måndag 27 juni 2022

Varför havererade dialogmötet om vindkraft?

På Skinnskattebergs kommuns havererade medborgardialog om vindkraftutbyggnaden var en fråga som bidrog till haveriet att många av de närvarande inte bodde i kommunen. De hade kommit mobiliserade via sociala medier för vindkraftmotståndare för att komma och ”säga ifrån”.

Det här har att göra med det oklara medborgarbegreppet i termen ”medborgardialog”. För det första kan man konstatera att det inte kan vara ett juridiskt medborgarskap (alltså bara svenska medborgare) som avses. Det finns faktiskt inget kommunalt medborgarskap i den meningen. Man är medborgare i en stat. I kommuner finns istället ett medlemsbegrepp. Medlem i kommunen är den som bor i kommunen, äger fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Fastighetsägare kan vara personer som bor i andra kommuner eller till och med juridiska personer som företag. Jag tror inte att Skinnskattebergs kommun vill räkna företag på orten eller någon annanstans men fastighetsägare i kommunen till de ”medborgare” som man vill ha dialog med.

I samhällsvetenskapliga sammanhang används ”medborgare” ofta i en bredare betydelse. Det betyder då alla som bor inom ett politiskt systems gränser. Medborgare i Sverige är de som bor i Sverige. Medborgare i Skinnskatteberg är de som bor i Skinnskatteberg. I den policy för medborgardialog som kommunen har fastställt skriver man ” Medborgardialog omfattar alla som bor, lever och verkar i Skinnskattebergs kommun. I vissa frågor gäller det specifika grupper i vår kommun, i andra frågor bjuder vi in alla och i vissa fall behöver vi kombinera flera olika målgrupper.” För mig låter det närmast som det bredare medborgarbegreppet.

En annan fråga är om det också omfattar personer som bor utanför kommunen. Många är ju på olika sätt berörda av kommunens beslut och åtgärder utan att bo i kommunen. Sommarstugeägare kan vara en sådan kategori. Inpendlande arbetskraft är en annan. Personer bosatta någon annanstans som använder service i kommunen. Det förefaller som om sommarstugeägare bosatta utanför kommunen innefattas i Skinnskattebergs medborgarbegrepp. De ”lever” åtminstone ibland i kommunen. Och de är ju faktiskt medlemmar. Hur det är med de båda andra föreslagna kategorierna ska jag låta vara osagt. Jag tror inte att de faller in i kommunens medborgabegrepp. Men jag vet inte.

Riktigt spännande blir det när vi talar om boende i andra kringliggande kommuner, som utan att korsa gränsen blir berörda. Om det nu är några lokala konsekvenser av vindkraften hör de förstås till de berörda. Men man skulle ju faktiskt kunna argumentera för att hela Sveriges befolkning blir berörda. Om Skinnskattebergs kommun säger absolut nej till utbyggnad av vindkraften, så blir det ju de andra som får ta på sig den uppgiften, och de eventuella olägenheter som följer därmed. Hela den svenska befolkningen är då ett folk – ett demos – på en högre nivå, som borde utöva det demokratiska inflytandet istället för de boende i kommunen. Att hävda att även andra än de som bor i kommunen berörs är i själva verket ett argument för att avskaffa det kommunala vetot.

Och utbyggnad av vindkraft är ju inget självändamål. Den syftar till att underlätta den elektrifiering som ska bidra till att hejda den globala uppvärmningen. Det, och här svindlar tanken, hela världens befolkning till ett demos på en ännu högre nivå.

Nu tror jag egentligen inte att det var närvaron av några utsocknes som var problemet som fick dialogmötet att krascha. Det var snarast så, att mötet kapades av en grupp med speciella intressen och syften. Möteslokalen var rigga med en anskrämlig modell av ett rödblinkande kärnkraftverk och ur högtalarna strömmade ett brus som omöjliggjorde samtal. Detta var förstås avsett att påverka någon: eventuella förespråkare för vindkraftutbyggnad, de närvarande representanterna för partierna, kommunen. Vad vet jag? Mötets inramning var därigenom inte opartisk.

För den här scenografin svor sig närvarande företrädare för kommunen fria. Istället pekade de på en av deltagarna Björn Lagerman från Lindesberg. Han grep också snabbt ordet och ställde sig vid podiet vänd mot åhörarna och började med vad som uppfattades som en föreläsning. Det var då som sinnet rann på Fredrik Skog (V). Hans reaktion utlöste sedan moderatledaren Bo Öbergs gutturala rop ”Håll käften jävla idiot” varpå han av någon okänd anledning lämnade lokalen. Haveriet var ett faktum.

Om Lagerman kan nämnas att han är mycket aktiv i vindkraftmotståndsrörelsen. Han är ordförande i föreningen ”Motvind Norrmogen” som såvitt jag kan förstå på något sätt är kopplat till föreningen ”Motvind Sverige”. Denna drivs av en kvinna bosatt i Istanbul och som på sina sociala medier ofta delar och gillar inlägg av SD-politiker. Föreningen tycks också vara närstående till Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL). Flera personer med koppling till FSL har länge varit aktiva i motståndet mot vindkraft, ja till och med aktiva klimatförnekare. Dit hör en pensionerad militär från Skövde, en f d bankdirektör och en skånsk greve. Flera kopplingar finns mellan detta nätverk och Sverigedemokraterna.

Det var i detta getingbo som Skinnskattebergs kommun ville genomföra en medborgardialog. Av flathet accepterade man att dialogmötet kapades av en ledande person ur detta nätverk. 

1 kommentar:

  1. Många bra och viktiga synpunkter
    Vi måste inse och lära oss hur vi kan bli manipulerade i dagens samhälle
    Solidaritet borde vara ordet

    SvaraRadera