måndag 1 juni 2020

Stins klickraket igen


Den gamle stinsen på Skinnskattebergs station, Valde Fehrm, går med ojämna mellanrum i topp på klicktoppen. På 1990-talet ville SJ lägga ned stationen i Skinnskatteberg, men Valde valde annorlunda. Som en akt av civil olydnad fortsatte han att sälja biljetter från stationen. Topplistan för maj visar över huvud taget ett förnyat intresse för lokalhistorien. Från genomgången av DN-arkivet dyker inläggen 4, 6 och 9 upp på topplistan. Andra inlägg på listan med en lokalhistorisk dimension finns på placeringarna 3,7 och 8. Och vart ska man vända sig om inte till historien, när det nu är så jävligt, vilket kommer fram på plats 10 med coronastrategin.

Antal besökare var i maj 285 (367 i april). Av dessa var 156 (198) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,65 (1,65) och genomsnittlig tid per besök var 74 (83) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Nederländerna och Tyskland. Ströbesökarna kom från Danmark, Spanien, Ryssland, Storbritannien och USA.

De tio mest visade inläggen i maj:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar