tisdag 26 november 2019

Moderaterna i Skinnskatteberg väljer sida i världshistorienTyskland går till anfall mot Polen
På kvällen den sista augusti 1939 attackerade en grupp SS-män klädda i polska uniformer radiostationen i gränsstaden Gleiwitz. De medförde ett antal medvetslösa män från ett tyskt koncentrationsläger. Dessa skjuts senare till döds. En polsktalande SS-man läser upp ett meddelande på polska som sänds ut över radion: ”Vi uppmanar alla polacker att ta till vapen, Alla tyskar som sätter sig till motvärn ska dödas. Tyskland ska inte längre förtrycka oss.”

Det så iscensatta ”polska anfallet” tas till förevändning för ett massivt tyskt anfall på polen.

På morgonen den 1 september läser Hitler på radion upp meddelandet:

Polska staten vägrar gå med på den fredliga lösning som jag föreslagit. Tyskar i Polen utsätts för blodig terror och drivs från sina hem. Jag har ingen annan utväg än att möta våld med våld. Jag har gett order till vår armé att slåss för Tysklands ära.

Tre miljoner soldater som mobiliserats till gränsen går till anfall. Ockupationen blir snabbt fullbordad. Den 3 september förklarar Storbritannien och Frankrike, som tidigare lovat undsätta Polen, krig mot Tyskland. Andra världskriget har börjat.

Innan Tyskland kapitulerade 7 maj 1945 hade 5-6 miljoner polacker mist livet varav 3 miljoner polska judar. Nästan 3 miljoner polacker sändes som slavarbetare till arbetsläger i Tyskland.

Sovjetisk ockupation av östra Polen
Men det finns också en annan historia. Vid fredsförhandlingarna efter första världskriget hade den brittiska diplomaten George Curzon lagt fram ett förslag på hur gränsens skulle dras mellan det återupprättade självständiga Polen och den nya Sovjetstaten – den så kallade Curzonlinjen. I sista skedet kom denna inte att gälla som gräns, utan gränsen drogs långt öster om Curzonlinjen i nuvarande Vitryssland och Ukraina.

I augusti 1939 hade Tyskland och Sovjetunionen ingått en icke-angreppspakt, den s k Molotov-Ribbentroppakten. Sovjets syfte var att vinna tid inför ett väntat tyskt anfall. Genom att ingå avtalet med Tyskland lyckades också Sovjetunionen förhindra en allians mellan Storbritannien, Frankrike och Tyskland som Sovjet befarade skulle riktas mot Sovjetunionen.

Efter det tyska anfallet på Polen den 1 september gick sovjetiska trupper om cirka 600 000 soldater över gränsen och ryckte fram. Polskt land öster om Curzonlinjen ockuperades av Sovjetunionen. Även Sovjet utsatte polacker för många grymheter. Särskilt känd är den s k Katyn-massakern, där 15 000 polska officerare och ämbetsmän dödades. Över lag var dock grymheterna av betydligt mindre omfattning än de som tyskarna utsatte polackerna för. Antalet döda i de av Sovjet ockuperade polska områdena har uppskattats till drygt 300 000.

Moderaterna i Skinnskatteberg
Det finns alltså två berättelser om hur Polen utsattes för övergrepp i andra världskrigets allra första början. Skinnskattebergs Moderater (under ledning av den fascistoide Bo Öberg) har valt sida. På deras Facebook-sida kan man läsa:

80 ÅR SEDAN SOVJET INVADERADE POLEN – GLÖM ALDRIG KOMMUNISMENS BROTT
Idag är det 80 år sedan Sovjet invaderade Polen i förbund med Nazityskland, och bidrog på så sätt till andra världskrigets utbrott och miljontals offer.
Sverige får aldrig glömma kommunismens och nazismens brott
Moderaterna var redan på den tiden starka motståndare till både kommunism och nazism – och kämpade under hela 30-talet för att stärka Sveriges försvar. Idag ser vi att Ryssland rustar upp igen – och Sveriges försvar behöver återigen stärkas.

Inlägget illustreras med en bild av svenska löpsedlar som ser ut att vara tagen alldeles i början av september 1939. Ingen löpsedel tycks handla om ett sovjetiskt anfall. Man kan se att flera tidningar också rapporterar om katastrofen då Sandöbron rasade. Det inträffade på eftermiddagen torsdagen den 31 augusti och rapporterades i pressen den 1 september. Löpsedlarna på Moderaternas bild är alltså från drygt två veckor före den sovjetiska invasionen i östra Polen.
Påståendet om Högerns demokratiska sinnelag skulle kanske också ha kunnat illustreras med vad Högerns blivande partiledare Jarl Hjalmarsson skrev i tidskriften ”Det nya Sverige”:

”Konservatismen är inte något för dem som närde sig vid demokratins köttgrytor utan borde vara en reaktion mot vår tids demokratiska frossa” … ”konservatismen måste … undan för undan mala sönder den demokratiska ideologin.” (Citerad av Bengt Åhsberg, 2008, i artikeln ”Pronazismen i Sverige under 1930-talet”)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar