fredag 30 oktober 2020

Politiserande kommunchef skiter i det blå skåpet

Skinnskattebergs kommunchef Marie Tollefsen Markström intrigerar för att avsätta kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S). Kommunchefens handgångne, ordföranden i kommunrevisionen Lennart Lidquist (L), lämnade den 27 oktober ut ett papper till kommunstyrelsens ledamöter med en lång lista på de överträdelser som kommunalrådet ska ha gjort sig skyldig till.

Beskyllningarna är av två slag. Det handlar för det första om att kommunalrådet ska ha rundat kommunchefen vid ett antal tillfällen:

 • Hon ska ha skrivit under en ansökan till länsstyrelsen om projektstöd utan att kommunchefen skrivit under. Kommunchefen ska inte ha känt till att det söktes projektpengar.
 • Hon har haft en annan åsikt i ett myndighetsärende än kommunchefen.
 • Hon har på egen hand rådfrågat jurister på SKR.
 • Hon ska ha tagit kontakt med tjänstemän under kommunchefen och försökt påverka dem.
 • Hon ska ha haft ett möte med chefer utan att kommunchefen var med.
 • Hon ska på eget bevåg ha skaffat information om en sökande till en anställning.

Det andra slaget av beskyllningar handlar om ren brottslighet. Här tas det i ordentligt. Lena Lovén Rolén beskylls för trolöshet mot huvudman, offentlighetsprincipen, GDPR, regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen, religionsfrihetslagen och diskrimineringslagen. Man frestas att likt Donald Trump om Hillary Clinton ropa ”Lock her up!”

När det gäller båda typerna av anklagelser är sanningshalten tvivelaktig. Det finns säkert korn av sanning, men där finns också halvsanningar och rena osanningar.

Det är uppenbart att det inte framförallt handlar om något slags brottslighet. Huvudsakligen rör beskyllningarna att kommunchefen känner sig förbigången.

För att ytterligare, utöver att ha förmått den lydige Lidquist att ladda beskyllningskanonen, har kommunchefen kucklat ihop med sina borgerliga (L, C och M) och högerextremistiska (SD) kompisar för att fälla Socialdemokraternas budget.

Kommunchefen har därigenom gett sig in på att lägga sig i partipolitiken. All erfarenhet visar att det är ett område som är nej, nej, nej för en kommunchef. Även om hon skulle ha framgång nu, kommer det ett val. Om det blir en vänstermajoritet då, blir det för Marie Tollefsen Markström bara att städa skrivbordet och kvittera ut avgångsvederlaget.


2 kommentarer:

 1. Citat:
  "Revisionen borde i större utsträckning rikta sina åtgärder mot den styrande koalitionen."
  Henry Bäck 4 mars 2019

  https://www.dn.se/debatt/lat-staten-ta-over-ansvaret-for-kommunala-revisionen/

  SvaraRadera
 2. Kära anonym som kommenterat ovan den 4 november

  Jag anser att revisionen inte ska rikta sina åtgärder genom att ha ett specifikt mål eller förutbestämt syfte, utan förutsättningslöst granska

  Naturligtvis har den politiska majoriteten makten i en demokrati och och kan som den maktutövande vara den ansvariga för de fel som eventuellt hittas i en revisions granskning. Makt ska granskas. Det är grunden i demokratin.
  Men de granskningar som görs ska vara förutsättningslösa, vilket innebär att de inte ska ha ett förutbestämt mål/syfte med vad man ämnar finna.
  Om man bara söker en sak, målinriktat, är det nämligen inte så svårt att hitta stöd för just de man vill se.

  Därför ska våra granskningar kvalitetssäkras, så att inga felaktigheter finns och att alla aspekter belysts.
  Granskningsobjekten måste få komma till tals också

  När en granskning sen är gjord, i enlighet med god revisionssed, kan man ha olika personliga synpunkter på den. Dessa får givetvis fritt framställas och debatteras.

  Det är dock inte samma sak som att fritt få framlägga anklagelser eller få lämna ifrån sig ofullständig, icke kvalitetssäkrat konfidentiellt arbetsmaterial

  Det ska man inte kunna komma undan med genom att felaktigt kalla studier för rapporter, utge sig för att - utan rätt - tal i en hel grupps namn eller hänvisa till demokratisk yttrandefrihet

  Ingen kan offentligt peka ut någon som brottslig, inte ens en offentlig person, utan att ha välunderbyggda påståenden.
  Såna spelregler är oerhört viktiga att de följs om vi ska kunna ha kvar yttrandefriheten

  Elisabet Hultberg
  av Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg utsedd revisor

  SvaraRadera