fredag 11 december 2020

Försvinn Marie! Vi vill inte ha dig här

Snart ställs frågan om Skinnskattebergs kommuns politiska ledning på sin spets. Ska kommunchefen Marie Tollefsen Markström ha framgång i sina försök att avsätta det socialdemokratiska minoritetsstyret och kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S)? Kommunfullmäktige ska måndagen den 21 december ta ställning till kommunens budget för 2021. Om det socialdemokratiska budgetförslaget faller kommer S-minoritetsstyret att avgå. Då blir det machtübernahme. Då tar Sverigedemokraternas Ewa Olsson Bergstedt över med stöd av Folkpartiet (”Liberalerna”), Moderaterna och Centern.


Äldreomsorgen får fyra miljoner mindre att röra sig med. ”De får väl effektivisera” som Olsson Bergstedt vid förra fullmäktigemötet uttryckte sig. De som inte behöver effektivisera är den lojala grupp som Tollefsen Markström omger sig med. Fem miljoner mer till kommunledningen. Två miljoner ska gå till Tollefsen Markströms man som hon har anställt som turismsamordnare. Han ska använda dessa två miljoner till att stärka kommunens varumärke. Det föreslås också en ny tjänst för ”politiska utredningar”. Sannerligen en innovation att tjänstemän ska stå för politiken.

Kommunchefens attack mot den politiska ledningen började i mitten av oktober, och de hemskaste interiörer har avslöjats under resans gång. Det handlar om ren korruption, vänskapskorruption, nepotism (släktingar får fördelar). I kommunförvaltningen råder tystnad. Rädda nuvarande och avskedade tjänstemän viskar anonymt om management by fear (skräckvälde).

Tollefsen Markström går över alla gränser. Jag har aldrig förr hört talas om en kommunchef som intrigerar för att avsätta den politiska ledningen och få till stånd ett maktövertagande. Och definitivt inte ett maktövertagande med Sverigedemokraterna i spetsen.

En sådan kommunchef kan vi inte ha. Marie och hennes anhang måste bort.

Även om detta knappast är läge för skadeglädje, känner jag att jag måste påminna om vad jag sa i kommunfullmäktige för halvtannat år sen. Det var den 3 juni 2019 efter att KS fått anmärkning i revisionsberättelsen för låg grad av måluppfyllelse, dålig kontroll av kommunens bilar, brister i IT-säkerheten, felaktig hantering av TF:s bestämmelser om utgivningsbevis och ansvarig utgivare.

För det första kan man konstatera att den klandrade kommunstyrelsen ju redan har avgått. En konsekvens av den strängare sanktionen att avstyrka ansvarsfrihet är annars att den eller de klandrade kan avsättas. Det verkar inte meningsfullt att avsätta de redan avgångna.

För det andra är det ju, som så ofta fallet att kommunstyrelsens ledamöter svävat i ovisshet och okunnighet om de brister som funnits i olika avseenden. Icke desto mindre bär de förtroendevalda ansvaret för brister som i huvudsak beror på hur förvaltningen fungerar.

I en kommun som, liksom Skinnskatteberg, har organiserat sin förvaltning med en stark ledningsposition i form av kommundirektören, blir det av central och avgörande betydelse att den kommunchef man anställt klarar av sin uppgift. På sitt sätt reduceras kommunstyrelsens ansvar till att anställa en kommunchef som har gott omdöme, goda kunskaper och kompetens. Annars riskerar man att det blir brister som får möta kritik och som de förtroendevalda får bära ansvaret för.

Det är kommunstyrelsens uppgift att se till att man har en omdömesgill, kunnig och kompetent kommunchef. Det är inget som revisionen har någon del i. Men jag vill gärna deklarera som min personliga uppfattning, att har man en kommunchef som inte har de här egenskaperna, så borde man se till att avsluta anställningen.

Under 2018 har två kommunchefer varit verksamma. Den ene har redan lämnat sin anställning. Ansvaret faller därför tungt på den nuvarande kommundirektören. Mot bakgrund av de brister som revisionen har uppmärksammat och den anmärkning som kommunstyrelsen får i revisionsberättelsen, så skulle jag om jag satt i kommunstyrelsen istället verka för att den nuvarande kommundirektörens anställning upphör.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar