fredag 16 oktober 2020

SD-kommun följer Skinnskattebergs flaggpolicy


Det av Sverigedemokraterna styrda Hörby i Skåne har nu fattat samma beslut som S-styrda Skinnskatteberg om officiell flaggning. Det ska inte längre flaggas på kommunens flaggstänger med nationella minoriteters flaggor på deras högtidsdagar. Inte heller förstås med regnbågsflaggan under Prideveckan. Skinnskattebergs beslut, som nu får allt fler efterföljare bland SD-styrda kommuner, togs redan för två år sedan av den dåvarande kommunledningen som bestod av en koalition mellan Folkpartiet ("Liberalerna") och Sverigedemokraterna. Det nuvarande socialdemokratiska minoritetsstyret (som ju är beroende av SD:s passiva stöd) har inte lyft ett finger för att ändra beslutet.

Vestigia terrent.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar