tisdag 14 februari 2017

Fp och Sd i Skinnskatteberg lägger locket på

Förra året stod tryck- och yttrandefriheten i fokus. Tryckfrihetsförordningen och därmed också offentlighetsprincipen fyllde 250 år. Yttrandefrihetsgrundlagen som utsträcker tryckfrihetens principer också till etermedia fyllde 25 år.

Många vackra ord sades om rätten att fritt uttrycka sig och om öppenheten i stat och kommun. Öppenheten – det som i Michail Gorbatjovs reformarbete kallades glasnost - innebär bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar, rätten att anonymt lämna meddelanden till media och ett förbud att forska efter medias källor.

Men på många håll i världen var det något helt annat än glasnost som gällde. Mediernas frihet hotas i länder som Ryssland, Turkiet, Ungern och Polen. I Ryssland mördas journalister. I Turkiet fängslas journalister och tidningar och tv-stationer stängs. I det nya underbara USA befinner sig presidenten i krig med journalisterna, som han betecknar som världens mest ohederliga människor.

Makthavare vill ha tyst. Om än inte så drastiskt gäller det också i Skinnskattebergs kommun, som under sin folkpartistisk-sverigedemokratiska ledning firat yttrandefrihetsåret med flera initiativ som lägger locket på. Medborgarna ska hållas i okunnighet, särskilt om sådant som kan vara negativt för makten.

Hur gick det med vallöftena?
Lokaltidningen Fagersta-Posten ville i september kolla upp hur de styrande i de tre kommunerna i spridningsområdet uppfyllt sina vallöften. För var och en av kommunerna valde tidningen ut tio vallöften. Uppgifter skulle sedan inhämtas från tjänstemän i den kommunala förvaltningen, protokoll mm. Efter denna genomgång skulle ledande politiker få kommentera resultatet.

Det fungerade i de S-styrda kommunerna Fagersta och Norberg. I vardera kommunen kunde man konstatera att mer än hälften av de tio vallöftena hade infriats. Men i den tredje kommunen – Skinnskatteberg – var det locket på. Kommunchefen Nima Poushin beordrade tjänstemännen i förvaltningen att inte prata med tidningen. Istället skulle de hänvisa till kommunalrådet. Tidningen beslöt då att avstå från rapporteringen från Skinnskattebergs kommun. Medborgarna fick även fortsättningsvis sväva i ovisshet om hur Fp-Sd-alliansen uppfyllt sina vallöften.

Beslutsunderlag publiceras inte
Den som försöker förstå vad kommunen har beslutat genom att lösa beslutsprotokoll från t ex fullmäktige eller kommunstyrelsen har ingen lätt uppgift. Protokollen är kortfattade och innehåller ofta hänvisningar till beslutsunderlag som inte följer med protokollet. Om inte bara protokollen utan också underlag för besluten publicerades på nätet skulle det bli lättare för den medborgare som vill sätta sig in i vad som har beslutats.

Det tyckte också vänsterpartisterna Helena Cederberg och Christine Bagger och lämnade in en motion till fullmäktige om att ”allt material som utgör underlag för beslut i kommunstyrelsen och dess utskott … skall göras tillgängliga för läsning och nedladdning på kommunens hemsida.” Gissa vad som blev resultatet av förslaget. Kommunstyrelsen beslöt i november att säga nej till motionen. Varför framgår förstås inte av protokollet. Fullmäktige häromdagen beslöt förstås som kommunstyrelsen ville. Medborgarna fick även fortsättningsvis i praktiken sväva i ovisshet om vad de kommunala besluten innebar och på vilka grunder de fattats.

Bara ”godkänd” kritik publiceras
Kommunrevisionen har en egen sida på kommunens hemsida. Där länkas till revisionsrapporter och revisionsberättelser. Revisionen har under 2016 sex gånger bett förvaltningen att publicera revisionens PM om felaktiga utbetalningar till kommunalrådet Carina Sándor (Fp). Den minnesgode läsaren erinrar sig att över 60 000 kronor utbetalades för mycket trots beslut både i kommunfullmäktige och förvaltningsrätten, vars dom ignorerades. Först efter ett år och sedan kommunrevisionen lyft frågan rättades felaktigheterna. Kommunfullmäktige beslöt i juni att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för hanteringen.

Förvaltningen har lämnat beskedet att det ska avgöras av ”ledningen” om materialet ska publiceras. Något sådant avgörande har det inte blivit.

Det är en orimlig ordning att kommunstyrelsen, dess förvaltning eller enskild tjänsteman i kommunstyrelsens förvaltning ska avgöra vilket material kommunrevisionen får publicera på kommunens hemsida. Revisionen granskar kommunstyrelsens verksamhet för att möjliggöra ansvarsutkrävande i första hand utövat av fullmäktige och i andra hand av väljarna i allmänna val.
Om ansvarsutkrävande ska fungera och ha trovärdighet kan det omöjligen vara så att granskningsobjektet (kommunstyrelsen) avgör vad revisionen får kommunicera med fullmäktige och med medborgarna.

Revisionen skrev därför till kommunstyrelsen och uppmanade den att se till att den aktuella rapporten blev publicerad. Man ville också att kommunstyrelsen skulle uttala att endast revisionen avgör vad som ska publiceras på revisionens hemsida.

Gissa vad beslutet i kommunstyrelsen blev? Det blev varken någon publicering eller något uttalande om vem som ska bestämma om publicering. Medborgarna hålls fortfarande i okunnighet om de felaktigheter som begåtts och som ledde fram till att fullmäktige prickade kommunstyrelsen.

Nu är det faktiskt så att den aktuella rapporten är offentlig handling. Även om det vore lättare om man bara kunde få ta del av den genom ett klick på hemsidan är det inte omöjligt att få den. Gör så här: Skicka ett mail till kommun@skinnskatteberg.se och skriv: ”Härmed begär jag att få ta del av kommunrevisionens PM 2016-02-03 om felaktiga arvodesutbetalningar till kommunstyrelsens ordförande. Dokumentet önskas i elektronisk form.”Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå. 


1 kommentar:

  1. http://skinnskatteberg.se/download/protokoll/kommunstyrelsen/2017/Protokoll%20KS%20170124%20II.pdf

    Som framgår av KS - protokollet 20170124 s 43-44, se kommunens hemsida eller klistra in adressen ovan, så reserverade sig hela rödgröna gruppen (s) (v) och (mp) mot KS-majoritetens beslut att inte publicera kommunrevisorernas rapport.
    / Lars Andersson (s)

    SvaraRadera