onsdag 25 mars 2015

Parlamentarism i svenska kommuner? 25 år efter Norge.

Det ska bli möjligt för en kommun att istället för samregerandet införa ett parlamentariskt system. Det föreslår utredningen om en kommunallag för framtiden (2015:24). Förslaget är efterlängtat. Jag och flera andra statsvetare har i decennier förespråkat ett parlamentariskt system i kommunerna. Jag har också i flera inlägg på denhär bloggen tagit upp frågan.

Läs det senaste inlägget här. Det viktigaste skälet för kommunparlamentarismen är att det blir tydligt för väljarna vem som har ansvar för den förda politiken. Detta gör det enklare för väljarna att utkräva ansvar, d v s att bestraffa den som fört en dålig politik och belöna den som fört en bra politik. Man kan också förvänta sig att kommunfullmäktige vitaliseras: Fullmäktige blir det högsta organ där oppositionen är företrädd. Om oppositionen ska driva en politisk debatt, så får de göra det i fullmäktige. På det sättet kommer fullmäktiges trista och oengagerade möten att bli livligare fora för den lokala politiken.

Enligt förslaget ska beslut om att införa parlamentarism fattas senast 31 december året före valår. Fullmäktiges ålderspresident utför de uppgifter som i riksdagen ankommer på talmannen och uppdrar åt en gruppledare att bilda styrelse. Denne ”regeringsbildare” lägger fram ett förslag som föreläggs fullmäktige. Om mer än hälften av ledamöterna röstar emot förslaget förkastas det, annars är det antaget. Om man misslyckas att tillsätta en parlamentarisk styrelse som tolereras av fullmäktige väljer man istället en styrelse genom proportionella val. Det blir också möjligt för fullmäktige att avsätta styrelsen genom en misstroendeförklaring.

I Norge infördes en möjlighet för kommunerna att välja ett parlamentariskt styre 1993. Med en ny kommunallag år 2000 inleddes i Storbritannien en process som ledde fram till att de flesta engelska och walesiska kommuner idag styrs med ett parlamentariskt system. I båda fallen (både Norge och England) var utgångspunkten ett samregerandesystem som uppvisade stora likheter med det svenska.

Om det nu framlagda kommittéförslaget så småningom blir lag ska det bli möjligt för kommuner att försöksvis införa parlamentarism 2018. Vi ligger med andra ord 18 år efter England och 25 år efter Norge. Det är förstås lite skämmigt.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar