måndag 11 december 2023

Det jäser i Skinnskattebergs kommunförvaltning

Rapporteringen om ”gropen” i Skinnskattebergs centrum har, delvis till min förvåning, utlöst en storm av kommentarer. Det är tydligt att det bubblar ett omfattande missnöje i såväl kommunens förvaltning som bland politiker och allmänhet. Kommentatorer har ibland dragit iväg och avlägsnat sig långt från ”gropen” för att vädra sitt missnöje. I flera inlägg har också enskilda personer, både politiker och tjänstemän nämnts med namn. Det finns anledning att överväga om det är rimligt att på så sätt ge spridning åt påståenden som är ägnade att skada någons rykte – ”att sprida uppgifter som är ägnade att utsätta någon för andras missaktning.”

Jag har därför bestämt mig för att i vissa fall radera kommentarer som går över gränsen. Det ska för det första handla om namngivna personer, där det inte är av ett allmänt intresse att publicera uppgifterna. Jag anser att direkt eller indirekt valda politiker får tåla mer än andra. Dom står ju till svars inför sina väljare, och det är inte rimligt att dölja deras agerande för väljarna. Detsamma gäller, menar jag ledande chefer i förvaltningen. Dessa har en maktställning som väl motsvarar och ibland är mycket större än många politiker. Makten bör granskas och nagelfaras!

För det andra finns det ingen anledning att publicera sådana påståenden som är uppenbart osanna, och för det tredje bör man avstå från att alltför långt avlägsna sig från det ämne som kommenteras. Det sista kriteriet är inte alldeles lätt att tillämpa. Allt hänger ju ihop, men ibland är det svårt att se relevansen i ett inlägg för den fråga som diskuteras.

För att sammanfatta så accepterar jag inte nedsättande kommentarer om namngivna personer, uppenbart osanna eller irrelevanta omdömen och kommentarer. Valda politiker och ledande tjänstemän får dock acceptera mer kritik än andra personer.

 

1 kommentar:

  1. Hur ser du på det inträffade med socialförvaltningschefen? Kan det vara så att svaret på missnöjet ligger i att förvaltningschefen inte klarat sitt uppdrag relaterat till problematik med missbruk?

    SvaraRadera