måndag 14 december 2020

Det hände i december i Skinnskatteberg

 1944 Hedströmmen svämmar över

VÄSTERÅS, tisdag.

T.T. Den senaste tidens starka nederbörd har medfört att Hedströmmen i Västmanland svämmat över och vållat partiellt driftstopp vid Kolsva Järnverk. ..

Från Skinnskatteberg har varning sänts till bruken utefter Hedströmmen. I Skinnskatteberg stoger vattnet oupphörligt, och man har ej några möjligheter att magasinera mera vatten där. (DN 6/12 1944)

1944 Bussen slirade ned för hög slänt

VÄSTERÅS, onsdag.

En bussolycka inträffade på tisdagsmorgonen i Skinnskatteberg. När bussen från Västanfors skulle passera en kurva norr om vägporten under järnvägen intill Skinnskattebergs station råkade bussen slira, och chauffören förlorade herraväldet. Bussen välte och störtade med sina 11 passagerare nedför en 6 meter hög slänt. (DN 28/12 1944)

Lyckligtvis blev det inga mer omfattande personskador. Föraren fick ett batteri i huvudet och fick även batterisyra i ena ögat. En tre och ett halvt år gammal flicka fick överläppen spräckt och hennes moder fick en del skråmor på armarna.

1945 Tyskar får inte arrendera gruva

Kommerskollegium anhöll i december 1942 att få till Skandinaviska gruvaktiebolaget utarrendera kronans jordägarandel i järnmalmsfyndigheten Daggruvan i den s.k. Dalsbohagen på Skinnskattebergs kronopark i Skinnskattebergs socken. Detta avstyrker flyktkapitalbyrån, till vilken ärendet remitterades i oktober i år. Det finns icke obetydliga tyska intressen i bolaget, och det är ovisst hur det i framtiden skall förfaras med tysk egendom och tyska ekonomiska intressen i Sverige. Inte heller finns det något särskilt skäl till omedelbart avtal. (DN 8/12 1945)

Flyktkapitalbyrån tillkom sommaren 1945 för att kartlägga tysk egendom i Sverige. De allierade krävde att få överta tyska tillgångar i Sverige. Sverige beslöt dock att beslagta den tyska egendomen och sälja den. En del av behållningen fördes sedan över till de västliga ockupationsmakterna i Tyskland.

1951 Strömavbrott ledde till tågstopp

Stormen orsakade ett fyra timmars strömavbrott på sträckan Krampen – Skinnskatteberg på järnvägslinjen Örebro – Krylbo. En stor gran blåste ned över kraftledningen och flera tåg blev avsevärt försenade genom avbrottet. Ett persontåg mellan Krylbo och Hallsberg blev tre timmar försenat, ett persontåg i motsatt riktning en timme och snälltåget Krylbo – Mjölby en halv timme. (DN 2/12 1951)

1952 Assi bygger ut sågen

Statens skogsindustrier börjar inom kort en omfattande utbyggnad av sågen i Skinnskatteberg. Samtidigt kommer ett helt nytt sorteringsverk att uppföras, som skall ersätta det provisoriska verk man uppförde efter branden för en tid sedan. Hela byggnadsprojektet går löst på 4 milj. kr., och när man har det färdigt räknar man med att kunna fördubbla produktionen. Genom utvidgningen kommer arbetsstyrkan att utökas med ett 60-tal man. (DN 9/12 1952)

1954 Fattigvårdsman misshandlades

Ordföranden i fattigvårdsstyrelsen och hälsovårdsnämnden i Skinnskatteberg, mjölnaren Edvin Karlsson, blev på tisdagen i sin kvarn överfallen och misshandlad av en finländare, som bor på ungkarlshotellet i Skinnskatteberg. Karlsson fick skador i ansiktet och måste söka läkarvård.

Finländaren och hans familj har vållat stora besvärligheter för de kommunala myndigheterna i Skinnskatteberg. Hustrun och barnen, som bor i Baggå, har inte fått några pengar till uppehälle av maken, varför fattigvårdsstyrelsen genom herr Karlsson har fått lov att familjen fått vad den behövde. Detta har retat finländaren, och till slut begav han sig till kvarnen och överföll Karlsson. Polisen har tagit hand om utredningen. (DN 8/12 1954)

1955 Scharlakansfeber

Fler fall av scharlakansfeber har inträffat i Björskog och Skinnskatteberg. Aspa småskola i Bjärskog har redan stängts, enär 15 barn insjuknat, men undervisningen vid folkskolan i Björskog skall enligt beslut på onsdagskvällen pågå tills vidare. I Skinnskatteberg är det sex barn i åldern 3 – 12 år som insjuknat, därav tre i skolåldern. Skolstyrelsen har förbjudit julfester i skolorna, men någon ytterligare stängning övervägs f.n. inte. (DN 15/12 1955)

1957 Ungerska flyktingar på skogsutbildning

Fem ungerska flyktingstudenter med synnerligen goda skogskunskaper från sitt hemland har tillsammans med 32 svenska pojkar gått igenom förberedande skogskurs i Skinnskatteberg. Nu hoppas de ungerska pojkarna vinna inträde vid Skogshögskolan i sommar. Deras högsta önskan är att få bli jägmästare i Sverige. (DN16/12 1957)

1958 Fullmäktiges ordförande slutar efter 44 år

Det händer märkliga saker i Skinnskattebergs kommunalfullmäktige fram på nyåret. Den 40 år gamla institutionen ska skifta ordförande för första gången. På torsdag svänger nämligen den enda ordförande hittills, kantor Daniel Holmström klubban för sista gången och sätter därmed punkt för en ganska unik karriär i svensk kommunalpolitik. (DN 17/12 1958)


Daniel Holmström är östgöte och kom till Skinnskatteberg som nyutexaminerad kantor 1905. 1914 blev han ordförande i kommunalstämman och när fullmäktige infördes 1919 blev han ordförande i fullmäktige.

Ibland fick man springa ut på gatan och hämta folk för att stämman skulle bli beslutsför. Om fullmäktige ger den mångårige ordföranden följande omdöme: ”Det har alltid varit en sällsynt fin sammanslutning här. Inga häftiga strider har rasat utan debatten har förts på ett hyfsat och sakligt plan hela tiden. Ledamöterna har alltid satt kommunens bästa före partipolitiken.” Precis som nuförtiden med andra ord.

Några dagar senare rapporteras att Svenska landskommunernas förbunds stora medalj har tilldelats Daniel Holmström, som under 40 år varit ordförande i kommunalfullmäktige i Skinnskatteberg (DN 20/12 1958).

1974 Herrgården k-märkt

Regeringen bestämde i den sista konseljen med kungen att Botaniska trädgården och Juridicum i Lund ska få ingå i listan över byggnadsminnesmärken.

Listan utökas också med Alnarps kungsgård, Flyinge dito, gamla gymnasiet i Växjö, länsresidenset i Jönköping, Skinnskattebergs herrgård, länsresidenset i Östersund och hovrätten i Umeå.

Ett förslag att även Hudkliniken i Lund skulle ingå avslogs.

Kunde man inte sätta upp kungen på listan över fornminnen? (DN 31/12 1974)

1977 Bandyförlust

Riktigt på pumpen åkte häromdagen Skinnskattebergs bandygrabbar.

I halvtid låg grabbarna under mot Västanfors med 0 – 20.

Efter ytterligare 45 minuter när domarens pipa gick hade man hyfsat resultatet och gjort ett mål. Fast Västanfors hade gjort ytterligare 15. (DN 18/12 1977)

Det var då det

I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka här

 




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar