torsdag 28 november 2019

Bort med fingrarna från vårt tåg!


Tåglinjen från Gävle till Örebro är åter hotad. Förra gången det hände var 2010. Den gången lyckades det att rädda tågen. Läs här. I en utredning om Tåg i Bergslagens framtida trafik föreslås det att trafiken ska dras ned kraftigt. På delsträckan Fagersta – Örebro ska det från 2026 gå ett tåg om dagen, vilket kan jämföras med fem tåg idag. På sträckan Fagersta – Avesta/Krylbo minskar antalet avgångar från sex till två.

I en artikel i Fagersta-Posten den 27 november säger Tåg i Bergslagens VD Hugo Oljemark att ”en sådan hård bantning … i praktiken är att jämställa med en nedläggning.” Tåg i Bergslagen är ett samarbete mellan landstingen (”regionerna”) Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Styrelseordföranden, socialdemokraten Tommy Levinsson, säger i samma artikel i F-P att inga politiska beslut är fattade.

Nu är detta inte riktigt sant. Samme Levinsson är ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västmanland. Vid ett möte den 15 oktober behandlades tågplanen. Där beslutades det att ”kollektivtrafiknämnden ställer sig bakom den nya kostnadsfördelningsmodellen och Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen.” Det är i detta långsiktiga program som nedläggningsförslagen finns, och som Levinsson tillsammans med två andra socialdemokrater, två moderater, en centerpartist och en folkpartist (”liberal”) beslutat att ställa sig bakom.

Levinssons partikollega Lena Lovén Rolén, kommunalråd i Skinnskatteberg är upprörd:

Vi ser väldigt allvarligt på om det nu skulle gå vidare som ett förslag. Sträckan är jätteviktig. Alla resor är jätteviktiga och det är främst pendlingen för arbete och utbildning som kommer att drabbas. Sträckan till Örebro är i särklass vår bekvämaste och snabbaste kommunikation till en stor stad.

Ja, det är uppenbart att Skinnskatteberg drabbas hårt av nedläggningen, men den stora förloraren är klimatet. Sett i Skinnskattebergs perspektiv ser resealternativen ut så här:

Från Skinnskatteberg till Örebro tar tåget idag 45 minuter. Med bil tar det (enligt Google Maps) en timme och 13 minuter. Tåget vinner alltså. Alternativet med buss och tåg från Köping, som blir kvar när tåget från Skinnskatteberg dras in tar cirka två timmar. Då vinner bilen.

Från Skinnskatteberg till Gävle kan man idag resa på 2 timmar med tåget. Med bil tar det två timmar och sexton minuter. Tåget vinner igen. När tåglinjen lagts ned kan man resa med buss från Skinnskatteberg och vidare från olika bytespunkter med tåg eller buss. En sådan resa tar i genomsnitt cirka fem timmar. Då vinner bilen igen.

Även på kortare sträckor kommer bilen att vara snabbast och bekvämast. Till Fagersta vinner idag tåget med fem minuter över bilen. I framtiden vinner bilen över bussen med två minuter. Till Lindesberg kan man idag komma med tåg + buss eller tåg (byte i Frövi) på en timme. Utan tåg från Skinnskatteberg tar samma resa i genomsnitt cirka tre timmar.

För den som ska ut och resa kommer det i denna tågfria framtid att finnas starka incitament att ta bilen. Detta går förstås inte på något sätt ihop med klimatpolitiken som förutsätter kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

De politiker som har tagit ställning för nedläggningen av tågförbindelserna och som försöker slingra sig undan sitt ansvar genom att påstå att det inte finns några politiska beslut hycklar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar