torsdag 9 april 2020

Det hände i april i Skinnskatteberg


1910 En liberal, en socialist och en höger i Skinnskatteberg

KÖPING, måndag. Landstingsmannavalet i Skinnskattebergs valkrets af Västmanlands västra domsaga har utfallit så att Arbetarpartiets lista afgifvits 843 röster av 543 röstande, på borgerliga samlingslistan 3,086 röster af 280 röstande och på Sparsamhets-, nykterhets- och reformvännernas lista 2,568 röster af 423 röstande. Valda blefvo härigenom en från vartdera partiet, nämligen handlanden A. Zander, Kolsva, socialdemokrat, bruksägare L. Lorichs, högerman och riksdagsman Adolf Jansson i Bråten, liberal. (DN 19/4 1910)

Siffrorna för antal röstande och antal röster kan verka häpnadsväckande för en nutida läsare, men vi måste komma ihåg att den lika rösträtten ännu inte var införd. De som röstade på Socialdemokraterna hade i genomsnitt 1,6 röster per person, högermännen ägde inte mindre än 11 röster i medeltal och de liberala 6,1 röster. Ett annat sätt att se på saken kan vara att Socialdemokraterna, som var 44 procent av de röstande fick 13 procent av rösterna. Högermännen som utgjorde 22 procent av väljarna fick 48 procent av rösterna och Liberalerna som var 34 procent av väljarkåren fick 40 procent av rösterna. I sanning ett fiffigt system.

1911 Lifaktighet inom den västmanländska grufindustrin

Stor lifaktighet råder för närvarande inom grufindustrin i den västmanländska bergslagen. Så kommer brytningen vid den Uttersbergs bruks aktiebolag tillhöriga Persgrufvan att från maj månads ingång fyrdubblas. Borrmaskiner skola för brytningen användas och elektrisk kraft skall erhållas från Skinnskattebergs bruks kraftstation, hvarifrån ledningen nu i det närmaste är färdig. Transformatoranläggningen med elektriska utrustningen levereras af Luth & Roséns aktiebolag, Stockholm och kompressorsanläggningen af Nya aktiebolaget Atlas, Stockholm.
Den järnrika och fosforrena malm som nu skall brytas är hufvudsakligen afsedd för export. (DN 11/4 1911)


Persgruvan (Foto: Oscar Bladh)

1927 Baggå handelsbod slår vantarna i bordet

Den 12 april 1927 annonserades det ut en auktion på landsfiskalskontoret i Skinnskatteberg. Det var konkursförvaltningen i handlanden Adolf Anderssons i Baggå konkurs som skulle gå under klubban. Det som såldes var fastigheter i Svarvarbo och Österbo taxerade till 12 400 kronor. Vidare såldes handlanden Adolf Anderssons handelsvarulager och inventarier värderade till 9 338 kronor och 10 öre. Den som ville ha ytterligare upplysningar kunde vända sig till Örebro och Västmanlands läns köpmannaförening eller landsfiskal Pontus Nohre.

1934 Boliden letar malm

VÄSTERÅS, måndag.
Det är icke uteslutet att rika malmfyndigheter ännu finnas outnyttjade i den västmanländska bergslagen. Närmare bestämt i Skinnskattebergs socken. Därpå tyder det intresse som länge lagts i dagen av bergsingenjörer och andra sakkunniga från Boliden. I dagarna har sålunda Boliden sämt ned ett antal arbetare för att påbörja diamantborrningar i trakten. (DN 10/4 1934)

Malmletarna från Boliden slog läger i Kärrbo. Tidningen påpekar särskilt att undersökningen heöt pch hållet drivs av Boliden och att Riddarhyttebolaget inte har något med dem att skaffa. Åtta inmutningar har gjorts alldeles intill Kärrbo och Hultebo. Borrningsförmannen lät optimistisk även om han försiktigtvis tillade att ”Det kan ju vara vanligt berg som dock är ledande. Varigenom ingenjörernas apparater ändå givit utslag.” Artikeln avslutas med att ”I vilket fall som helst motses resultatet av borrningarna med största intresse däruppe i trakterna.”

1934 Ny skogsskola vid Skinnskattebergs herrgård

Den 24/4 1934 meddelade Dagens Nyheter att domänstyrelsen var spekulant på tre skogsegendomar i Skinnskatteberg, Färna och Riddarhyttan. I anslutning till de kommande förvärven av skog var det meningen att Skinnskattebergs herrgård, som stod öde skulle det bli en ny skogsskola. Eventuellt skulle skogsskolan vid Kloten flyttas till Skinnskatteberg.

1934 Tågurspårning, arbetare skadad

VÄSTERÅS, fredag.
T.T. Ett tågmissöde inträffade på fredagsförmiddagen vid Skinnskattebergs järnvägsstation. Då ett arbetståg var på ingående spårade tre av vagnarna ur vid södra växeln. En av arbetarna, som var sysselsatt med skrivgöromål i en av manskapsvagnarna, slungades mot ett bord och fick ett blödande sår i nacken samt en lindrigare hjärnskakning. Persontåget från Örebro blev på grund av missödet betydligt försenat. Ett hjälptåg måste rekvireras från Krylbo, och passagerare och gods överfördes till detta. (DN 28/4 1934)

1960 Nytt kraftverk i Karmansbo

Den 24 april 1960 meddelade Dagens Nyheter att Kohlswa Jernverk planerar att bygga ett nytt stålgjuteri samt ett nytt kraftverk. Kraftverket skulle byggas i Hedströmmen vid Karmansbo mellan Kolsva och Skinnskatteberg. Det nya kraftverket skulle få en fallhöjd på 18 meter.

1960 Fyraåring i bil körde ned i damm

Fyraårige Lars Rönning, Färna, svävade i livsfara då han på fredagen ensam i sin pappas bil åkte ned i en djup damm vid Skinnskattebergs revirs huvudkontor i Färna bruk. Bilen flöt på vattnen och pojken räddades av sin far, montör Artur Rönning, genom en sidoruta.
Pojken fick sitta kvar i bilen medan pappan gick in på kontoret. Parkeringsplatsen ligger i ett svagt lut mot dammen. Pojken manipulerade med växelspaken och fick ur backväxeln som fadern lagt i, varefter bilen kom i rullning. Med hjälp av en traktor bärgade man bilen innan den sjönk. (DN 30/4 1960)

1961 Tjuvbromsande tåg vållade svårsläckt gräsbrand
Stora skogspartier var hotade vid en dagslång gräsbrand utefter järnvägen Fagersta – Skinnskatteberg på onsdagen. Branden utbröt på morgonen. 30 brandmän och ett 15-tal man från SJ deltog i släckningsarbetet. En sträcka på drygt 15 kilometer brändes av mer eller mindre. Tjuvbromsning från ett tåg konstaterades vara orsaken sedan man påträffat en helt avbränd bromskloss. (DN 27/4 1961)


Det var då det

I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka härInga kommentarer:

Skicka en kommentar