onsdag 10 april 2024

Mer av samma om kommunalrådets fallskärm

Vid kommunstyrelsens möte i tisdags lämnades två olika initiativ angående förra kommunalrådets Lena Lovén Roléns fallskärm. Det ena var undertecknat av företrädare för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och det andra av Moderaterna. Man vill ”skyndsamt” ha svar på dom frågor som uppkommit angående det omställningsstöd som Lovén Rolén utnyttjat under 2023.

Innan Lena lämnade sammanträdet skrev hon ett mail som tillställdes kommunstyrelsens ledamöter samt den socialdemokratiska gruppen. Mailets ärendemening var ”Nu räcker det för min del av dagens KS!”. Den formuleringen och även innehållet i mailet andas av stark affekt, Det kan ingen ta ifrån henne. Däremot behöver en del fakta rättas till.

”Omställningsstödet är ett avtal som tecknats i Skbg och övriga kommun/region Sverige”. Nej. Det är fortfarande inte ett avtal mellan två eller flera parter. Det är ett regelverk som utarbetats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att lokalt anpassas och beslutas av dom enskilda kommunerna.

”Det har antagits i Fullmäktige där alla de närvarande inklusive Fredrik Skog biföll.” Det fullmäktige beslöt om 2020 var dom lokala tillämpningsanvisningarna. Det ”alla inklusive Fredrik Skog biföll” var alltså det lokala regelverk, som det nu framkommit uppgifter som tyder på inte har följts. Fullmäktige inklusive Fredrik Skog har alltså inte beslutat om Lovén Roléns omställningsstöd.

Om utbildningsfrågan skriver hon:

För mig är det svårt att begripa att några enstaka förståsigpåare med titlar som byggnadsarbetare, jurist, professor ska kunna värdera hur mycket förtroende och kunskapstapp som sjukgymnast jag har efter 4 år som KSO. […] Jag har studerat relevanta universitetskurser för att göra mig anställningsbar och dessutom fått nödvändig tid och kunskap för att eventuellt kunna återgå till mitt tidigare jobb, vilket jag nu gör ett försök att få fungera. Jag fick inte studera till folkhögskolelörare pga av mitt avtal med region Västmanland. Jag beslutade mig då för att ge mitt tidigare arbete en chans. Skulle jag få patienter. Komma tillbaka med relevant kunskap? Då ska andra bedöma huruvida jag läst relevanta kurser eller säga att jag minsann bara kan gå tillbaka till mott företag?

Enligt det lokala regelverket (tillämpningsanvisningarna) gäller:

Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs från första dagen med ekonomiskt omställningsstöd. […] För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalda…

(Anvisningarna 3.2.3)

Därpå följer en uppräkning av kraven för att få ekonomiskt omställningsstöd (”fallskärmen”). Bland dessa finns ”bedriva studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen”.

Stöd till studier räknas som ”aktiva omställningsåtgärder”. Sådana är alltså ett villkor för att få det ekonomiska stödet. Beslut om aktiva omställningsåtgärder ska fattas av fullmäktige (3.1.3). Detta har inte skett i det aktuella fallet.

Sökanden ska också ”i samband med ansökan om förmån […] intyga att hen kommer att uppfylla kravet på egen aktivitet” (3.2.3). I ansökan skriver Lovén Rolén: ”Ansökan avser studier i syfte att ställa om till nytt yrke som lärare.” Frågan som detta väcker är om detta uppfyller rimliga krav på det intygande av den sökande som anvisningarna ställer?

Planerna på utbildning till lärare ändrades senare enligt mailet ”Nu räcker det…” En andra fråga är om detta meddelades pensionsmyndigheten (= kommunstyrelsen) eller beslutsfattaren (fullmäktige)? Uppfylldes fortfarande kravet på egen aktivitet för att få ekonomiskt stöd?

Har kommunens behöriga beslutsfattare över huvud taget informerats om ändringen av studieplanerna och vilka poäng som uppnåtts? Enligt anvisningarna 3.2.3 gäller att ”om den förtroendevalda inte uppfyller kraven på egen aktivitet, blir hen skyldig att återbetala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet. Beslut om återbetalning träffas av pesnionsmyndigheten”

Enligt citatet ovan från Lenas mail är det tre ”förståsigpåare” har värderat hennes ”förtroende och kunskapstapp som sjukgymnast” har påverkats. Cad hon menar med detta är oklart? Vad ”förståsigpåarna” gjort är att ta fram uppgifter om vilka kurser hon varit anmäld till; deras värde i högskolepoäng och vilka kurser som avklarats med godkänt resultat.

Så här skriver Karolinska Instiitutet

Hej,

 

Under perioden du nämner har hon varit registrerad på kursen Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering 15,0 hp (kurskod: 2QA283), men inte slutfört denna.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Gabriel Larsson | Arkivarie
Juridiska avdelningen | Karolinska Institutet
Nobels väg 5 | 171 77 Stockholm
08-524 836 82 | 073-712 15 11
gabriel.larsson@ki.se | 
ki.se

Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

 

Och Umeå Universitet:

Tack för att du kontaktar oss.

Infocenter verifierar att Lena Lovén Rolén har bara varit antagen till kursen "Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet 7,5 hp" vid Umeå universitet vårterminen 2024.

Hon har inte slutfört kursen eller tagit några poäng på kursen.

Med vänliga hälsningar / Best regards,
Helena
Infocenter Umeå Universitet
+46-90-786 50 00
www.umu.se/kontakta-oss/

Och så Linnéuniversitetet

Hej,

Lena Lovén Rolén har varit registerad på kursen "Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador" vid Linnéuniversitet HT23 och avklarat 5,5 hp av 7,5 hp i kursen.

Mvh

Hanna Törnblom
Systemstöd/Ladok
Linnéuniversitet

Varken byggnadsarbetaren, juristen, professorn (eller Bellman) har haft någon synpunkt på om dessa data har betydelse för Lenas anställningsbarhet som sjukgymnast. Detta är en bedömning som ankommer på pensionsmyndigheten, d v s kommunstyrelsen.

Till sist en blänkare

På måndag lägger jag ut ett längre inlägg under rubriken ”Vad ska det bli av oss? (Skinnskattebergs kommun)” där jag beskriver dom krisartade situationer som uppstått såväl i den politiska organisationen som i kommunförvaltningen. Några mer radikala förslag på vad man kan göra diskuteras.

 

 

31 kommentarer:

 1. Henry, du är en sådan gåva till folket. Vi stödjer dig.

  SvaraRadera
 2. En fråga kommer direkt upp hos mig, har Lena informerat hr chef om ändring av studier? Eftersom hon fått stöd till litteratur (tror jag att jag läst någonstans) så borde det ju onekligen vara så. Man kan tycka att Lena har agerat fel här av olika skäl och kanske mest ideologiska. Men Lena har ansökt så som hon skulle enligt riktlinjerna, till HR! Hr chef har sen begått multipla tjänstefel i hanterandet, det är orimligt att belasta Lena för. Det måste förvaltningen ta ansvar för men det är ju vare sig första eller sista gången denna hr chef som uppenbarligen inte har rätt kompetens för sitt jobb begår tjänstefel i beslutsfattande, utförande av sin egen avdelnings uppdrag, etisk hantering av personalärende etc. Så det man kan anta är att innehar man titeln hr chef i skinnskatteberg så kommer man undan med det mesta för man är skyddad av…….

  SvaraRadera
  Svar
  1. ”Det måste förvaltningen ta ansvar för” ? Förvaltningen är kommunstyrelsens, Lena var högsta ”chefen” med ansvar för beredning av frågor som ska beslutas i styrelsen. En fråga man bör ställa är varför HR chef agerat på detta sätt? ”Skyddad av……”

   Radera
  2. Förvaltningens tjänstepersoner, varför finns de om politikerna ska göra allt? De finns ju där för att vara experterna för sina områden, vilket folkvalda politiker inte är. Sen är de ju en fördel om politikerna är så pass smarta att de kan förstå när de sätter sig in i nåt, men det kan ju bara vi som röstar ta ett aktivt val i. Tyvärr verkar de ju som att många saknar detta. Men de finns ju många fel begångna av så väl politiker som tjänstepersoner i vår kommun. Varför hr chef agerat på detta sätt? Ja du det görs ju uppenbarligen oavsett vem som styr då det pågått sen hon började så brist på kompetens och egen vinning ligger närmast till hands. Ingen tjänsteperson med rätt etik och kunsksp begår såna fel som gjorts om och om igen.

   Radera
  3. Så är det. Tjänstepersonerna ska bidra med kompetens och utförande av uppgifterna. Därför är de anställda. Cheferna har dessutom ganska höga löner för att jobba i en så liten kommun. Vissa chefer har bara några få medarbetare så varför de ska kallas chefer är svårt att begripa.

   Om en anställd missköter sig ska dennes chef agera.

   Om en låg chef missköter sig ska dennes högre chef agera.

   Om en hög chef missköter sig ska kommunchefen agera.

   Om kommunchefen missköter sig ska kommunalrådet ( samt även KS) agera.

   Om kommunalrådet missköter sig ska KS agera.

   Om KS missköter sig ska väljarna agera.

   Egentligen ganska enkelt.

   Radera
  4. Mycket ”om” där, KS jobbar på uppdrag av KF, den folkvalda församlingen ingen annan! Ansvars fråga är vad det handlar om. Så vem är ytterst ansvarig? Fins inte en enda chef med det yttersta ansvaret! Har KF en oduglig styrelse så ligger ansvaret att hantera den där. Tjänstefel kan tjänstemän göra men ytterst ansvaret har KS i detta fall. Det är bara att följa delegationsordningen så hittar man svaret. Att vara inkompetent är inget brott i sig, konsekvensens av ett inkompetent agerande har dess värre det.

   Radera
 3. Hahahaha förståsigpåare, kanske nytt ord i SAOL Svenska Akademiens ordlista? Man behöver inte vara boksmart att fatta att massörskan inte har läshjärna! Man läser 60hp (högskolepoäng) per läsår anmärkningsvärt hur hon försöker dribbla bort alla invånare tillika skattebetalare samt hela den politiska församlingen att hon ansökt och fått utbetalt omställningsstöd för ett år men endast läst 30hp varav hon faktiskt klarat endast 5,5 hp, värt en stor jävla applåd! Grattis Lena bra jobbat! Hahahah! HR Anna borde lägga skorna på hyllan och gå hem!

  SvaraRadera
 4. Finns inga beslut, punkt, slut! Hon har inte läst på heltid eller klarat av studier. Dags att börja med namninsamlingar så vi får tillbaka våra skattepengar, nästan 900.000 kronor.

  SvaraRadera
 5. Polisanmäl HR Anna Charlier BrB kap 10. Men är det förskingring, trolöshet mot huvudman eller givande och tagande av muta?
  Kommunen borde få tillbakabetalning från Lena LR och skadestånd från HR Anna.

  SvaraRadera
 6. Om jag var L L R....Då skulle jag rannsaka mig själv...Fundera..Vad har jag gjort för nytta i kommunen mer än skott mig själv...Bara bråkat...Nä. Flytta... Allt handlar ju snart om en och samma människa...

  SvaraRadera
 7. Självklart ska hon också betala tillbaka pengarna.. Omställningsstöd..? Raka vägen till arb.förmedlingen och A-kassa.. Som vanliga arb.tagare..Vad är skillnaden egentligen?? Är hon ,de förmer än andra..??

  SvaraRadera
 8. Det är längesedan man såg henne springa omkring i samhället så klämkäckt. .Heja på alla...Bakom fasaden så... Nä..Det var en dyr rackare visade det sig...

  SvaraRadera
 9. Så här...Vad kan hon ha för ålder..? Säg 63..Självklart kämpar hon för dessa 8-900 000 kr.. Om hon får behålla dem..Vad händer? Hon behöver inte lyfta ett finger mer.. 300 000 kr/år .Sen pensionär.. Åtminstone 2.5 tjänster i kommunen för andra ..

  SvaraRadera
 10. Om man exempelvis stoppar ett pågående brott så skulle nog ingen klandra personen som självutnämnd polis, förståsigpåare osv.

  Om man upptäcker att någon tar pengar som man inte borde ha och dessutom kontrollerar saken innan man säger något så borde inte glåporden bli fler.

  Brottet blir ju inte ett dugg jävla finare för att man skaffat pengarna i en röd rånarluva, att sedan ha mage att peka och skylla på andra när man står där med fingrarna i syltburken gör en faktiskt riktigt förbannad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta handlar om en total okunskap om demokratiska grundprinciper. Person och politik har inget med varandra att göra. Som politiker representerar du aldrig dig själv. Vissa tror tex. Att kommunalråd har den politiska makten och styr kommunen. Så är det givetvis inte. Att våra kommunalråd sedan Mona Mattsons lämnade uppdraget, (hon är de enda kso som haft koll på uppdraget,) de efterkommande har mer eller mindre intagit en diktator position eller satt sig i knä på ”förvaltningen”, den man är satt att leda och inte bli ledd av! partipolitiken är i princip bort raderad och där igenom grunden för demokrati & politiskt arbete i kommunen. Varför har det blivit så? Min uppfattning är att allt för många av våra medborgare inte bryr sig. Det är förödande för en demokrati och öppnar väg för nationalism och fascism. Okunskapens väg det är och vilse vi är!

   Radera
  2. Det var ju intressant att jus du F.Skog skulle påpeka att man ska särskilja på politik och person.

   Radera
  3. Fredrik gör alltid det, vad menar du?

   Radera
  4. Om du tittar på ett inspelat KF så ser du vad jag menar. Om man är proffesionell kan man för det mesta behålla sitt lugn och ro och inte ta till härskartekniker som F.S gör.

   Radera
  5. Han är alltid saklig och påläst, förstår inte vad du menar eller hur han orkar kämpa.

   Radera
  6. ”Intressant att just du F. Skog” ett person på hopp och en härskarteknik i en och samma mening! Bristande självinsikt är vad denna fråga handlar om. Huvudet på spiken där,

   Radera
 11. Jag är mest förvånad att SAP har blivit identiskt med en persons personliga intresse. Tragiskt.

  SvaraRadera
 12. Av kommentarerna att bedöma..Lena Love'n Role'n har nog gjort sitt här..Alltså. Så länge hon figurerar,klamrar sig fast mer...Ingen röst på S... Vad brukar man säga ? Tiden kommer så småningom ikapp..Närmare en miljon ska tillbaka...

  SvaraRadera
 13. F. Skog: Som du säger, Fredrik. Det säger sig själv att är man inkompetent och inte förstår vad kommunledning är mer än en inkomst och guldkant så kommer förvaltningen att göra precis vad de vill och det är ju det de gjort de senaste decenniet.

  SvaraRadera
 14. Håller med Benny Blomqvist, detta går inte att stryka över. Henry har gjort ett enastående jobb att sakligt lyfta fram problemen i kommunen. Tack, Henry!

  SvaraRadera
 15. Kommunen väljer kompisar istället för kompetens,kunnande...Vi får väl se..Nuvarande kommunalrådet hur hon håller ihop det...Kompetensen där.. Vi får se om det blir bättre..

  SvaraRadera
 16. Sheila Imamovic Skog11 april 2024 kl. 20:17

  Antar att det är bl.a. jag som åsyftas "förståsigpåare" och "jurist". Huruvida sjukgymnastens fd. KSO:s förtroende och kunskapstapp har påverkats som anförts är inget jag har fokuserat, granskat eller värderat när jag har granskat de allmänna handlingar, ointressant! Allmänna handlingar som man har rätt att ta del av i enlighet med grundlagen. All min fokus i sedvanlig ordning ligger på granskning av fakta, beslut, riktlinjer och lagenlighet. Slutligen allas våra gemensamma skattemedel och hur dessa används.

  SvaraRadera
 17. Stämmer de du skriver, men ansöka har hon ju rätt att göra. Sen är det upp till beslutsfattande att avgöra. Tyvärr här så stoppades ju den möjligheten av en tjänsteman. Så rätt instans med i detta fall mer kompetens hade inte insyn förens vid årsredovisningen.

  SvaraRadera
 18. https://www.facebook.com/groups/skinnskattebergs/permalink/954794589703193/

  SvaraRadera
 19. LLR ska inte vara kvar i politiken här..Ser bara sin egen chans ..Mjölkar till sig själv. av oss..Köper vi det???

  SvaraRadera
 20. Jag hoppas,hoppas att nuvarande kommunalrådet fixar det bättre. Men tveksam..Ingen skola för det..

  SvaraRadera
 21. Nu har jag lusläst hela riktlinjerna, hade bara läst delar innan:

  1.3 Det handlar om ansökan om förmån inte per automatik rättighet/avtal

  1.4 Sökande har uppgiftsskyldighet och kommunen ska därefter bedöma och beräkna

  3.1.3 att KF beslutar om godkännande av Omställningsstödet.

  3.2 reglerar nivån på rätten till ekonomiskt omställningsstöd. 85% för de första två åren (alltså totalt 6 mån) 60% tredje året (3 mån), 4:e året har man glömt att ha med o dokumentet men för sakens skull så säger vi väl 60% här med (3mån).

  3.2.3 krav på egen aktivitet, var studierna enligt studieledighetslagen? När du har eget företag med en vikarie behövde du vara frånvarande 1 helt år, kunde ju räckt med ex 6 månader. Var i beslutsunderlagen finns bedömningarna av detta?

  3.4.2 sätter upp regler för hur det ska vara samordningsfritt för den sökandes första tjänsteår (3 mån) osv. Alltså det fanns ingen automatisk rättighet till samordningsfritt rakt av.

  Gällande omställningsstödet (litteratur mm) står det att det är KF som har beslutanderätt, gällande ekonomiskt omställningsstöd (lön varje månad typ) finns ingen som har beslutanderätten. Det sistnämnda gör ju att förvaltningen ser det som att de har de som rutinuppdrag att fatta det sistnämnda beslutet. Gällande det första då Ska de vara på delegation om hr fattar beslutet eftersom det bara kan vara närmast tjänsteman som har det på rutinuppdrag alltså kommunchefen och det som den lämnar ifrån sig ska vidare delegeras. Delegation fastställs av politiken!

  Så primära felen misstolkningar jag tolkar mig till ör:

  1.3 Förmån inte avtal som skrivs av försvarare

  1.4 Har L lämnat in uppgifter? Har hr gjort bedömningar och beräkningar? sistnämnda finns ingen spårbarhet i, litteratur som kommit in blir ju uppenbart att inriktningen ändrats även om de finns spårbarhet i om L lämnat in ändring?

  3.1.3 felaktigt beslut av hr chef samt att hr vare sig diariefört ansökan eller beslut. Så spårbarhet obefintlig och insyn mörkad till årsredovisningen. Men det är den lilla summan som är här men givetvis insyn i hela ärendet.

  3.2 hr chef har inte följt riktlinjen för ersättningsnivån för L:s tjänsteår. Så även om bedömningen är att L har rätt till stödet (forts 3.2.3) är det felaktig viss tid.

  3.2.3 krav på egen aktivitet, vem har gjort bedömningen från kommunens sida att L inte kan återgå i eget företag där de finns en vikarie? Och om inte dag 1 så kanske efter några månader. Är studierna bedrivna enligt studielagen? Om inte så är man enligt riktlinje återbetalningsskyldig. Hr har ju uppgiften att hantera stödet då har de ju också uppgiften att se till att de har rätt uppgifter och att de gör korrekta bedömningar. I första punkten under allmänt i riktlinjen hänvisas även till att om tillämpsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL så gäller tidigare anvisningar. Ej undersökt detta dock.

  Egen tanke: en riktlinje kan omöjligt ta hänsyn till alla scenarion och här fanns ett udda scenario. Personen i fråga hade eget företag, avtal med region Västmanland och en vikarie för sin tjänst. Rätten till förmånen / stödet är ju för att återgå till arbetsmarknaden. Var fanns den dialogen om det var rimligt eller inte? Hur är det dokumenterat? Utifrån det som skrivits av hr i beslut så ser det ut som man valt att tolka detta som ett avtal och rättighet utan förbehåll, vilket det inte är, vilket de borde veta. Finns det inte mer underlag ja då finns det ju inte korrekta bedömningar för något av de beslut som fattats, vare sig de är rätt person som gjort det eller inte.

  3.4.2 beskriver hur de är samordningsfritt, det vill säga det fanns ingen rättighet om helt samordningsfritt som det står i beslutet. Sen kanske inkomsten var så pass liten att de hade blivit så men rätten till helt samordningsfritt fanns inte. Så felaktig tolkning och skrivning av den som fattade beslutet.

  SvaraRadera