måndag 8 november 2021

Den meningslösa motionären


Moderaten Bo Öberg i Skinnskatteberg är duktigast på att skriva motioner till fullmäktige. Detta har P4 Västmanland idag kablat ut som dagens stora nyhet. Radion har gått igenom hur många motioner som har lämnats in i länets kommuner. Öberg leder med 20 motioner under de senaste två åren. I Fagersta är därmed oppositionspartierna V och SD sämst i länet.

”Vår viktigaste uppgift” säger Öberg i en intervju. Han får medhåll av en statsvetare vid Mälardalens högskola. ”Vi kan visa våra väljare att vi är aktiva och tar vårt uppdrag på allvar” fortsätter Öberg. Statsvetaren är inne på samma spår. Det är bra för demokratin att politikerna visar vad de vill. Något forskningsstöd för påståendet har inte statsvetaren (som inom parentes inte har gjort sig känd som kommunaldemokratiforskare).

När man tittar lite närmare på Öbergs motioner är det hela mindre imponerande. Motionerna handlar ofta om detaljer och är oftast bara på några rader. Någon större möda har inte lagts ned, vare sig på att skaffa underlag eller på att argumentera och formulera.

Öberg medger att det är ytterst sällsynt att någon av alla hans motioner får ja. Detsamma gäller nog alla motioner som fullmäktigeledamöter har lagt. I ett aktuellt inlägg har jag berättat om de sexton motioner som Vänsterpartiet i Skinnskatteberg för att påverka kommunens klimatpolitik. Två av de sexton motionerna bifölls (kommunen ska informera invånarna om växthuseffekten och kommunen ska följa upp måltiders klimatpåverkan). Fyra av de sexton motionerna fick tydligt nej (koldioxidbudget, solpark, bättre bussförbindelser, vindkraft). De resterande tio motionerna fick det intetsägande svaret ”motionen anses besvarad”.

Så om någon, t ex lokalradion eller någon lokal statsvetare, tror att fullmäktiges ledamöter skriver motioner för att påverka besluten är de nog fel ute. Praktiskt taget ingen påverkar någonsin genom att skriva motioner. De flesta motionärer hoppas nog på att väcka debatt och sprida sina ståndpunkter till allmänheten. Både Öberg och statsvetaren är ju inne på det spåret.

Men om det ska bli debatt måste ju någon få veta att motionerna finns. Här har massmedia en uppgift. Fagersta-Posten, som annars är en utomordentlig tidning har under senaste året rapporterat om åtta motioner i de tre kommunerna i spridningsområdet. Och bara två har uppmärksammats i nyhetsartiklar. De övriga sex har omnämnts i insändare, ofta skrivna av motionären själv. Av den Öbergska motionsfloden syns inga spår. P4 Västmanland har under de senaste månaderna inte någon gång rapporterat om en kommunal motion.

Det är inte utan att man undrar över vad demokratifinessen är med att bomba fullmäktige med enkla detaljförslag utan minsta förhoppning om att få ja eller ens bli känd och väcka debatt.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar