lördag 7 november 2020

Klargörande om den doftande härvan i Skinnskatteberg

Gårdagens inlägg om det nätverk i Skinnskattebergs kommun, vars kärna försöker störta S-styret och kommunalrådet Lena Lovén, har väckt stor uppmärksamhet; för att inte säga upprördhet. Jag har fått ta emot en del kritik. Det har dels handlat om att jag skulle låna mig till ryktesspridning och skvaller. Dels har jag fått invändningen att man ska tänka gott om människor. Ack, om det ändå vore så!

Några ord om ryktesspridning. Det är ett antal händelser som jag återger. Riktigt säker kan man inte vara på någonting. Det skulle krävas mer utredning än vad jag har resurser till. Jag ska återkomma till den saken.

Först händelserna 2018 som lade grunden för det svaga S-styret i kommunen, som i praktiken varit helt i händerna på de borgerliga (läs f d kommunalrådet Carina Sándor) och Sverigedemokraterna. Här är jag på säker mark. Jag var så involverad i förhandlingarna att jag på goda grunder vet vad som hände. Tolkningen av dem är förstås en annan sak. Det beror på om man tror att aktörerna handlar med goda eller onda avsikter.

När det gäller de påstådda händelser där kommunalrådet Lovén Rolén skulle ha begått felsteg och till och med brott är saken förstås en annan. Det är ju i huvudsak obestyrkta påståenden som förs fram av kommunchefen Marie Tollefsen Markström, förra kommunalrådet Carina Sándor, revisionens ordförande Lennart Lidquist och revisionsbiträdet Camilla Karlsson. Läs gärna anklagelseskriften för att se hur äkta ryktesspridning och skvaller ser ut.

Också händelseförloppet som ledde till att ”bomben briserade” är tämligen väl klarlagt. Här kan det dock finnas oklarheter. Att kvartetten Tollefsen Markström, Sándor, Lidquist och Karlsson har spelat en central roll är höjt över varje tvivel. Detaljer i förloppet skulle dock behöva klarläggas ytterligare.

En särställning intas av den påstådda affären med ”Företagaren 58 år”. Detta var en händelse där det bara fanns en indikation. Den kunde med fördel ha utelämnats ur redogörelsen, eftersom den har lett till spekulationer och nyfikenhet. Här är säkerhetsnivån i texten mycket låg. Tänk gärna bort det stycket ur texten.

Flera av händelserna borde egentligen utredas av kommunrevisionen. Tyvärr har den kollapsat när ordföranden inte förmår uppträda objektivt och när biträdet har sjappat. Det har från borgerligt håll framförts krav om att kommunalrådet Lovén Rolén borde polisanmälas. Några av de påstådda händelserna skulle i så fall komma att granskas av polis och/eller åklagare. Dessvärre blir det nog inte så. Man ska inte gå händelserna i förväg, men troligt är att ärendet avskrivs med motiveringen att inget brott har begåtts.

Däremot kan anmälarna komma att anklagas för falsk angivelse eller falsk tillvitelse. Det är brott där fängelse ingår i straffskalan. Det kan bli trångt i kurran.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar