tisdag 27 oktober 2020

Det hände i oktober i Skinnskatteberg

1934 Boliden slutar borra

Bolidens gruvaktiebolag, som sedan början på april i år haft ett diamantborrlag i Godkärra och Kärrbo byar i Skinnskattebergs socken i Västmanland för undersökningar om förekomsten av kopparmalm har nu inställt dessa undersökningar. Det har tidigare varit överenskommet att så snart som Storsjön, mot vilkens strand undersökningarna utsträckts, skulle bli isbelagd, borrningar skulle komma att företas på sjöbotten. Vad som nu givit anledning till att arbetet så oförberett avslutats veta inte ens de i laget sysselsatta arbetarna. Det gissas dock på att de hittills gjorda undersökningarna icke lämnat önskade resultat. Borrningarna torde dock komma att återupptas i vår igen, enär maskiner och verktyg skola vara kvar på arbetsplatsen. (DN 26/10 1934)

 1953 Se hit, alla damer!

Passa ert livs tillfälle! Skjut inte upp till morgondagen vad Du kan göra i dag! Svara omedelbart på denna brevannons och strax är bekantskapen gjord. Svar till 4 studerande ”skogisar”. Sign. ”Orchis Mório”, ”Orchis máscula”, ”Orchis strictifólia”, ”Orchis maculáta”, adr. Box 28, Skinnskatteberg. (DN 18/10 1953)

Orchis mascula

1956 Brand hos Wallboard

Överhettning i en härdugn vållade skador för 100 000 kr. vid en häftig brand på lördagsmorgonen i wallboardfabriken i Skinnskatteberg, tillhörig States skogsindustrier. Hela den 115 meter långa fabriksbyggnaden rökfylldes snabbt och arbetsstyrkan, omkring 100 man, måste utrymma den. (DN 14/10 1956)

En övermontör, en verkmästare och en förman fick hjälpas ut fönstervägen. Två arbetare skadades. Den ene blev svedd i ansiktet och den andre fick en tegelsten i ryggen.

 1956 Tågurspårning 

ARBOGA, torsdag.

Tio godsvagnar i ett lokalgodståg från Krylbo till Frövi spårade ur vid 7-tiden på torsdagsmorgonen vid infarten på Skinnskattebergs station. Samtliga spår blockerades

Av urspåringen och först vid 15-tiden på eftermiddagen hade man fått det ena spåret klart så att man kunde uppta trafiken i begränsad omfattning. (DN 5/10 1956)

Det blev stora förseningar. Bl a omdirigerades nattsnälltåget från Norrland till Malmö över Västerås och Köping och blev 5 timmar försenat. Mellan Dagarn och Skinnskatteberg utväxlades senare passagerare med landsvägsbussar. Förödelsen på bangården var stor. ”Hjulpar och axlar sant vagndelar låg utspridda över bangårdsområdet.”

 1961 Den bortglömda byn

FAGERSTA, söndag.

I den lilla byn Kalvänge i Västmanland, en mil från Fagersta och lika långt från Skinnskatteberg, är invånarna bittra. De har nämligen inte elektrifierat trots att avståndet är så ringa till stad och municipalsamhälle. Utanför de tre gårdarna i byn går dessutom den elektrifierade SJ-banan. Länge har byborna kämpat för att få elljus i sina gårdar, men ännu har inget resultat nåtts. (DN 2/10 1961)

Inte nog med att ingen ström finns. Byborna är också missgynnade på annat sätt. T ex finns ingen skolskjuts: ”13-åriga Kerstin Karlsson har 12 kilometer till skolan … Efter mycket om och men har kommunen ställt en damcykel till hennes förfogande.” Men på vintern går det ju inte att cykla: ”Då blir det att gå eller också får pappa ta ut häst och släde och köra henne ett stycke på väg, när han har tid”.

”Inte underligt att folket i Kalvänge är bittert” avslutas artikeln.

1965 Herrgård från 1700-talet skola för skogsmästare

SKINNSKATTEBERG, torsdag.

Nära en mijon kr och ett års arbete har det kostat att sätta Skinnskattebergs herrgård i acceptabelt skick som högkvarter för Statens skogsmästarskola, den enda i landet. Den gamla 1700-talsherrgården där förr brukssocieteten cirkulerade i salongerna har rustats upp från golv till tak, de ursprungliga rumsdekoratiponerna har renoverats av skickliga konservatorer, förnämliga 1700-talstapeter har plockats fram från mångårig glömska på herrgårdsvinden. (DN 8/10 1965)

Artikeln publicerades med anledning av den kommande återinvigningen med en rad honoratiores närvarande. I samband med invigningen presenterades också den stora utredningen om ett fritidssamhälle för 15 000 personer och 5 000 fritidshus.

1965 Naken Jesus i jätteformat vållat strid i församling

En helt naken Kristusgestalt i kolossalformat har delat Gunnilbo församling i Västmanland i två läger. Det gäller ett konstverk utfört av professor Olle Hjortsberg ovan altaret i Gunnilbo kyrka. Målningen täcker hela väggen, 3x7 m, och visar Jesus på korset. På söndag sammanträder kyrkostämman för att huvudsakligen ägna sig åt en sluten omröstning kring målningens vara eller icke vara. Flera röster har höjts för att täcka över den, då den anses opassande på grund av nakenheten. (DN 27/10 1965)

Det var greven von Hermansson på Färna som för att skryta donerade målningen av Hjortsberg, som var hans vän. En av motståndarna säger: ”långa, nakna och lurviga ben liksom vilar på det låga altaret.”

Det måtte ha gått bra för Jesus i omröstningen för målningen finns kvar. Så här skriver Skinnskattebergs med Hed och Gunnilbo församling på sin hemsida:

”Vid en inre renovering 1920 – 1921 försågs korväggen med en frescomålning av Olle Hjortzberg som bara den är väl värd ett besök. På 60-talet pågick en livlig debatt om målningen. En del var kritiska till Kristusgestaltens naturtroget återgivna nakenhet, andra tyckte att den var för dyster. Idag är vi dock mycket glada att ha den kvar som altarmålning.”

Gunnilbo kyrka. Foto Dag Lindgren

1975 Strejk vid sågen

Omkring 450 arbetare vid Assis sågverk och fabrik i Skinnskatteberg i Västmanland strejkade på tisdagen i protest mot att de lokala löneförhandlingarna inte har blivit klara. För ett par veckor sedan hotade arbetarna med att strejka om inte förhandlingarna var färdiga till tisdagen. (DN 22/10 1975)

Arbetarna krävde minst 20 kronor medan företaget inte ville sträcka sig längre än till 19:40. Vid ett möte på tisdagskvällen beslöt de strejkande att fortsätta strejka också på onsdagen.

I ett uttalande dagen därpå menar direktör Karl Walther vid Assi att det inte har så stor betydelse att arbetarna strejkar eftersom ”vi sitter med mycket stora lager på grund av dålig efterfrågan.” Den 25 oktober meddelades att strejken var slut. Strejken omfattade nu omkring 800 arbetare sedan de anställda vid sågverket och boardfabriken i Lövholmen utanför Piteå gått ut i sympatistrejk för sina kolleger i Skinnskatteberg. Förhandlingarna skulle återupptas nästkommande vecka.

1977 Assi permitterar

Assi, Statens Skogsindustrier har varslat 500 anställda vid anläggningarna i Horndal, Skinnskatteberg och Valåsen om permitteringar under 20 arbetsdagar under årets två sista månader. De tre sågverken övergår då till tredagarsvecka och står helt stilla mellan jul och nyår. (DN 3/10 1977)

1984 Varg dödade 17 får

Den varg som i lördags rev 17 får i Skinnskatteberg i Västmanland får tills vidare fortsätta att leva. Länsstyrelsen och naturvårdsverket kom på måndagen överens om att avvakta vargens fortsatta framfart i markerna.

Vargen slog till i lördags på Kronön i Storsjön vid Skinnskatteberg. Den hade simmat ut till ön där lantbrukare Sven Carlsson och hans granne Marianne Söderberg hade placerat 25 får som skulle hålla lövsly borta. (DN 2/10 1984)

1986 Assi skär ned

Treåriga Assi Timber AB, som består av sågverken Lövholmen, Seskarö och Karlsborg, alla i Norrbotten, Skinnskatteberg och Valåsen i Karlskoga, har planer på att skära ned den sammanlagda arbetsstyrkan på 1 100 med 300 anställda. Det skriver företagets VD Kurt Faxander i en artikel i personaltidningen Assibladet. Nedskärningarna skall enligt förslaget genomföras under de närmaste åren. (DN 30/10 1986)

1987 Sågverket privatiseras

Assis sågverksrörelse Assi Timber, som förra året gjorde en förlust kring 70 miljoner, har hittills bestått av fem sågverk och ett antal försäljningsbolag. De två sågverk som nu blir kvar, Skinnskatteberg och Karlskoga ska säljas till privata intressenter eftersom domänverket inte ville ha dem. (DN 15/10 1987)

1992 Biennal för unga musiklöften

MUSIK: ”Ung & lovande” är det första arrangemanget i vad som är menat att bli en biennal, där några av landets bästa musiker skall presenteras. Detta första år äger ”Ung & lovande” rum i Skinnskatteberg den 16 – 18 oktober … Arrangörer är Riksförbundet Sveriges kammarmusikarrangörer och Skinnskattebergs kammarmusikförening. (DN 11/10 1992)

Det var då det

I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka här

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar