tisdag 16 oktober 2018

Skinnskattebergs fullmäktige väljer ordförande


Igår blev det genom ett pressmeddelande från Socialdemokraterna i Skinnskatteberg känt att Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet kommit överens om samverkan i syfte att styra kommunen under de kommande fyra åren. Redan på kvällen sattes den nya majoriteten på prov när fullmäktige skulle välja presidium.

Aneth Arvidsson (S).
Fullmäktiges ordförande
 Foto: Socialdemokraterna
Till ordförande i fullmäktige föreslogs Aneth Arvidsson (S). Moderaterna förde fram en folkpartist som motkandidat, som dock bara fick två röster i den efterföljande voteringen. Aneth vann med bred marginal – 22 av 31 röster och förklarades med vald till ordförande, vilket följdes av applåder.

Också i valet av förste vice ordförande blev det omröstning. Här hade fascistiska Sverigedemokraterna föreslagit samma folkpartist (!!) som Moderaterna ville ha som ordförande. Inte heller detta var framgångsrikt. Den folkpartistiska kandidaten fick åtta röster och besegrades av majoritetens Charlotte Janssons femton röster.

Sverigedemokraterna gav sig inte. Till posten som andre vice ordförande som brukar vara vikt åt oppositionen föreslog Moderaterna och Folkpartiet Elisabeth Åberg (L), samma kandidat som föreslagits som såväl ordförande som förste vice. Sverigedemokraterna utmanade genom att ha en egen kandidat – Jonny Emtin. Elisabeth Åberg vann med 22 röster mot 7 för Emtin. Två valsedlar var blanka. Det betyder att Sverigedemokraternas kandidat fick en röst mer än partiets sex ledamöter i fullmäktige. En kul gissningslek kan vara vilken det var från övriga partier som hellre stödde en fascist än en liberal. Det är väl inte alltför vågat att förmoda att det var någon moderat eller folkpartist.

Nu börjar mobbningen av Centern
Redan på söndagkvällen hade förra mandatperiodens fascistoida moderata fullmäktigeordförande Bo Öberg jagat upp sig så pass att han skrev det här inlägget på Facebook:Nyfascisterna uttalar sig vuxet

Nyfascisternas gruppledare Ewa Olsson Bergstedt (SD) motiverade sin nominering av Elisabeth Åberg så här:
… paniken har varit så stor för att Sverigedemokraterna ska få något inflytande … man uttalar sig i media om den största vikt att värna demokratin, men sen gör man precis tvärtom … praxis har ju varit att man fördelar posterna i presidiet mellan de tre största partierna i fullmäktige, och det betyder för Skinnskatteberg att man ger ordförandeposten till Socialdemokraterna, förste vide ordförande till Liberalerna och andre vice ordförande till Sverigedemokraterna… Det är trist att vissa partier i en liten kommun som Skinnskatteberg inte ska kunna stå upp för demokratin. Jag tror att vi i Sverigedemokraterna är ett av partierna i Skinnskatteberg som är de vuxna i rummet.
Vuxet eller ej, men fel.

Riksdagsman Krökén
 i Kröken.
Foto: Grönlöpings Veckoblad
Enligt kommunallagen gäller som beslutsregel att ”Utgången bestäms genom enkel majoritet”, d v s mer än hälften av de giltiga rösterna. Om alltså 15 av 23 icke blanka röster lämnas för en kandidat är den vald. Och om 22 av 29 röster avges för en kandidat är den vald.

Och sen praxis: I Skinnskatteberg som i de flesta andra kommuner har man enats om att majoritetskonstellationen tillsätter ordförande och förste vice ordförande medan oppositionen tillsätter andre vice ordförande.

Den redan då vuxna folkpartisten Ewa Olsson var t ex 2014 med om att tillsätta ordförande i fullmäktige med den beryktade Bo Öberg från ett av fullmäktiges minsta partier, en folkpartist som förste vice och en socialdemokrat (fullmäktiges redan då största parti) som andre vice ordförande.

Man anar att det är rdm Jonas Krökén i Kröken som har inspirerat Ewa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar