tisdag 17 november 2020

Kuppförsöket i Skinnskatteberg hejdat

Det var kommunfullmäktige i Skinnskatteberg i går kväll. Det kuppförsök som nu pågått i snart en månad med syfte att störta det socialdemokratiska minoritetsstyret i kommunen, och särskilt att sätta dit kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) hejdades. Det är för tidigt att dra slutsatsen att kuppförsöket helt har stoppats, men det har åtminstone bromsats upp.

Försöket sätta dit kommunalrådet för brott

Kuppmakarna har använt sig av två verktyg i lådan. De har försökt använda sig av kommunrevisionen för att rikta beskyllningar om brottslig verksamhet och allmän otrevlighet mot kommunalrådet. De har vidare försökt fälla kommunledningens budgetförslag och därigenom tvinga den att avgå.

Fullmäktige har en stående punkt på dagordningen ”Information från revisionen”. Här gick revisionens ordförande Lennart Lidquist (L) upp i talarstolen. Till allas förvåning redovisade han bara revisionens kommentarer till kommunens ekonomiska delårsrapport. Inte ett ord om kuppförsöket, där han själv spelat en central roll.

Men det fick inte bli vid detta. Ordföranden läste upp ett yttrande från en av revisorerna, Elisabet Hultberg (S), som själv var förhindrad att vara med på fullmäktiges möte. Hultberg redogjorde där för hur rapporten om kommunalrådets illvilja och brottslighet kommit till:

Camilla [Karlsson, revisionens biträde] berättar också för oss att hon under kvällen den 17/10 haft ett många timmar långt telefonsamtal med kommunchefen om hennes dåliga mående, samt gett henne rådet att skriftligt lista sina problem med Kommunstyrelsens ordförande och lämna denna lista till någon politiker som hon litade på

Kommunchefen lämnade då sin lista, den 18/10 till Carina Sándor, som sedan även läst upp dokumentet för Lennart Lidquist.

...

Syftet med att skyndsamt följa upp Maries [Tollefsen Markström, kommunchefen] uppgifter var - vilket gång på gång underströks av Lennart och Camilla - att "Rädda Marie" som, om vi inte la fram vårt material på KS den 27/10, skulle ta en veckas ledigt och överväga att säga upp sig.

I den efterföljande diskussionen deltog kommunalrådet som värjde sig mot anklagelser om brottslighet, Fredrik Skog (V) som menade att det är viktigt att granska hur revisionen sköter sitt uppdrag, eftersom revisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige, ytterligare en av revisorerna Inger Fredén (S) som underströk att revisorerna inte varit eniga om att den s k ”förstudien” skulle delges kommunstyrelsen. ”Jag blir så arg att jag skakar” utbrast hon över Lidquists försök att uppträda i hela revisionens namn.

Lennart Lidquist själv inledde diskussionen efter att Hultbergs yttrande lästs upp. Han ville rätta sitt namn som hade varit fel i uppläsningen. Säkert hade han hoppats att hans insats skulle begränsas till detta inlägg. Han gav överhuvudtaget ett intryck av att vara strykrädd. Men han slapp inte undan, utan försökte sig på tricket ”utredning pågår”. Man skulle inte diskutera saken eftersom utredning pågick. Vidare medgav han att han ”lämnat utredningen till kommunstyrelsen på eget bevåg” och alltså inte i revisionens namn.

Högerextremisten Bo Öberg (M) var mest ett störande element när han titt som tätt satt och ropade från sin plats i salen för att störa talarna i talarstolen.

Fullmäktige beslöt slutligen enhälligt att foga Hultbergs inlaga till protokollet. Det kommer då att publiceras på kommunens hemsida. Eftersom den inte är lättnavigerad, ska jag när protokollet kommit dit ge er alla läsare länken. Läs för resten gärna den s k förstudien.

Beslut om budgeten skjuts upp

Helt olika bilder av hur kommunstyrelsens förslag till budget hade tillkommit fördes fram. Socialdemokraterna menade att det egentligen var ett förslag från förvaltningen (läs kommunchefen) som tagit upp tidigare förslag från de borgerliga och klippt och klistrat ihop en budget som passade de borgerliga. Socialdemokraterna själva kritiserade satsningar på byråkratin. Det föreslogs två nya administrativa tjänster och nästan 2 miljoner kronor till marknadsföring av kommunen. Hur dessa pengar skulle användas var oklart. Istället ville Socialdemokraterna satsa mer än 3 miljoner på äldreomsorgen.

Också Vänsterns Fredrik Skog kritiserade neddragningar i äldreomsorgen och uteblivna satsningar i välfärden. Istället satsade de borgerliga på byråkratin. Antalet anställda på kommunkontoret ökar ständigt medan befolkningen minskar. Uppgifter som förr sköttes av en anställd krävde nu två. Uppsägningar och felrekryteringar kostade stora pengar. ”Det är inte friskt det som sker. Det blir fler och fler hövdingar och färre indianer.” Om budgetprocessen som dominerats av förvaltningen och dess ledande tjänsteman undrade han ”Ska vi lägga ut politiken på entreprenad? Vi lever i en stor j:la skendemokrati.”

Oppositionsledaren Carina Sándor låg lågt i budgetdebatten. Oppositionens talan fördes istället av Sverigedemokraternas Ewa Olsson Bergstedt. I diskussionen om äldreomsorgen hävdade hon att ”det blir inte bättre för att man får en massa pengar”. Nej. Istället skulle det effektiviseras. Hon menade att ”jag tror att man kan effektivisera”, vilket hon underströk med ”jag tror det”. Vad nu denna effektivisering skulle bestå i hade hon inga uppslag om, men man får väl förmoda att hon menade att undersköterskor och biträden skulle springa fortare.

Kritik mot Sverigedemokraterna tillåts heller inte på kommunens webb. Alldenstund fullmäktige livesänds på Facebook kan man också under gång skriva kommentarer. Den användare som skrev ”Så sorgligt att se och höra SD” fick prompt sin kommentar raderad med motiveringen att ”den stred mot de regler som finns för publicerade inlägg på Skinnskattebergs kommuns Facebooksida”. Enligt uppgift är reglerna att kommunen tar bort ”inlägg och kommentarer som är kränkande, stötande, brottsliga och som bryter mot personuppgiftslagen.” Det står faktiskt inte att inlägg som är kritiska mot Sverigedemokraterna är förbjudna.

I själva budgetfrågan blev det så att ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för vidare bearbetning. Därigenom misslyckades åtminstone tillfälligtvis kuppförsöket. Vi får väl se om det ska lyckas för det socialdemokratiska minoritetsstyret att förändra förslaget under de kommande veckorna. Annars är blir det ett säkert nederlag på nästa fullmäktigemöte den 14 december. Och då får Carina Sándor (L) ta över och bilda majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna.

De fyras gäng

Av de fyra som har kucklat ihop kuppförsöket har en, revisionsbiträdet Camilla Karlsson, redan givit upp och sjappat. Att ha deltagit i försöken att byta ut den politiska kommunledningen är ingen merit när hon ska försöka hitta nya uppdrag i Kommunsverige. Lika knepigt kan det nog också bli för kommunchefen Marie Tollefsen Markström. Men lycka till, kanske i någon helt annan bransch. Lennart Lidquist, revisionens ordförande som i hela historien gjort en utomordentligt slät figur, borde nog fokusera mer på sin verksamhet som loppisföreståndare. Oppositionsledaren Carina Sándor, två gånger (eller var det tre) tidigare avsatt kommunalråd borde kanske ägna sina krafter åt sin akademiska karriär. Hon är ju numera universitetslärare på SLU. Om man ska ha framgång i akademin är det tufft om man är odisputerad och utan forskningsmeriter.

Skinnskattebergs fullmäktige en riktig kalkonrulle

Till sist några ord om livesändningen. Ljudåtergivningen är ganska långt från hi-fi. Ibland är det faktiskt så att det är lika knepigt att förstå vad talarna säger, som om de talat klingon. Inte blir det bättre av att Bo Öberg smäller i stolen och ropar högt för att störa. Ibland ställer han sig faktiskt framför kameran, så att allt man ser är hans bakdel. Att se Skinnskattebergs fullmäktige är ingen höjdare som TV-kväll betraktat.

Bo Öberg1 kommentar: