torsdag 7 november 2019

Fagerstas kommunalråd (S) försöker tysta kommunrevisor
Den här insändaren publicerades idag i Fagersta Nyheter 


Det har under hösten rasat ett verbalt råkurr genom insändare i FP. Fagerstas kommunalråd Marino Wallsten (S) har kastat sig över kommunrevisionens ordförande Pia Boiardt med påståenden om att hon driver en egen agenda med dolska syften. Bakgrunden är en granskning revisionen gjort av skolan och tillgången till läromedel. Revisionen riktar anmärkningar mot kommunledningen. Boiardt beskylls av kommunalrådet för att hon i fullmäktige fört fram kritik inte står i granskningsrapporten. Kommunalrådet säger sig därmed ha förlorat förtroendet för revisionens ordförande.

Bakom detta tycks ligga en missuppfattning om kommunrevisionens uppgift och ställning. Revisionen ska granska styrelsens och nämndernas verksamhet å fullmäktiges och väljarnas vägnar. På så sätt ska väljarna få den information om eventuella missförhållanden som gör det möjligt för dem att utkräva ansvar vid valet. Varje försök att tysta revisionen är därmed ett hot mot den kommunala demokratin. Wallsten tror att revisionen har andra syften. Han skriver att ”revision … i grunden syftar till att skapa trovärdighet och trygghet, både internt och externt, för kommunorganisationen”.


Marino Wallsten (S)
I en annan insändare tillsammans med Jan Johansson (M) påstås det att ”revision syftar till trygghet och större förståelse för den verksamhet som bedrivs”. Trovärdighet, trygghet och förståelse låter ju vackert. Men nu är det inte så. Det handlar i stället om hur fullmäktige och väljarna ska kunna utkräva ansvar. Mindre kul för ett kommunalråd förstås. Ett annat missförstånd är att en revisor inte skulle få meddela egna iakttagelser och slutsatser. Enligt kommunallagen är varje revisor en självständig myndighet. Påståendet att revisionens ordförande agerat skumt när hon i fullmäktige fört fram sådant som inte står i granskningsrapporten eller som inte alla revisorer står bakom är därmed inte relevant och tyder på monumental okunnighet.

Som ordförande i Skinnskattebergs kommunrevision förra mandatperioden blev jag och revisionen titt som sätt utsatta för försök att hindra att medborgarna fick kännedom om missförhållanden. Det måste till det dåvarande kommunalrådets fördel sägas att hon var slugare än Wallsten och höll sig mer i bakgrunden. Bland dem som skickades fram i första linjen fanns istället Sverigedemokraternas gruppledare som ju företräder ett parti som har ett mer darrigt förhållande till yttrandefriheten. Det är lite ledsamt att Fagerstas socialdemokratiska kommunalråd inordnar sig i samma led.

Henry Bäck
Fd ordförande kommunrevisionen SkinnskattebergInga kommentarer:

Skicka en kommentar