torsdag 4 april 2024

Den flitiga studenten

Minnesgod läsare kommer ihåg att studier var ett villkor för att avsuttet kommunalråd skulle kunna få 85 procent av tidigare arvode under ett år. Skinnskattebergs avgångna S-kommunalråd fick genom att uppge att hon skulle studera till lärare drygt 51 000 kronor i månaden under 2023. Hon har under året varit inskriven vid Linnéuniversitetet, Karolinska institutet och Umeå universitet på kurser värda sammanlagt 30 högskolepoäng (ett års heltidsstudier är 60 högskolepoäng). Av dessa 30 var 5,5 poäng avklarade med godkänt resultat.

6 kommentarer:

 1. Om jag förstår rätt, då har hon registrerat sig på två universitet utan att deltagit eller fullföljt? De 5 poängen är väl en kurs någonstans.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De 5,5 poängen gäller en 7,5 p kurs som hon alltså bara delvus klarat. En 7,5 p kurs motsvarar 5 veckors studier

   Radera
 2. Hon var registrerad på tre universitet, tre kurser. Klarat 5,5 hp av 7,5 hp på en kurs. Inga hp på dem andra två kurserna.

  SvaraRadera
 3. Åtminstone hennes meritlista och seriositet överensstämmer mellan hur hon företräder allmänhetens intressen och sin egen utbildning.

  SvaraRadera
 4. De riktlinjer och det beslut som finns tillgängliga via foton på Facebook grupper visar ytterligare ett fel som begåtts. Anna Charlier har i sitt beslut skrivit att det ska betalas ut samordningsfritt. Det innebär att den som får ersättningen får ha annan inkomst utan att ersättningen minskas. Det finns inget vad som syns i riktlinjerna att det är en del av riktlinjerna. Vilket också är helt orimligt eftersom det är omställningsstöd. Så det har ju i så fall hr chef Anna valt att lägga till själv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu har jag lusläst hela riktlinjerna, hade bara läst delar innan:

   1.3 Det handlar om ansökan om förmån inte per automatik rättighet/avtal

   1.4 Sökande har uppgiftsskyldighet och kommunen ska därefter bedöma och beräkna

   3.1.3 att KF beslutar om godkännande av Omställningsstödet.

   3.2 reglerar nivån på rätten till ekonomiskt omställningsstöd. 85% för de första två åren (alltså totalt 6 mån) 60% tredje året (3 mån), 4:e året har man glömt att ha med o dokumentet men för sakens skull så säger vi väl 60% här med (3mån).

   3.2.3 krav på egen aktivitet, var studierna enligt studieledighetslagen? När du har eget företag med en vikarie behövde du vara frånvarande 1 helt år, kunde ju räckt med ex 6 månader. Var i beslutsunderlagen finns bedömningarna av detta?

   3.4.2 sätter upp regler för hur det ska vara samordningsfritt för den sökandes första tjänsteår (3 mån) osv. Alltså det fanns ingen automatisk rättighet till samordningsfritt rakt av.

   Gällande omställningsstödet (litteratur mm) står det att det är KF som har beslutanderätt, gällande ekonomiskt omställningsstöd (lön varje månad typ) finns ingen som har beslutanderätten. Det sistnämnda gör ju att förvaltningen ser det som att de har de som rutinuppdrag att fatta det sistnämnda beslutet. Gällande det första då Ska de vara på delegation om hr fattar beslutet eftersom det bara kan vara närmast tjänsteman som har det på rutinuppdrag alltså kommunchefen och det som den lämnar ifrån sig ska vidare delegeras. Delegation fastställs av politiken!

   Så primära felen misstolkningar jag tolkar mig till ör:

   1.3 Förmån inte avtal som skrivs av försvarare

   1.4 Har L lämnat in uppgifter? Har hr gjort bedömningar och beräkningar? sistnämnda finns ingen spårbarhet i, litteratur som kommit in blir ju uppenbart att inriktningen ändrats även om de finns spårbarhet i om L lämnat in ändring?

   3.1.3 felaktigt beslut av hr chef samt att hr vare sig diariefört ansökan eller beslut. Så spårbarhet obefintlig och insyn mörkad till årsredovisningen. Men det är den lilla summan som är här men givetvis insyn i hela ärendet.

   3.2 hr chef har inte följt riktlinjen för ersättningsnivån för L:s tjänsteår. Så även om bedömningen är att L har rätt till stödet (forts 3.2.3) är det felaktig viss tid.

   3.2.3 krav på egen aktivitet, vem har gjort bedömningen från kommunens sida att L inte kan återgå i eget företag där de finns en vikarie? Och om inte dag 1 så kanske efter några månader. Är studierna bedrivna enligt studielagen? Om inte så är man enligt riktlinje återbetalningsskyldig. Hr har ju uppgiften att hantera stödet då har de ju också uppgiften att se till att de har rätt uppgifter och att de gör korrekta bedömningar. I första punkten under allmänt i riktlinjen hänvisas även till att om tillämpsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL så gäller tidigare anvisningar. Ej undersökt detta dock.

   Egen tanke: en riktlinje kan omöjligt ta hänsyn till alla scenarion och här fanns ett udda scenario. Personen i fråga hade eget företag, avtal med region Västmanland och en vikarie för sin tjänst. Rätten till förmånen / stödet är ju för att återgå till arbetsmarknaden. Var fanns den dialogen om det var rimligt eller inte? Hur är det dokumenterat? Utifrån det som skrivits av hr i beslut så ser det ut som man valt att tolka detta som ett avtal och rättighet utan förbehåll, vilket det inte är, vilket de borde veta. Finns det inte mer underlag ja då finns det ju inte korrekta bedömningar för något av de beslut som fattats, vare sig de är rätt person som gjort det eller inte.

   3.4.2 beskriver hur de är samordningsfritt, det vill säga det fanns ingen rättighet om helt samordningsfritt som det står i beslutet. Sen kanske inkomsten var så pass liten att de hade blivit så men rätten till helt samordningsfritt fanns inte. Så felaktig tolkning och skrivning av den som fattade beslutet.

   Radera