tisdag 21 september 2021

Andra världskriget avslutades av en tysk amiral och allmän rösträtt infördes i Sverige av Högern

I september 1939 anföll Nazi-Tyskland Polen. Detta var början på andra världskriget som pågick till 1945. Mellan 50 och 85 miljoner människor beräknas ha dödats. Våren 1945 landsteg allierade styrkor i Normandie. Samtidigt ryckte Röda Armén fram österifrån. Det var uppenbart att det nazistiska tyska riket häll på att falla samman. Inför det kommande sammanbrottet begick Adolf Hitler självmord i sin bunker i Berlin. Hitler hade i sitt ”politiska testamente” utnämnt amiralen Karl Dönitz till rikspresident och överbefälhavare. Den tredje maj uppmanade Dönitz från sitt högkvarter i Flensburg till fortsatt motstånd. Fyra dagar senare tvingades han meddela Tysklands villkorslösa kapitulation. Andra världskriget var slut i Europa.

Karl Dönitz avslutar andra världskriget

Tysklands rikspresident och överbefälhavare Karl Dönitz har meddelat att Tyskland har kapitulerat. Amiralen Karl Dönitz blev därmed den som avslutade andra världskriget.

Andra kammaren i Sveriges riksdag infördes 1866. Rösträtten var till att börja med utomordentligt inskränkt. Endast män över 21 år hade rösträtt och bara om de hade en viss inkomst eller förmögenhet. Drygt 20 procent av den vuxna manliga befolkningen hade rösträtt. Man inkomsterna ökade och därmed växte andelen röstberättigade och var 1908 kring 60 procent av vuxna män. En folklig rösträttsrörelse krävde allmän rösträtt. I riksdagen drevs kravet av Socialdemokraterna och Liberalerna. Högern motsatte sig alla krav. Riksdagsmän valdes med majoritetsval i enmansvalkretsar. I de nya grupperna av väljare var Socialdemokraterna och Liberalerna starka. Om man införde allmän rösträtt skulle Högern med majoritetsvalsystemet i det hela komma att utplånas. I detta läge beslöt högerregeringen under ledning av statsministern Arvid Lindman att införa allmän rösträtt för män, men proportionella (istället för majoritetsval). Lindman insåg att det var oundvikligt med allmän rösträtt och ville med det nya valsättet rädda Högern.

Arvid Lindman (H) inför demokratin

Högerregeringen under Arvid Lindman har beslutat att alla vuxna män ska ha rösträtt till riksdagens andra kammare. Högern införde därmed demokratin i Sverige.

I oktober 2020 gick Skinnskattebergs kommunchef till våldsam attack mot det socialdemokratiska kommunalrådet. Kommunalrådet beskylldes för brottslig verksamhet och en lång rad andra felsteg och regelbrott. Den borgerliga oppositionen hakade på och krävde att kommunalrådet skulle polisanmälas. En extern utredning kom fram till att praktiskt taget ingen av beskyllningarna hade fog för sig. Särskilt avspisades påståendena om brottslighet. Kommunchefen anmälde också två socialdemokratiska politiker, däribland kommunalrådet, för kränkande särbehandling i en lång rad fall. En utredning avvisade de flesta av dessa påståenden. Moderaterna krävde kommunalrådets avgång eftersom hon ”utsatt kommunchefen för kränkningar”

Dålig arbetsmiljö i Skinnskatteberg sedan kommunalrådet kränkt kommunchefen

En utredning har slagit fast att det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Lovén Rolén har utsatt kommunchefen för kränkande behandling. Kommunchefen jobbar inte kvar längre och arbetsmiljön i kommunen är dålig.

Jodå, visst finns det många sanningar. Men jag tror inte att någon på allvar skulle påstå att de första två exemplen är en bra och sanningsenlig beskrivning av hur det gick till när andra världskriget tog slut eller när Sverige fick allmän rösträtt.

Däremot fortsätter P4 Västmanland att tjata om att alla problem i arbetsmiljön i Skinnskattebergs kommun skulle bero på att kommunalrådet ska ha utsatt kommunchefen för en kränkning. Detta hände senast idag. Så här professionellt hanterades rekryteringen av en ny kommunchef i Skinnskatteberg:

Reportern: Men om man tittar i backspegeln så har det ju varit fnurror på tråden och problem mellan dig o tidigare kommunchefen, utredningar och konfliktfyllda relationer och ett fall av kränkande särbehandling. Det visade den här utredningen på att du har begått. Hur tar ni hänsyn till det förflutna när ni letar ny kommunchef?

Lena Lovén Rolén: Det fungerar alldeles utmärkt med den tillförordnade kommunchefen. Nu pekar du på vad jag är anklagad för, men det går bra att fråga mig vad det här står för. Den här kränkande särbehandlingen den är utredd och det går bra att läsa bara, så förstår man vad det här handlar om.

Reportern: Men som jag har förstått det så pekade det på ett fall där det var kränkande särbehandling, amen, där det var kränkande särbehandling som du begått. Men spelar roll. Det var ju mycket negativ publicitet och jag undrar hur gör ni för att bli så attraktiva som möjligt som arbetsgivare efter en sådan här händelse?

Lena Lovén Rolén: Det var inga konstigheter. Jag beskrev händelsen på Facebook eftersom vi är en transparent kommun. Jag fick en tråd på händelsen, som man kan få på sociala medier, så därav detta. Inget annat ledde till kränkande särbehandling.


Fredsmannen Karl Dönitz, Demokraten Arvid Lindman och
mobbaren Lena Lovén Rolén


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar