torsdag 18 december 2014

Kappan och vinden

De borgerliga har i samarbete med de nyfascistiska Sverigedemokraterna och med den populistiska folkpartisten Carina Sandor i spetsen tagit över styret i Skinnskattebergs kommun. Här ett klipp från P4 Västmanlands intervju med Carina Sandor igår:

De rödgröna fick ju flera procentenheter fler i valet än alliansen - går ni inte emot folkviljan genom att ta plats vid makten nu på det här viset?– Om man ska följa de demokratiska spelreglerna så måste man ju få majoritet i fullmäktige för att det ska bli ett visst politisikt styre - och i Skinnskatteberg fick vi ju den majoriteten


Annat lät det 2009 när fullmäktigemajoriteten avsatte Carina Sandor från kommunalrådsposten. På Folkpartiets hemsida kunde man läsa:

Vi trodde väl aldrig att vi inom politiken i Skinnskatteberg skulle få uppleva efterkrigstidens Östeuropa

Och på kommunens debattforum kunde man läsa:

… maktskifte mitt under en mandatperiod !! … Jag trodde inte att något sådant kunde hända i Sverige, som ska kallas för ett demokratiskt land !
Ett betéende som detta hör hemma i en diktatur och inte i Sverige
Med hjälp av förvaltningsdomstolarna försökte det av fullmäktigemajoriteten avsatta kommunalrådet klamra sig fast vid makten. Sista versen i detta drama var att riksdagen ändrade i lagen för att tydliggöra att en fullmäktigemajoritet kan avsätta ett kommunalråd (den s k Lex Carina). Se Kommunallagen 6 kapitlet 15§ andra stycket.

Hoppas nu att ingen tar illa vid sig av dethär inlägget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar