lördag 25 mars 2023

Försiktig sverigedemokrat

Försiktig
Sverigedemokraternas tekniska expert Jonny Emtin, ordförande i Tekniska utskottet är orolig för att den gamla brandstationen i Skinnskatteberg ligger för nära järnvägen. Det meddelar han i en intervju i Fagersta-Posten. Man får förmoda att det han är rädd för är att tåg ska spåra ur och skada brandstationen, och att man därför måste bygga nytt på en annan plats. Detta är et argument för 55-miljonersalternativet som låter bestickande.

Under år 2020 inträffade på hela det svenska järnvägsnätet fem (5) allvarliga urspårningar. Sträckan mellan Fagersta och Frövi svarar för mindre än en procent av all järnvägstrafik. Om vi räknar med en procent, skulle man alltså kunna vänta sig 0,05 allvarliga urspårningar per år på sträckan Fagersta-Frövi.

De flesta vagnar hamnar vid en urspårning i direkt anslutning till spåret. I två procent av alla händelser hamnar urspårade vagnar 25 – 30 meter från spåret. De skulle faktiskt riskera att skada Skinnskattebergs brandstation.

0,05 allvarliga urspårningar per år motsvarar 5 urspårningar på 100 år. Låt oss tänka oss att vi har maximal otur och alla dessa fem händelser sker vid Skinnskattebergs station. Två procent av dem skulle kunna leda till att vagnar far iväg så långt från spåret att de skadar brandstationen. Det blir en sådan riskabel händelse på tusen (1000) år.

Visst är det bra med försiktighet. Men frågan man är om man till höga kostnader kan gardera sig för alldeles osannolika händelser. Och betala med andras pengar.


4 kommentarer:

 1. Sträckan mot brandstationen är skyddad av perrongen vilket minimerar risken att vagnar hamnar mot den sidan.

  SvaraRadera
 2. Det finns som bekant mycket att säga om brandstationsdebaclet, men stationens närhet till järnvägen är faktiskt en giltig parameter.
  Det är mycket riktigt en ganska liten del av den svenska godstrafiken som passerar Skinnsberg, men banan är ändå så hårt belastad den överhuvudtaget tål.
  En inte obetydlig del av trafiken handlar om farligt gods. Det är brandfarligt eller giftigt gods - främst processkemikalier till industrin som bl a av säkerhrtsskäl transporteras per järnväg.
  För att sådan last skall bli riktigt farlig behövs inte några urspåringar. Det räcker med en läckande ventil eller brand i ett skuret hjullager.
  Och sker detta medan tåget befinner sig på Skinnskattebergs station lär det, med brandstationens nuvarande lokalisering, effektivt blockera personalens tillgång till Nödvändig utrustning, fordon etc.

  Därmed inte sagt att detta är enda parametern i diskussionen. Men väljer man att bygga nytt är distansen till järnvägen en väldigt tung sak.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej.
   Men en sak att diskutera med och anpassa till trafikverkets råd.

   Radera
 3. Enligt trafikverket bör NY bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 m från järnvägen. 95% av urspårningsolyckor har tåget hamnat inom 10 m från spårmitt.

  SvaraRadera