torsdag 28 oktober 2010

Då var det klart med koalitionsbildningen i kommunerna

Efter en inte alldeles lättolkad flerpartiöverenskommelse som ger Socialdemokraterna kommunalrådsposten i Norberg är det klappat och klart med koalitionsbildningen i de västmanländska kommunerna. Det blir rött styre i samtliga kommuner: Socialdemokratiska kommunstyrelseordförande överallt utom i Fagersta förstås där Vänstern regerar vidare. Landstinget och två kommuner byter från borgerligt styre. Utfallet i Västmanland illustrerar tudelningen av Sverige, där de borgerliga vinner statsmakten genom att ta storstäderna, framförallt Stockholm.

Beskedet från Norbergs kommun kom i Radio Västmanland kl 13.31 idag:
"Alla partier i Norberg utom Sverigedemokraterna har gått samman i en överenskommelse om hur den politiska organisationen ska se ut. Socialdemokraterna får de viktiga och utslagsgivande ordförandeposterna i kommunstyrelsen och fullmäktige. Arne Pettersson, ordförande för S i Norberg, intervjuas av Camilla Olsson/SR Västmanland. 2010-10-28.

– Situationen är inte solklar med den mandatfördelning vi har i fullmäktige. Ingen har majoritet, säger Arne Pettersson, ordförande för Socialdemokraterna i Norberg.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centern och Moderaterna har kommit överens om att Socialdemokraterna får ordförandeposterna i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Åsa Eriksson (S) blir ordförande i kommunstyrelsen och Sten Nordström (S) ordförande i kommunfullmäktige.

Ordförandeposterna är viktiga eftersom ordföranden har utslagsröst vid omröstningar.

Nuvarande lösning är endast organisatorisk överenskommelse. När det kommer till ställningstagande i politiska sakfrågor så blir det en öppen fråga.

Om inte Sverigedemokraterna lyckas besätta sitt mandat i fullmäktige, vilket mycket tyder på, kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att kunna styra tillsammans.

De två partierna har tillsammans har 15 platser i fullmäktige och oppositionen 15, men då har alltså Socialdemokraterna utslagsröst i å med att ordföranden är Socialdemokrat.

Oppositionen bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet får två ordförandeposter i de kommunala utskotten."

Det är inte helt klart hur man ska förstå överenskommelsen. Samtliga partier anser sig ha vunnit. Men en tolkning är att det blir en minoritetskoalition av Socialdemokraterna och Miljöpartiet som kommer att styra. Det har varit tydliga motsättningar mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det var Vänsterpartiets gruppledare som hutade åt Åsa Eriksson för lösmynthet häromdagen. Vänsterns Kent Persson har tidigare i valrörelsen stått för uttalanden som kan tolkas som att han är emot en rödgrön koalition. Den 4 september publicerades ett gemensamt samarbetsuttalande från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Det är dags att summera valets efterbörd i de västmanländska kommunerna. I nio av de tio kommunerna och i landstinget blir det socialdemokratiska styrelseordförande. Den tionde kommunen är Fagersta där Vänsterpartiets Stig Henriksson regerar vidare som om inget hänt.

I samtliga kommuner (utom Fagersta som har ett enpartistyre) blir det koalitioner. Vanligast är någon kombination av de rödgröna partierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet). I två kommuner (Arboga och Sala) ingår ett lokalt parti i koalitionen. I två kommuner (Arboga och Kungsör) har Centern bytt sida och ingår i majoritetskoalitionen. I Kungsör handlar det enbart om valteknisk samverkan utan sakpolitiska överenskommelser, vilket innebär att styret i kommunen blir ett socialdemokratiskt minoritetsstyre.

Den styrande grupperingen har majoritet i landstinget och samtliga kommuner utom Västerås och Norberg, samt som sagt i Kungsör om vi bortser från valkartellen. I fyra av de majoritetsstyrda kommunerna är koalitionen överstor, d v s den innefattar minst ett parti som inte behövs för att få majoritet.

Det slutliga utfallet i Västmanlands län innebär att hela länet får ett rött styre om än i lite olika konstellationer. Landstinget, Västerås och Sala har bytt från borgerligt styre till rött. Det har med andra ord gått alldeles annorlunda än i landet som helhet. Bakgrunden är att de borgerliga har vunnit makten i staten genom att vinna i storstadsregionerna, speciellt i Stockholm. Den västmanländska utvecklingen illustrerar tydligt hur Sverige faller sönder politiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar