tisdag 21 december 2021

Stark opinion mot 55-miljonersbrandstationen

 

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg har beslutat föreslå fullmäktige att upphandla bygget av en ny brandstation för 55 miljoner kronor. Som underlag för förslaget ligger en sju år gammal utredning gjord av en nära anhörig till brandchefen. För ändamålet fanns budgeterat 30 miljoner. Den tilltänkta brandstationen medför också ökade årliga driftkostnader på inemot 2 miljoner kronor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill stoppa projektet och göra en ny utredning som anpassas till kommunens ekonomi och en ny upphandling. Ombyggnad av den befintliga stationen bör då vara ett alternativ. 55-miljonersprojektet har framförallt drivits av Moderaterna och Sverigedemokraterna, som i kommunstyrelsen också fått med sig Liberalerna och Centern. Frågan ska brådskande avgöras av fullmäktige vid ett extrainkallat möte den 10 januari.

 

Brandstationsfrågan har utlöst en diskussion bland kommuninvånarna av sällan skådad omfattning. En stor del av denna diskussion har ägt rum i den öppna Facebook-gruppen ”Värt att veta i Skinnskatteberg”. När jag kollade idag fanns det mer än 200 kommentarer. De flesta är kritiska till 55-miljonersprojektet. Man reagerar förstås över den höga kostnaden och att det nästan är dubbelt så mycket som finns i budgeten. Några citat:

Man glömmer så lätt att det inte är era pengar utan vi som faktiskt arbetar och betalar skatt för att ni skall gör något nyttigt för skattebetalarna inte men det glömmer borgarna bort så fort

Vi måste göra något innevånare i Skinnskatteberg, nu ,demonstrera vad som helst men nu är det nog M,SD, C,L, ni har inte pengarna, jag vill inte betala

och jag vill inte betala, vi kanske skall fråga våra barnbarn om dom vill börja sitt arbetsliv med att betala för en lyxbrandstation

Om man som invånare inte vill vara med att betala för den extra kostnaden kan alla i alliansen betala lite mer då?

Kan inte den nöjda Bo Öberg betala, som tycker om att kasta bort kommunens pengar, han kan ta det ur egen ficka

Det har visat sig att det går att bygga nytt i andra kommuner till betydligt lägre pris. Det är också något som många som deltar i diskussionen har noterat:

Falkenberg/Ullared 14 milj, Varberg 25 milj Kumla/Nerikes Brandkår 58 milj. 

är det rätt att lilla Skinnskatteberg skall bygga en brandstation för 55 miljoner, när Östersund byggt en för 22 miljoner lite skillnad, tycker du det är rätt, och det finns tydligen flera kommuner som byggt för ca 22-25 miljoner, men i Skinnskatteberg skall vi ha en för 55 miljoner för 2 bilar

Det kan inte vara möjligt att man väljer ett bygge för 50 milj.kr då det byggs snarlika för omkring 25 milj.kr. Detta måste man kunna ha någon slags folkomröstning mot.Att ta det ända anbudet och det verkar vara rätt högt i jämförelse med den summa som bla Östersund fick en ny station för..Nej,Detta är inte ok,Ut med nya anbudsuderlag .

Bristerna i besluts- och upphandlingsprocessen är också ett tema som många är förbryllade över i sina kommentarer:

För mig låter det otroligt konstigt och felaktigt att man inte väljer ett nytt anbudsförfarande när vi pratar så stor differens mot planerad investeringsbudget.

Det jag och många med mig undrar är varför det bara finns ett gammalt underlag?

Att motivet för Moderaternas och Sverigedemokraternas agerande framförallt är partipolitiskt är en vanlig förklaring i kommentarerna.   Det handlar framförallt om att trycka till det socialdemokratiska minoritetsstyret i kommunen och tillfoga sossarna ett förnedrande nederlag enligt devisen ”Kan man inte glädja sig åt egna framgångar så kan man åtminstone glädja sig åt andras misslyckanden”. Att det kostar skattebetalarna 25 – 30 miljoner är då av mindre betydelse:

Hur jävla svårt ska det va och ta en runda till och se om nå mer entreprenörer vill bygga billigare? Vafan sitter ni och leker bort massa miljoner för? Är det så jävla viktigt för er och köra över sossarna att ni blivit förståndshandikappade ? 

det är en del av deras politiska spel, som framförallt går ut på att tillfoga det socialdemokratiska minoritetsstyret förnedrande nederlag. Högerns sossehat får helt enkelt kosta vad som helst.

Kosta vad det kosta vill bara prestigen vinner.

Till försvar för M-SD-förslaget har framförallt den avsatta kommundirektören Marie Tollefsen Markström uppträtt med ett par längre inlägg, närapå i storlek små uppsatser. Hennes huvudargument tycks vara två. För det första menar hon att det visst inte är något vanligt spruthus det handlar om utan något som hon kallar räddningsstation (för säkerhets skull skrivet med stora bokstäver):

Det skrivs att det handlar om en brandstation, men det handlar jo om så mycket mera än om en brandstation. Det är ju en RÄDDNINGSSTATION som ska byggas.

Som exempel på skillnaden tar hon upp IVPA (i väntan på ambulans) och drunkningstillbud som kunnat avvärjas. Vi ska förstå att bara en RÄDDNINGSSTATION kan klara av detta. Att det är personal från den befintliga brandstationen som gör och gjort sådana insatser tycks omedelbart i nästa mening vara bortglömt. Dessutom borde vi andra idioter förstå skillnaden mellan en vanlig brandstation och en RÄDDNINGSSTATION. Jag försökte ta reda på det. Wikipedia beskriver termerna så här:

En brandstation, eller räddningsstation, är en byggnad för räddningstjänsten. Bland olika slags brandstationer märks dygnetruntbemannade heltidsbrandstationer, deltidsbrandstationer och mindre räddningsvärn.

En brandstation har i regel en vagnhall för brandbilar. Antalet fordon i en vagnhall kan variera. Ofta finns också ett kök eller mindre pentry, men inte alla stationer har det. På heltidsstationer är det vanligt med sovsalar, eller individuella sovrum. Även omklädningsrum, och någon form av verkstad och tvätthall förekommer. Heltidsstationer i Sverige brukar ha en kontorsavdelning för befälen, och ett vardagsrum.

Inte heller MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tycks gör någon skillnad mellan en brandstation och en RÄDDNINGSSTATION. En sökning på myndighetens hemsida efter ”räddningsstation” ger noll träffar.

Nu byter den sparkade kommunchefen argumentationslinje: De som gör de livräddande insatserna vid t ex hjärtstopp och drunkningstillbud har ju den gamla brandstationen som arbetsplats och de har en usel, närmast livsfarlig arbetsmiljö:

I dag är deltidsbrandmännens arbetsmiljö på nuvarande station under all kritik, kommunen lever inte upp till kraven, utan vi utsätter våra deltidsbrandmän för en ohälsosam arbetsmiljö, alltså dom som finns där för att se till vår trygghet. Jag tänker inte gå in på detaljer, utan nöjer med mig att säga att en av riskerna är ökad risk för cancer, en annan är risk för klämskador i samband med utryckning.

Allvaret understryks med:

I somras hade vi ett allvarligt drunkningstillbud, utan våra deltidsbrandmän så hade liv gått förlorat. Jag väljer att tro att ett ända liv är värd mindre än den kostnaden.

Jo, det är ett riktigt ända-argument det. Man kan förstås undra över denna iver från den avsatta kommunchefen att slåss för högerns (M+SD) ståndpunkt. Hon har ju redan kostat skattebetalarna mångmiljonbelopp i utredningskostnader och fallskärm (som hon förhandlade sig till med hotet att annars bli kvar). Så en rejäl smäll till för skattebetalarna skulle förstås sitta som en smäck. Hämnden är ljuv (och dyr).

Folkinitiativ

I en kommentar föreslås att man ska ha en folkomröstning om brandstationsbeslutet. Så här skulle det kunna gå till. Om 10 procent av de röstberättigade kräver det måste fullmäktige ta ställning till om det ska bli en folkomröstning (folkinitiativ). För att fullmäktige ska kunna säga nej till att ordna en omröstning krävs att två tredjedelar av fullmäktige säger nej. Vid 2018 års val fanns det 3 587 röstberättigade, så det skulle räcka med att samla 359 namn. Eftersom man kan förmoda att S och V med sammanlagt 45 procent av fullmäktige säger ja till en folkomröstning måste det bli av. Men det är bråttom eftersom 55-miljonersprojektets anhängare tänker ta beslut vid ett extra fullmäktige den 10 januari.

Ett postscriptum

Varje gång jag skriver något kritiskt om Marie Tollefsen Markström kommer en ilsken kommentar från ”Anonym” (vet inte vem det är, men kallar hen ”Hans”). Den argsinta ”Anonym” ropar på polis och menar att jag är tokig bl a för att jag skriver lite här och där med stora bokstäver. Nu gäller det för anonyme ”Hans” att vässa pennan igen.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar