onsdag 4 november 2020

Angreppet på socialdemokraternas kommunalråd mot nya svindlande höjder

I dagens Fagersta-Posten kan man läsa två insändare som fullföljer den hejdlösa attacken på kommunalrådet Lena Lovén Rolén. Den ena av dessa är undertecknad av de borgerliga gruppledarna i kommunen, bl a sluga Sándor som förmodligen hållit i pennan. Dessutom för säkerhets skulle inte mindre än två högerextremistiska Sverigedemokrater. Här får vi veta att de borgerliga och högerextremisterna alls inte är intresserade av maktspel. Oh nej! Här handlar det minsann bara om det bästa för kommunen.

Man kan påminna om vad dessa tomtar lyckades åstadkomma under åren 2014 - 2018 när de hade makten i kommunen.

 • De ljög om samarbetet med Sverigedemokraterna.
 • De vägrade att svara på Fagersta-Postens frågor om vallöftena (det kan man ju i och för sig förstå).
 • De försökte hindra alla andra anställda än kommunchefen att prata med media.
 • De fattade på olagligt sätt beslut i fullmäktige om kommunalrådets lön.
 • När domstolen upphävde beslutet vägrade man verkställa det.
 • Försökte på alla sätt mörka revisionens rapport om kommunalrådslönen.
 • I strid med kommunallagen hade man intern kontroll som var under all kritik.
 • I strid med lagen saknade man ett bostadsförsörjningsprogram.
 • I flera år drevs skolan på ett sätt som inte uppfyllde skollagens krav.
 • Man lovade att ordna skolskjuts till Malmaskolan i Kolsva, vilket visade sig vara olagligt.
 • Kommunen sjönk som en sten i olika rankningar (företagsklimatet, skolan, var är det bäst att bo?)

Den andra insändaren i tidningen är skriven av de båda socialdemokratiska kommunrevisorerna. De klargör tydligt hur den så kallade förstudien kom till kommunstyrelsen och offentliggjordes med alla obestyrkta beskyllningar. Det var lydige Lidquist som alldeles på egen hand tog på sig rollen som dyngspridare. Alla övriga i kommunrevisionen var emot eftersom förstudien bara var ett arbetsmaterial. Att framställa det som att revisionen stod bakom rapporten var med andra ord helt enkelt ljug.

Under förra mandatperioden var jag ordförande i kommunrevisionen. Där fanns också lydige Lidquist med som förtroendevald av Folkpartiet ("Liberalerna"). Han utmärkte sig inte där för sina kognitiva förmågor. Däremot hade han problem med impulskontrollen, särskilt om någon kritik mot kommunchefen (molokna Marie) kom fram. Hans agerande i den nu aktuella frågan är med andra ord inte förvånande.

3 kommentarer:

 1. Citat:
  "Revisionen ska granska styrelsens och nämndernas verksamhet å fullmäktiges och väljarnas vägnar. På så sätt ska väljarna få den information om eventuella missförhållanden som gör det möjligt för dem att utkräva ansvar vid valet.
  Varje försök att tysta revisionen är därmed ett hot mot den kommunala demokratin."
  Henry Bäck, 6 november 2019
  https://www.facebook.com/Fagersta/posts/1597836087034295

  SvaraRadera
 2. "Ett annat missförstånd är att en revisor inte skulle få meddela egna iakttagelser och slutsatser. Enligt kommunallagen är varje revisor en självständig myndighet. Påståendet att revisionens ordförande agerat skumt när hon i fullmäktige fört fram sådant som inte står i granskningsrapporten eller som inte alla revisorer står bakom är därmed inte relevant och tyder på monumental okunnighet."
  Henry Bäck, 6 november 2019

  SvaraRadera
 3. Hej "Anonym" som kommenterat ovan den 4 november

  Revisionens ordförande har inte lämnat ut någon "granskningsrapport" utan ett internt material, kallat FÖRSTUDIE vilken skulle ligga till grund för en granskning.

  Vi 5 i revisonen hade haft ett möte kvällen innan KS och kommit fram till att den inte kunde betraktas som färdig och inte skulle lämnas ut

  Grunden till att förstudien startade var att Kommunchefen meddelat Carina Sandor att hon (KC) mådde dåligt pga sin relation till KSO, då denne förbigår KC och ställer till oreda genom att inte begripa rollfördelning mellan politik och administration och även göra direkta felaktigheter. En lista - många sidor lång - på dessa problem, lämnade KC till Sandor, som vidarebefordrade dem till revisonens ordförande, som sammankallade ett möte, varvid det beslöts att en förstudie skulle inledas, för att bedöma relevansen i de uppgifter Sandor fått sig till del.

  Förstudien indikerade på att det fanns anledning att gå vidare med en granskning. Detta skulle vi meddela KS följande dag.

  Istället valde den enskilde revisorn, som först hade ordet, att kalla förstudien för en färdig rapport och delge den till KS och offentligheten.
  Detta trots att det inte var en kvalitetssäkrad granskning och hade uppenbara brister, om den skulle kallas granskning

  Alla handlingar kan inte lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, utan en sekretessprövning ska göras när det gäller känslig uppgifter om enskild person eller misstanke om brott osv Det kan också finnas "sekretessmarkerade" handlingar och handlingar som inte färdigställts, som inte ska lämnas ut

  Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagstiftningen.
  När den följs hotas inte demokratin, som ovan antyds av "anonym"

  Elisabet Hultberg
  av Kommunfullmäktige utsedd revisor i Skinnskatteberg kommun

  SvaraRadera