söndag 21 december 2014

Kollaboratörerna: Skinnskatteberg i skämsklubben

Vid Skinnskattebergs fullmäktiges möte den 14 december valdes den populistiska folkpartipolitikern Carina Sandor till kommunstyrelsens ordförande med hjälp av det nynazistiska partiet Sverigedemokraternas röster.  ”Jag vet inte hur vi ska göra annars” säger det nyvalda kommunalrådet. Men på andra håll vet man hur man ska hantera Sverigedemokraterna. I nästan alla kommuner med SD som balansparti har man valt att bilda blocköverskridande koalitioner eller enats om att det största minoritetsblocket ska styra. Bara i två kommuner har minsta minoritetsblocket tagit makten med SD:s hjälp. I den skämsklubben ingår Skinnskatteberg.

Efter valet var SD ensamma vågmästare i 95 av landets 290 kommuner. I ytterligare 52 kommuner skulle SD kunna medverka till att ett av de båda blocken får majoritet. I dessa kommuner finns det också andra vågmästarpartier. Efter mycket stök och bök har man i de flesta kommuner kommit fram till att utse styren som utesluter SD från inflytande.
Data om vilka kommunstyren som bildats finns ännu inte insamlade. Jag har gått igenom mediarapporteringen, i en del fall kommunernas egna hemsidor och i några enstaka fall har jag kollat protokollen från fullmäktiges valsammanträden. Det blir förstås en del felkällor. I tolv kommuner saknas uppgift om styret. Det kan också vara missuppfattningar i media. Men i huvudsak tror jag att det nu finns en ganska tillförlitlig bild av situationen.

Blocköverskridande samarbete
Den vanligaste lösningen – i nästan hälften av kommunerna - är blocköverskridande majoritetsstyren. I 62 kommuner (46 procent av de kommuner jag har uppgifter om). Här blockeras ju SD mest effektivt ut. Några kommentarer: ”Det viktigaste var … att stoppa en vågmästarroll för Sverigedemokraterna” säger nyvalde fullmäktigeordföranden Peter Rugarn (Kd) i Kävlinge där Miljöpartiet bildar majoritet med de borgerliga (Sydsvenskan 21/10).

Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköping där det bildats en koalition med Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna: Deras [Sverigedemokraterna] politik stämmer inte överens med vårt partis och våra samarbetspartners politik. Jag tror inte att deras väljare skulle gilla att vi samarbetade med Sverigedemokraterna (Norrköpings Tidningar 15/9).

I ytterligare 25 kommuner (19 procent) har det bildats blocköverskridande styren som inte får majoritet i fullmäktige. Det betyder att man genom en blocköverskridande koalition bildat ett nytt minoritetsblock som blir största minoritet. En tänkbar fördel kan vara att det kan bli lättare för en blocköverskridande minoritet att i enskilda frågor göra uppgörelser med övriga partier i de traditionella vänster- eller högerblocken. Den strikta blockpolitiken har brutits upp, vilket underlättar det framtida beslutsfattandet.

Andra varianter på samma tema är när man som i två av kommunerna har bildat styren med smalt parlamentariskt underlag (bara S i en kommun med 35 procent av fullmäktige och C och M med 41 procent). I ytterligare tre kommuner har det minsta av de traditionella blocken kunnat bilda majoritet tillsammans med lokala partier.

Vanligaste blocköverskridande samarbetsrelation är mellan Socialdemokraterna och Centern, men det är också ganska vanligt att Folkpartiet ensamt eller tillsammans med Centern samarbetar med Socialdemokraterna. Miljöpartiet bildar i många kommuner majoritet tillsammans med de borgerliga. Mer sällsynt är samarbetsrelationer mellan de rödgröna och Moderaterna eller Kristdemokraterna. De kanske oväntade S+M-koalitionerna förekommer dock i hela 16 kommuner.

Största minoritetsblocket släpps fram
I 40 av kommunerna (30 procent) har man kommit överens om att det största av de båda blocken ska bilda kommunens styre. Det är alltså samma lösning som riksdagspolitikerna valde. Liksom i riksdagen ställer den här modellen stora krav på politikerna att även senare under mandatperioden komma överens över blockgränsen i enskilda frågor. I riksdagen misslyckades man som bekant nästan omedelbart med detta när de borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna röstade ned S+Mp-regeringens budgetproposition. I ett fåtal av de 40 kommunerna med minoritetsstyre har de borgerliga fallit för samma frestelse. Även om partiernas budgetförslag i kommunerna sällan skiljer sig särskilt mycket har det ställt till oreda i de berörda kommunerna. Men i de allra flesta fall har minoritetsstyret hittills fungerat.

Skämsklubben
Vidkun Quisling
I Ronneby fick de borgerliga partierna 17 mandat i valet mot de rödgrönas 22. Dessutom fick Sverigedemokraterna 8 och ett lokalt parti 2 mandat. Ingetdera blocket har med andra ord majoritet, men de rödgröna är klart störst. Icke desto mindre valde fullmäktige moderaten Roger Fredriksson till kommunstyrelsens ordförande. Fredriksson valdes med hjälp av Sverigedemokraternas röster.

I Skinnskatteberg fick de borgerliga 14 mandat och de rödgröna 15. Dessutom valdes två SD:are in i fullmäktige. Ingetdera blocket fick alltså majoritet, men det rödgröna var störst. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet erbjöd de borgerligas kommunalrådskandidat populistpolitikern Carina Sandor ett blocköverskridande styre. Detta avvisades. De rödgröna förklarade sig då, som största minoritet, att bilda styre i kommunen. Detta avvisades genom att Sandor gick ihop med Sverigedemokraterna i valet av fullmäktiges ordförande och i budgetbeslutet. De rödgröna beslöt då att gå i opposition mot alliansen mellan borgerliga och Sverigedemokraterna.
I en intervju med P4 Västmanland säger Sandor: ”Sverigedemokraterna i Skinnskatteberg är valda på demokratisk väg och nu finns de i kommunfullmäktige, så jag vet inte hur vi ska göra annars - de finns där och vi måste respektera den demokratiska viljan.”

Som den här sammanställningen har visat finns det andra sätt att hantera den besvärliga parlamentariska situationen. Av 135 kommuner med samma eller liknande konstellation i fullmäktige har 133 hittat andra lösningar. Framförallt har det gjorts genom blocköverskridande samarbeten, men också överenskommelser om att låta största blocket styra. Att Sandor nu säger att hon inte vet hur hon skulle ha gjort annat än att låta sig väljas till kommunalråd av Sverigedemokraterna blir då lite märkligt. Inte minst med tanke på att båda de vanliga lösningarna erbjudits henne.

PS

Hoppas att ingen tar illa vid sig av dethär inlägget.

2 kommentarer:

 1. Enligt uppgifter som sipprat fram om de rödgrönas samarbetsinviter, så var det inget om samarbete. Det som erbjöds var total kapitulation dvs halshuggning av alliansen. Inte en enda post av värde i samarbetet erbjöds. Alliansen erbjöds att vara transportkompani. Det kan man inte kalla blocköverskridande samarbete. Det skulle ha blivit ett tvångsmässigt fortsatt v-styre av Skinnskatteberg. För övrigt är det anmärkningsvärt att du som invald revisor i kommunen kan skriva så mycket skit, om de ledamöter som finns i den politiska organisationen. Snacka om dåligt omdöme.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kära anonym!

   Att de borgerliga i Skinnskatteberg med CS i spetsen är nästan ensamma i landet att ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna är tyvärr sant och inte ett tecken på mitt dåliga omdöme.

   Varma hälsningar

   Radera