fredag 6 mars 2020

Internationella kvinnodagen - Kampen går vidare


Insändare i Fagersta-Posten idag fredag den 6 mars 2020

Är 8 mars relevant i Sverige i dag? frågar författaren. FOTO: TT
Kampen går vidare
8 mars är internationella kvinnorörelsens kampdag världen över. Dagen sätter fokus på och synliggör den kamp som pågår varje minut, varje timme, varje dag året runt mot det systematiska underordnandet av kvinnor i världen och den kamp kvinnor driver för att fullt ut vara människor och medborgare med egen röst och rätt. I en debattartikel från UD 10 november 2019 framgår en djup oro över att kvinnors rätt att fatta beslut om den egna kroppen är hotad och omstridd i många länder. 200 miljoner kvinnor saknar tillgång till moderna preventivmedel och riskerar därmed att bli oplanerat gravida. Är 8 mars relevant i Sverige idag? Vi har tillgång till kostnadsfri skolgång, preventivmedel, säkra och lagliga aborter, offentlig barnomsorg som är en förutsättning för att vara en självständig medborgare. Att vi är där i dag har inte gått av sig självt utan den oförtrutna kamp som förts av olika kvinnoorganisationer. Men om man tar en titt på statistiken har vi saker kvar att kämpa för innan vi uppnår en fullkomlig jämlikhet. Här kommer några exempel:
  • Under 2019 anmäldes 28 000 brott där kvinnor misshandlats av närstående.
  • 22 kvinnor dödades 2018 av män som de hade eller hade haft en parrelation med.
  • Kvinnors löner är 89,3 % av männens.
  • Kvinnor har en genomsnittlig pension på 14 700 kr onor i månaden. Män har ett genomsnitt på 19 900 kronor.
  • I börsbolagens ledningsgrupper är 24 procent kvinnor.
Det som ger hopp är att det är 46,1 procent kvinnor i riksdagen. En bra bit på väg! Även i kommunfullmäktige ser det lovande ut med 43,3 procent. Men även där är det är stora variationer. I en fjärdedel av kommunerna är det under 40 procent kvinnlig representation.

Rösträttsrörelsen för hundra år sedan, 1970-talets kvinnorörelse, metoorörelsen har alla drivit fram förbättringar. Men än är det inte klart. Inte ens i Sverige.

Kampen går vidare i och utanför Sverige!

Ingrid Sköldin
Ordförande Vänsterpartiet Skinnskatteberg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar