måndag 22 april 2024

Att återkalla politiska uppdrag när förtroendet gått förlorat

Kan väljarna återkalla uppdragen för dom valda och välja nya? På den kommunala nivån finns sådana möjligheter i åtminstone 15 länder. Det kan antingen handla om borgmästare eller andra ämbeten som valts i direkta val, eller så kan det handla om hela fullmäktigeförsamlingar. Beslut om återkallande ska, om det ska ses som ett utslag av direktdemokrati, kunna tas genom en petition (namninsamling) som undertecknats av en viss andel av väljarna. I flera länder finns inte den möjligheten, men i vissa länder kan fullmäktige, vanligen med kvalificerad majoritet, besluta om återkallande och extraval.

I Sverige är möjligheterna till återkallande svaga. En två tredjedels majoritet i fullmäktige kan besluta att upplösa fullmäktigeförsamlingen och utlysa extra val för att välja nya fullmäktige. Det finns ingen möjlighet för väljarna att genom en petition tvinga fram ett sådant beslut. Det enda kända försöket var ”upproret i Uppvidinge” som jag berättade om i det tidigare inlägget. Det var tänkt som en tvåstegsraket: Först skulle man driva igenom en folkomröstning om extraval för att sedan låta fullmäktige fatta beslut om att avsätta sig självt och genomföra extra val.

De flesta länder där med återkallandemekanismer finns i Nord- och Sydamerika. Viktigast där är förstås USA. I Europa finns sådana här mekanismer för återkallande av borgmästaruppdrag bland annat i Tyskland, Slovakien och Polen. I två kantoner i Schweiz kan hela fullmäktige bli återkallat och i Rumänien både borgmästaren och fullmäktige.

Det rapporteras att mellan 2010 och 2014 hölls 111 återkallandeomröstningar i polska kommuner med resultat att 16 borgmästare fick sparken. I Slovakien ordnades lokala folkomröstningar i sju procent av kommunerna. Av dessa var 42 procent återkallandeomröstnngar av vilka tre fjärdedelar var framgångsrika.

I Tyskland är det olika regler i olika Länder (delstater). I elva av sexton delstater finns det en möjlighet att återkalla borgmästarens mandat. I sju av dessa finns ingen möjlighet för väljarna att direkt ta initiativ till återkallande och nyval. Beslut ska där tas av fullmäktige med mellan 50 och 75 procents majoritet. I fyra delstater (Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen och Schleswig-Holstein) kan petitioner med 15 till 33 procent undertecknare avgöra saken.

Wollmann (2005) rapporterar att i Brandenburg ordnades ett stort antal återkallandeomröstningar mellan 1994 och 1998 och nästan tio procent av borgmästarna förlorade jobbet som ett resultat av dessa. Wollmann skriver ”media kallade det ’en ny folksport’ för dom lokala medborgarna att ’spela bowling med borgmästarna’ (Bürgermeisterkegeln).

Även i USA varierar bestämmelserna mellan delstaterna. I åtminstone 29 stater finns särskilda regler för att återkalla valda uppdrag, inklusive borgmästare och fullmäktigeledamöter. Under 2023 var det fullmäktigeledamöter som ådrog sig flest återkallandepetitioner. Detsamma gällde också 2016 – 2020 och 2022. 2021 gällde dom flesta fallen medlemmar av skolstyrelser (school boards). 2023 ådrog sig 184 fullmäktigeledamöter, 97 skolstyrelseledamöter och 64 borgmästare och vice borgmästare återkallandekampanjer.

Av 339 sådana kampanjer ledde 202 inte till något beslut om extra val. I 36 fall avgick den kritiserade inför hotet om extraval. I återstående 114 fall ledde extravalet till avsättning i 78 fall.

Återkallande av uppdrag är ett tecken på att folket har förlorat förtroende för dom styrande. Bertolt Brecht skrev i dikten ”Lösningen” (Die Lösung) ironiskt syftande på upproret 1953 i DDR: ”Folket har tappat regeringens förtroende. Vore det inte enklare om regeringen upplöste folket och valde ett annat?”

Källor och att läsa mer om återkallande

Ballotpedia (2024) “Ballotpedia’s 2023 recall analysis”

Brecht Bertolt (1959) “Die Lösung” i Die Welt 9/12 1959

Ellis Andrew (2005) “The use and design of recall votes. An international IDEA working paper” Stockholm: International IDEA

European commission for democracy through law (2019) “Report on the recall of mayors and local elected representatives” Strasbourg

Wikipedia “Recall election

Wollmann Helmut (2005) “The directly-elected executive mayor in German local government” I Rikke Berg & Nirmala Rao (red) Transforming local political leadership Basingstoke: Palgrave and Macmillan

 

 

1 kommentar:

  1. Också hur långt det är mellan kommunalvalen antar jag har betydelse. Om det är kommunalval vartannat år är det lättare att avsätta de som förlorat förtroendet. USA har kommunalval vartannat år. Att Sverige har fyraåriga valperioder är säkert bra för den som är vald och är nöjd med det men det är för långt. Åtminstone en återgång till treåriga valperioder vore bra.

    SvaraRadera