tisdag 22 december 2020

Skinnskattebergs budget: S och L gör upp. Vem lurar vem?

Sanningens ögonblick var inne i går när Skinnskattebergs fullmäktige samlades. Nu skulle det avgöras. Om Socialdemokraterna förlorade budgetomröstningen hade de sturskt deklarerat att de skulle avgå från minoritetsstyret. Folkpartiets (”Liberalernas”) Carina Sándor skulle på ett eller annat sätt hamna med Sverigedemokraterna i knät. Den delikata frågan löstes genom att S och L i lönndom förhandlade ihop en ”kompromissbudget” som vann i fullmäktige mot Centern, Moderaterna och Sverigedemokraterna som höll fast vid det tjänstemannaförslag som den skandalomsusade kommunchefen Marie Tollefsen Markström hade lagt fram.

Man brukar säga att en förhandling innebär ”ett givande och ett tagande”. Vad säger företrädarna för de båda partierna att de har vunnit?

Undvika extraval eller stärka upp styret?

I Fagersta-Posten säger kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) att ”det handlar om att stärka upp styret”. Oppositionsledaren Carina Sándor å sin sida menar att det var ”för att undvika ett nyval” som hon ställt upp på kompromissen.

Sedan 2011 är det möjligt att genomföra extraval till kommunfullmäktige. Det är tänkt att användas när en kommun kommit i en sådan politisk kris att det är omöjligt att få till ett styre i kommunen. Såvitt jag kan erinra mig har det aldrig någonsin tidigare förekommit i en svensk kommun. Det krävs två tredjedels majoritet i fullmäktige för att besluta om extra val. I Skinnskatteberg innebär det att minst 21 ledamöter i fullmäktige skulle besluta om extraval.

Man får väl förmoda att det Sándor vill ha sagt är att Socialdemokraterna har avstått från att driva igenom ett extraval till fullmäktige. Att det skulle kännas motigt med ett extraval för en företrädare för ett parti som brukar samla 2 – 3 procent i nationella opinionsmätningar det kan man ju förstå.

Men låt oss se hur S skulle kunna driva igenom beslut om extraval mot Folkpartiets (”Liberalernas”) vilja. Överhuvudtaget skulle ett beslut om extraval vara omöjligt utan att Socialdemokraternas medverkan (de har 12 mandat i fullmäktige och med 11 mandat kan man stoppa extravalsbeslutet). Men för att få ihop de nödvändiga 21 mandaten krävs medverkan av Sverigedemokraterna och minst två av M, C och V.

Att Socialdemokraterna skulle ha skrämt Carina Sándor med att de tillsammans med bl a SD skulle driva igenom ett extraval tyder på en kreativitet hos den lokala S-ledningen som jag inte skulle ha trott dem om. Med andra ord är det nog (som så ofta) ljug av Sándor. Det var inte för att undvika ett extraval hon gjorde upp med S. Nej, vad det handlade om var att hon helst inte skulle vilja ha SD i knät.

Hur är det med det kommunalrådet Lovén Rolén menar sig ha vunnit: ”stärka upp styret”. Jominsann vi är väl alla eniga om att S-minoritetsstyret skulle behöva stärkas. Det är framförallt två omständigheter som gjort det utomordentligt svagt. Vid snart sagt varje möte med kommunstyrelsen eller fullmäktige under de två senaste åren har en enad borgerlig-sverigedemokratisk opinion tillfogat S-styret förnedrande röstningsnederlag. Jag tror man skulle kunna räkna på ena handens tumme de viktiga frågor S-styret lyckats driva igenom.

Den andra försvagningen svarar den makthungriga kommunchefen Tollefsen Markström för. Hon har försökt reducera kommunalrådet till en underordnad. När kommunalrådet inte funnit sig i det har hon dragit igång en kampanj som saknar motstycke för att förnedra och ta heder och ära av henne och helst placera henne bakom galler.

För att ”stärka styret” skulle därför krävas dels att Folkpartiet (”Liberalerna”) skulle lova att inte till varje pris under den resterande valperioden försöka störta S-minoritetsstyret, dels att man enats om att äntligen säga upp kommunchefen. Om det första säger Carina Sándor direkt från fullmäktiges talarstol att alla tidigare motsättningar kvarstår. Svårt att ta det löftet som att ”styret stärks”. Om det andra – kommunchefen – säger ingen ett ord.

Med andra ord finns (som så ofta) ingen anledning att tro på vad Sándor säger. Hennes motiv är andra än att ”undvika ett extraval”. Vilka Socialdemokraternas motiv är är svårare att avgöra. I bästa fall har de låtit sig luras.

Budgetbeslut skjuts på framtiden och undandras fullmäktige

När man ser på det faktiska utfallet, d v s innehållet i ”kompromissbudgeten” blir man stärkt i den uppfattningen. Viktigast i S eget budgetförslag, innan det ”kompromissades” var att stoppa den kraftiga förstärkningen av den administrativa kommunledningen (läs Marie Tollefsen Markström) till förmån för vård och omsorg. Särskilt avoga var sossarna mot tvåmiljonersatsningen på marknadsföring som framförallt skulle ge Markströms make (kommunens turismsamordnare) en slant att leka med. Sossarna ville också ge mer pengar till äldreomsorgen. Hur blev det då? Jo alla miljoner som S och L inte var överens om blev av med rubriken, men pengarna ges till kommunstyrelsen för att man senare ska bestämma vad de ska användas till. Gissa vad Markström, Sándor, Norrby, Öberg och Olsson-Bergstedt kommer att driva igenom då!

Jag vet att det finns mer stridslystna socialdemokrater, både medlemmar och sympatisörer; sådana som hellre skulle släppa det förnedrande minoritetsstyret och låta Sándor och hennes hejdukar ta hand om resterna, inklusive Olsson-Bergstedt och Sjöstedt (Oscar alltså). Det är ovisst vad dessa riktiga socialdemokrater ska ta sig till med den tillsynes lättlurade ledningen. En gissning är att priset för att få ha det förödmjukande minoritetsstyret kvar blir att energin framöver får satsas på att hålla ihop partiet. Där kommer förmågan till dialog att sättas på prov.

 

Några citat från budgetdebatten

Carina Sándor (L): Konflikter, smutskastning, konspirationsteorier, personal som mår dåligt, politiker som mår dåligt. Det skadar varumärket. Ett politiskt maktskifte skulle göra saken ännu värre.

Ewa Olsson Bergstedt (SD): Det handlar om att ta tillvara den överkapacitet som finns ute i verksamheten. (om äldreomsorgen)

Fredrik Skog (V): Kommunalrådet är ingen anställd som politiska motståndare ska förhöra på ett Gestapoliknande sätt.

Jag fick veta idag kl 17.20 att S och L gjort upp, men inget om innehållet. Det kan man kalla dialog. Man flyttar det man är oense om till KS där man kan göra upp utan fullmäktiges inblandning.

Bo Öberg (M): Vad har det här med budgeten att göra? (Högljutt vrålande under Fredrik Skogs anförande)

Jag yrkar bifall till Ewa Olsson Bergstedts yrkande.

Fredrik Skog (V): Elefanten i rummet finns det ingen lösning på. Vi kan ju se en rad korruptionshärvor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar