fredag 1 oktober 2010

Väldigt sug efter partitest

Valrörelsens slutskede innebar ett väldigt sug efter test om vilket parti man borde rösta på. Sidan om partitest visades ett ökande antal gånger med klimax på lördagen före valet. Intresset för valet drog också med sig en allmänt ökande trafik på sajten under september (augustisiffrorna inom parentes): Antal besök 1.049 (442) varav unika besökare 792 (203); antal sidor per besök var 1,61 (1,50) och den genomsnittliga tiden för ett besök var 58 sekunder (67 sekunder).

Också i söktoppen avspeglas intresset för valet och kommunalpolitiken med "partitest" förstås i den absoluta toppen åtföljt av "råtta", "Carina Sandor" och "Kommunalval".

  1. Partitest (ny)
  2. Råtta (ny)
  3. VL buss 500 (ny)
  4. Carina Sandor (6)
  5. Kommunalval (ny)
  6. Folkpartiet Skinnskatteberg (ny)
  7. Färna portar (1)
  8. Personrepresentativitet (ny)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar