tisdag 24 mars 2020

Skinnskatteberg säger nej till klimatpolitik


Häromdagen såg jag på TV en debatt mellan en sverigedemokrat och inrikesministern. Sverigedemokraten ville avskaffa kravet på tillstånd för att man ska få ordna offentliga danstillställningar (danstillstånd). Ministern var märkbart irriterad. Det borde finnas att som var viktigare att syssla med i denna smittans tid. Det kan man väl hålla med om.

Men det finns trots allt det som fortfarande är viktigt. Dit hör nog inte frågan om danstillstånd. Men om planeten går under på grund av klimatkrisen, spelar det inte så stor roll om vi har klarat av att bemästra coronasmittan eller ej.

Ledningsutskottet i kommunstyrelsen i Skinnskatteberg behandlade häromdagen elva av de 16 klimatmotioner som Vänsterpartiet lagt fram. Det gick inget vidare. En av de elva motionerna bifölls: Kommunen ska informera kommuninvånarna om växthuseffekten. Det är ju jättebra.
Däremot blev det blankt avslag på förslagen om att utarbeta en koldioxidbudget, att ordna en kommunal solpark och att förbättra de lokala busslinjerna. Det kunde ledningsutskottet (tre sossar, en moderat och en folkpartist) inte tänka sig.

Övriga sju motioner föreslog man skulle ”anses besvarade”. Så brukar man skriva när man inte tänker göra något, men att det känns för taskigt att bara säga nej. Här försvann förslag om digitalisering av möteshandlingar, klimatsmarta resor, regional busstrafik, minskade utsläpp från samhällsbetalda transporter, fossilfria kommunbilar, klimatsamarbete med näringslivet, video- och telefonmöten.

Här gick det undan. Skinnskattebergs kommuns ambitioner att bedriva en aktiv klimatpolitik framstår som blygsamma.

Fem motioner behandlades inte nu. Man får förmoda att de kommer senare och vi får väl hoppas att det går bättre då: Det handlar om förslag om en handlingsplan för minskade utsläpp, palnerings för mer vindkraft, solceller på kommunens byggnader, en livsmedelsstrategi och uppföljning av måltiders klimatpåverkan.

Riktigt klart är det inte heller med de elva behandlade motionerna. Ledningsutskottet (sossarna Lena, Helena och Roger, folkpartisten Elisabeth och moderaten Bosse) är trots allt inte de som till syvende och sist bestämmer. Närmast går deras förslag till kommunstyrelsen som träffas nästa gång den 7 april och sen till slutligt beslut i kommunfullmäktige. Både kommunstyrelsens och fullmäktiges möten är offentliga. Gå gärna dit och se om de törs rösta ned kraven på en lokal klimatpolitik när medborgarna är på plats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar