om man bara skulle rösta på grundval av programmet (U) borde man ju välja A, medan P*U-kalkylen rekommenderar att man röstar på B eftersom 50 kronor är mer än noll kronor.

Hur ska man kunna bilda sig en uppfattning om sannolikheten (P)? Ja, ett sätt kan vara att se hur trovärdiga de olika partierna är utifrån hur de har agerat tidigare. När vi nu går in i valåret kan vi i Skinnskattebergs kommun blicka tillbaka på tre år av borgerligt styre tillsammans med Sverigedemokraterna. Hur trovärdiga framstår de borgerliga?


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar