onsdag 15 juni 2022

Grälsjuk politiker startar tjafs om brandstationen

När Skinnskattebergs fullmäktige i maj diskuterade Folkinitiativet mot 55-miljonersbrandstationen sa den socialdemokratiska ledamoten Helena Nykänen från talarstolen, att nu skulle hon minsann tala om vad Folkinitiativet hade kostat skattebetalarna. Inte mindre än 3,5 miljoner hade det kostat. Så Folkinitiativet var minsann inte gratis.

Nu har det utbrutit ett tjafs på Facebook-gruppen ”Värt att veta i Skinnskatteberg” med deltagande av såväl socialdemokratiska som vänsterpartistiska kandidater.

Var Nykänen påstående verkligen sant? Jag förmodar att hon menade, att när 55-miljonersprojektet stoppats och man beslutat att börja på ny kula, så var diverse planerings- och projekteringskostnader förgäves. Men varför blev det så? Var det verkligen Folkinitiativets fel?

Så här var historien:

Steg 1: Den borgerliga oppositionen (inklusive förstås Sverigedemokraterna) drev på beslutet om 55-milleprojektet trots att de väl visste att minst 14 av fullmäktiges ledamöter var emot. Drivande var högerledaren Bo Öberg ivrigt påhejad av den utköpta kommundirektören Marie Tollefsen Markström (M).

Steg 2: Beslut fattades i januari i år av fullmäktiges borgerligt-sverigedemokratiska majoritet. Beslutet hade allvarliga brister. Bland annat sas inget om hur projektet skulle finansieras. Ansvariga var förstås även nu Öberg och Tollefsen Markström.

Steg 3: Eftersom beslutet inte var fattat i laga ordning bestämde sig företrädare för Folkinitiativet, men även Socialdemokraterna att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Steg 4: Förvaltningsrätten upphävde det olagliga beslutet. I och med att det inkomna anbudet inte längre var giltigt så var 55-milleprojektets öde beseglat.

Steg 5: Fullmäktige i måndags beslöt enhälligt att börja på ny kula med en ny utredning enligt Folkinitiativets linje. Någon folkomröstning var därför inte längre aktuell.

Nå, vem var det nu som slängde 3,5 miljoner i sjön. Om orsaken till stoppet för projektet var steg 1 eller två, så får väl fullmäktiges borgerliga och sverigedemokratiska ledamöter ta på sig ansvaret.

Om man istället anser att det var på steg 3 som projektet gick i stöpet, så får de överklagande ta på sig ansvaret, d v s Folkinitiativet och Socialdemokraterna, d v s Nykänens eget parti.

Om man tror att det avgörande för att stoppa byggprojektet var i steg 4, så är det väl närmast Förvaltningsrätten i Uppsala som får ta på sig skulden för de 3,5 miljonerna.

Slutligen i steg 5 där fullmäktige beslutar om ny utredning. Här är det hela kommunfullmäktige som får ta på sig ansvaret.

Det är förstås en smaksak vilket man väljer. Men faktum är ju, att ju tidigare i berättelsen som det hade gjorts annorlunda, desto rimligare är det att lägga ansvaret dit. Som jag ser det är det de båda förta stegen som är avgörande. Här styr borgerligheten och Sverigedemokraterna anförda av Öberg (M) och påhejade av Tollefsen Markström (M) in på en väg som leder till 55-millebrandstationens ändalykt.

Nykänens uttalande kan bara ha ett syfte: Att grälsjukt sätta igång ett tjafs där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställs emot varandra. Det försvårar förstås bildandet av ett nytt styre i kommunen efter valet. De som framförallt tjänar på det är de borgerliga och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna borde ta tydligt avstånd från Nykänen och hennes agerande uppenbart i tjänst hos Öberg (M) och Tollefsen Markström (M).

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar