fredag 20 november 2020

Insändare från Vänsterpartiet Skinnskatteberg om migrationspolitiken

 Insändare i Fagersta-Posten idag

Hemskt att försvåra familjeåterförening

Efter den stora flyktingvågen 2015 stiftades en tillfällig utlänningslag. Inga permanenta uppehållstillstånd skulle beviljas och hårdare krav ställdes för familjeåterförening. Det sades att vi behövde andrum. Det var två månader efter Stefan Löfvens tal på Medborgarplatsen: ”Mitt Europa bygger inga murar”.

Den tillfälliga lagen upphör sommaren 2021. För att slippa återgång till den tidigare mer generösa lagen tillsattes en kommitté som skulle komma med förslag till en ny utlänningslag. Det är nu klart och på remiss till den 7 december. Endast tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas och för att man ska kunna återförenas med sin familj måste man vara höginkomsttagare. Det ska bli så oattraktivt som möjligt att göra sig besväret att ta sig till Sverige. Så var det med andrummet och murarna.

Vem vill satsa på att integrera sig när man inte vet om man får stanna och när man inte kan återförenas med sin familj? All forskning tyder på att permanenta uppehållstillstånd är bra både för individen och samhället. För två år sedan samlade Röda Korset in enkätsvar från sina behandlingscenter för krigsskadade. På samtliga center vittnades om sämre psykisk hälsa och höjd stressnivå för dem som får tillfälliga uppehållstillstånd. Att då integrera sig i det svenska samhället är svårt om inte omöjligt. Familjen betyder mycket och det skulle skapa stor otrygghet och saknad om den försvann. Försvårande av familjeåterförening är fasanfullt.

Hans Blix, Jan Eliasson och Alf Svensson har på DN Debatt krävt att de ensamkommande ska få stanna. De menar att den plågsamma hanteringen av barn och ungdomar som kom 2015 har skapat sår i det svenska samhället. Nu är det dags att göra rätt, låt dem stanna.

Sverige har som många andra västländer en åldrande befolkning. Utan invandring av människor i arbetsför ålder blir det en tung börda att klara välfärden. Att stoppa invandring för att den kostar för mycket är självmål. Ernst Wigforss skrev 1932: ”Vi är för fattiga för att kunna arbeta. Och ju fattigare vi blir, desto mindre har vi råd att arbeta. Det finns intet folk med sitt sunda förnuft i behåll som i längden kan slå sig till ro med en ekonomisk visdom av detta dårhusmässiga slag”. Idag kunde man fråga sig ”Är vi för fattiga för att ta emot människor som vill arbeta?”

Det som gäller för Sverige gäller också i Skinnskatteberg. Befolkningen krymper och åldras. De flyktingar som kom hit 2015 flyttar från kommunen. Har vi råd med det?

Vänsterpartiet Skinnskatteberg genom Ingrid Sköldin, ordförande

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar