torsdag 4 juni 2020

Skinnskattebergs klimatpolitik: Huvudet kvar i sanden


I årets kommunrankning av kommunernas miljöarbete har Skinnskattebergs kommun gjort en uppryckning från plats 269 till 254 av 290. Det är förstås bra, men kommunen spelar fortfarande i lägsta divisionen. Totalt har Skinnskatteberg fått 12,9 av totalt 52 poäng och är därmed sämst i Västmanlands län. Också när man jämför med 136 mindre städer och landsbygdskommuner hamnar kommunen på den nedre halvan (plats 111).

Särskilt svagt är det när det gäller klimatpolitiken. Här är några data:
  • 76 procent av kommunerna har egen produktion av förnybar el. Skinnskatteberg hör inte till dessa 76 procent.
  • 73 procent har en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan. Inte Skinnskatteberg.
  • 38 procent har utarbetat en koldioxidbudget. Men inte Skinnskatteberg.
  • 36 procent köper in förnybar energi till kommunens verksamhet. Skinnskatteberg svarar Nej.
  • Utsläppen av växthusgaser är 14 procent högre än genomsnittet.
  • Kommunens fordonsflotta är 14 procent sämre än genomsnittet när det gäller klimat- och energiprestanda.

På måndag kl 13 ska kommunfullmäktige behandla ett gäng motioner om klimatpolitiken. Om det beslutas som kommunstyrelsen föreslår (och så blir det nog) går det inget vidare. Några exempel:
  • Nej till motion om koldioxidbudget
  • Nej till motion om en kommunal solpark
  • Motionen om fossilfria kommunbilar ”anses besvarad” utan någon åtgärd.

När det gäller klimatpolitiken är huvudet kvar i sanden. Ansvariga är förstås i första hand den socialdemokratiska kommunledningen, men också de borgerliga och högerextremistiska partierna. Fast det senare är ju mindre överraskande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar