lördag 25 april 2020

Skinnskatteberg informerar svagt om coronakrisen


Skinnskattebergs kommun har löpande informerat om sina åtgärder på kommunens hemsida. Trots att kommunen är förvaltningsområde för finska språket har informationen endast publicerats på svenska. 
Här är en lista över den information som finns på hemsidan:

12 mars
Besöksförbud i äldreomsorgen
17 mars
Evenemang på Korpen och biblioteket inställda. Inga sammankomster med mer än 20 deltagare i kommunala lokaler. Politiska möten flyttar till fd folkhögskolan
18 mars
Skola och förskola öppet som vanligt. Hänvisning till FOHM:s rekommendationer och länk till försäkringskassan
19 mars
Till företagare: Näringslivssamordnaren arbetar med att kartlägga lägesbilden. Upprättat ”en väg in” för alla ärenden
20 mars
Kommundirektören och Kommunalrådet: Kommunen informerar sig och planerar. Allmänna råd.
23 mars
Förseningsavgifter på biblioteket avskaffas tillfälligt
6 april
Psykisk ohälsa och covid-19: Allmänna råd och länkar till organisationer utanför kommunen
14 april
Möjlighet videochatta med boende i äldreomsorgen
16 april
Handlingshjälp: Hänvisning till facebookgrupp. Kommunen påtar sig inget ekonomiskt (som i Fagersta) eller samordnande ansvar (som i avtalet mellan SKR, MSB och frivilligorganisationerna den 24 mars).
17 april
Svårt leverera omsorgstjänster till fritidsboende

Väldigt få av de saker man informerar om avser konkreta åtgärder (eller avsaknad av konkreta åtgärder) som det är viktigt att lokalbefolkningen får veta. För det mesta är det allmänna råd, uppmuntran och hänvisningar till myndigheter och organisationer utanför kommunens organisation.
Jag har nu en tid fört en diskussion med kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) om handlingshjälp till riskgrupperna. Hon har envist värjt sig för att kommunen skulle ta på sig ett ansvar, och konsekvent hänvisat till en facebookgrupp.

Jag har då pekat på att Skinnskattebergs kommun har sämst bredbandstäckning i länet. Det finns också nationella undersökningar som tyder på att en tredjedel av de äldre helt saknar tillgång till internet. Både datorer/smarta telefoner, uppkoppling och kunskaper saknas. I vår kommun skulle det motsvara en grupp om minst 300 personer utan möjlighet att ta del av informationen såväl på kommunens hemsida som på Facebook.

I olika inlägg har kommunalrådet då hänvisat till den broschyr på olika språk som kommunen har producerat och distribuerat till alla hushåll, inklusive fritidsboende. Så här säger hon i en kommentar i Fagersta Nyheter: ”Vi har också skickat ut en broschyr på många språk till alla hushåll med information om Coronaviruset m m”.

Jag trodde först att jag inte fått någon sådan broschyr, men att det knappast var rimligt att hålla kommunalrådet ansvarigt för postens tillkortakommanden. Döm om min förvåning när jag igår kväll tände i bastun. Ur en bibba med diverse reklamlappar ramlade den kommunala broschyren.

Tyvärr måste man nog slå fast att saken inte blev bättre när jag nu faktiskt sett broschyren. Den enda egentliga lokala information som finns i skriften är den ovan nämnda informationen till fritidshusägare. Därefter följer åtta sidor med information på andra språk. Informationen är allmän och hänvisar inget till lokala förhållanden. All information är direkt kopierad från Folkhälsomyndighetens hemsida. De fyra följande sidorna innehåller länkar till olika myndigheter och organisationer utanför kommunen. Broschyren avslutas med råden ”Tvätta händerna!” och ”Stanna hemma om du är sjuk” på svenska, engelska och tre andra språk (dock inte på finska). Denna broschyrens baksida är kopierad från Region Stockholm.

Det är fullständigt orimligt att som kommunalrådet gör, använda denna ganska amatörmässigt hopkomna broschyr som ett slags alibi för utebliven information till äldre utan tillgång till internet om lokala förhållanden och lokala åtgärder.

Man kan sammanfatta om Skinnskattebergs kommuns åtgärder och informationen om denna:
  • Åtgärderna är minimala och i den mån de är mer ingripande (t ex besöksförbud och stopp för sammankomster) har de strax efter att det vidtagits föreskrivits av myndigheterna.
  • Information har endast skett på svenska och på kommunens hemsida. Inte ens på finska som kommunen är förvaltningsområde för har det informerats där. För handlingshjälp hänvisas till en grupp på Facebook. Äldre utan tillgång till internet har lämnats oinformerade.
  • Den broschyr som sammanställts och som i diskussionen använts som alibi innehåller ingen lokal information och hänvisar i stor omfattning till internet.
  • Broschyren har distribuerats på ett sådant sätt (med postens veckovisa utdelning av reklam) att det är osäkert om den nått alla. De som inte läser reklam utan förpassar den till makulaturen, de som tackar nej till reklam, fritidsboende kommer alla att uteslutas.

Ansvariga för otillräckliga åtgärder och undermålig information är kommunalrådet Lena Lovén Rolén och kommundirektören Marie Tollefsen Markström. Jag vill inte gå så långt som den äldre kommuninvånare som ringde mig och sammanfattade ”och Lena Lovén Rolén hoppar bara omkring och är glad”. Men någon mer långtgående handlingskraft tyder hennes agerande inte på. När det gäller kommundirektören förstärker agerandet under krisen tyvärr den ståndpunkt om hennes bristande kompetens som jag förde fram redan vid kommunfullmäktige i juni i fjol.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar