tisdag 9 november 2021

Vänsterframgångar i den västmanländska opinionen

Sveriges Radios lokala station  har låtit göra en opinionsundersökning i Västmanland. Underlaget är litet och får tas med ordentliga saltnypor. Icke förty pekar undersökningen på stora framgångar framförallt för Socialdemokraterna (+6,8 procentenheter). Även Vänsterpartiet (+0,7) och Miljöpartiet (+0,8) går fram. Alla andra partier går tillbaka jämfört med 2018 års valresultat. Störst minskning har Folkpartiet ("Liberalerna") som minskar med 1,9 procentenheter.

Om förändringarna i Skinnskattebergs kommunalval skulle vara med samma proportioner som de länsvisa förändringarna skulle Socialdemokraterna öka sin representation i fullmäktige med fyra mandat och få egen majoritet. Folkpartiet skulle minska med tre mandat från sju till fyra. Centern skulle tappa den ena av sina båda platser. Övriga partier skulle inte förändra sin representation.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar