måndag 21 december 2020

Oredan i Skinnskatteberg: Konkurrensverket utreder otillåten direktupphandling

 

Affären när kommunchefen Marie Tollefsen Markström hyrde in en tillförordnad ekonomichef granskas nu av Konkurrensverket. Misstanken är att upphandlingen gjordes som en s k direktupphandling, d v s utan att någon annan fick chansen att lägga in ett anbud. Konkurrensverket ser allvarligt på ”otillåten direktupphandling” och kommunen måste nu senast den 4 januari svara på myndighetens frågor: Finns det något avtal med leverantören Public Source AB och finns det någon dokumentation av inköpet? Var upphandlingen utannonserad och om inte, varför? Har någon leverantör begärt överprövning?

Kommunen har betalat leverantören omkring 1,5 miljoner kronor. Om kommunen fälls för otillåten direktupphandling kan kommunen bli tvungen att betala böter (upphandlingsskadeavgift) på upp till 150 000 kronor.

Den gren man sitter på

Leverantören, alltså den som hyrde ut en tf ekonomichef var samma konsult som kommunens revisorer anlitade som sakkunnigt biträde. Visserligen gjordes affären genom en bulvan, men på ett så taffligt sätt att det var uppenbart att det var revisionsbiträdet som låg bakom och som håvade in pengarna.

Utöver att det luktar starkt av korruption, innebär det att revisionsbiträdet varit direkt beroende av den som skulle granskas. Vem tror att det blir någon mer kritisk granskning av böckerna i kommunen om det är granskarens egen konsult som varit bokförare? Och vem tror att det blir någon kritisk granskning över huvud taget av den som betalar miljonbelopp till en?

Den här aspekten – revisionsbiträdets beroende – är inget som Konkurrensverket granskar, men måste ändå få konsekvenser. En sådan är att revisionsbiträdet har tvingats säga upp sitt avtal med kommunrevisorerna. En annan måste bli att kommunchefen, om hon inte har förstånd att själv säga upp sig, får sparken.

Revisionsbiträdet spelade en central roll i att dra igång det kuppförsök, som nu i snart två månader jobbat för att ta heder och ära, avsätta och helst sätta kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) i finkan. Villig springpojke var revisionens ordförande Lennart Lidquist (L). Med ett ”sakkunigt biträde” som var uppköpt av kommunchefen och en revisionsordförande som devot dyrkar samma kommunchef var ju kommunrevisionen, som skulle granska oegentligheterna effektivt försatt ur spel.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar