torsdag 26 november 2020

Kuppförsöket i Skinnskatteberg: Startskottet

Vid kommunfullmäktiges möte den 19 november läste fullmäktiges ordförande upp ett yttrande från den förtroendevalda revisorn Elisabet Hultberg (S). I yttrandet redogör Hultberg bland annat för förhistorien till hur den s k ”förstudien” offentliggjordes. Förstudien utförd av revisionsbiträdet Camilla Karlsson innehöll en rad anklagelser mot kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) som bl a anklagades för brottslighet.

I ett destillat av Hultbergs redogörelse framträder följande bild av förloppet:

12 oktober. Kommunalrådet och kommunchefen Marie Tollefsen Markström är var för sig inbjudna till revisionens möte. Kommunchefen verkar uttröttad, på gränsen till utbrändhet.

21 oktober. Revisionen har extra telefonmöte. Ordföranden Lennart Lidquist (L) har fått en skrivelse från kommunchefen uppläst för sig av Liberalernas gruppledare Carina Sándor som önskat att revisionen utreder de problem kommunchefen upplever med kommunalrådet.

Lidquist menar att det är viktigt att ingripa snabbt eftersom Tollefsen Markström mår så dåligt.

Revisionsbiträdet Karlsson berättar att hon den 17 oktober haft ett många timmar långt samtal med kommunchefen och uppmanat henne att skriva ned problemen i relationen till kommunalrådet. Karlsson ber revisionen om ett uppdrag om berättelsen som kommit via Sándor och Lidquist går att belägga. Karlsson säger också att kommunalrådet har hotat henne att utreda hur Karlssons man kunnat få stora uppdrag från kommunen. Karlsson får uppdraget att undersöka klagomålen från kommunchefen.

26 oktober. Nytt möte med revisionen. Karlsson meddelar att revisionen måste lägga fram hennes slutsatser i ”förstudien” för kommunstyrelsen. Fyra av de fem förtroendevalda revisorerna är av uppfattningen att undersökningen inte är avslutad. Det behövs ytterligare klarlägganden.

27 oktober. Lidquist går på kommunstyrelsens möte och föredrar Karlssons utredning som lämnas över till styrelsen och förs in i kommunens diarium. Därmed är Karlssons förstudie offentlig och bollen är i rullning.

Här är en länk till fullmäktiges protokoll . Hultbergs yttrande kan man hitta på sidorna 40-43 i dokumentet. För den som inte är van vid kommunala protokoll kan det kanske vara intressant att se hur färglöst och nästan obegripligt ett protokoll kan se ut. De i det här sammanhanget intressanta punkterna är paragraf 118 med information från revisorerna (sidan 8 i dokumentet, sidan 146 i protokollet) och paragraf 123 med budget för 2021 (sidan 15 i dokumentet, sidan 153 i protokollet).

Trevlig läsning!

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar