måndag 16 mars 2020

Moderatpolitiker i Fagersta: Bedragare eller morsgris?


Fagersta kommun styrs av en koalition mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. En av de ledande moderaterna i kommunen var fram till den 6 februari Dick Helsing. Dick satt i kommunfullmäktige där han också var andre vice ordförande. Dessutom satt han i kommunstyrelsen och socialnämnden. I början av februari flyttade Dick till Sala kommun. Eftersom han då bodde i en annan kommun kunde han inte ha kvar sina uppdrag i Fagersta. För att man ska vara valbar till kommunala uppdrag måste man bo i den kommun där man har sina uppdrag.

Dick Helsing
(Foto: Fagersta Nyheter)
Det har i diskussionen kommit fram en del tveksamheter vad gäller var Dick egentligen bodde under förra året. Det här är fakta:

Dick är gift med Pia. Den 2 maj 2018 sålde Dick och Pia sitt hus i Fagersta. Om man ska tro folkbokföringen flyttade samma dag Dick och Pia till olika adresser. Pia flyttade till ett hus i Västerfärnebo, som ligger i Sala kommun, medan Dick flyttade till en ny adress i Fagersta, samma adress som hans mamma bor på.

Den 6 februari i år flyttade de (enligt folkbokföringen) ihop igen när Dick flyttade till samma adress i Sala kommun där Pia bodde sedan 2018.

I den diskussion som har varit om Dicks boende har det påståtts att han hela tiden har bott i Västerfärnebo i Sala kommun, och att detdär med att skriva sig hos sin mamma i Fagersta bara var ett trick för att kunna ha kvar de kommunala uppdragen i Fagersta.

Jag vet förstås inte om det var så som var fallet. Alternativt skulle ju Dick kunna vara en morsgris som föredragit att bo ihop med mamma. Vem vet. Och det är inte på något sätt olagligt att vara en morsgris.

Däremot är det olagligt att vara skriven på en annan adress än där man bor. Det kallas folkbokföringsbrott och i folkbokföringslagens paragraf 42 finns stadgat vad straffet är för den som lämnar falska uppgifter till folkbokföringen. För folkbokföringsbrott av normalgraden ska det dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, och för grovt brott till fängelse i högst två år.

Juristsajten Lawline skriver: ”sammantaget finns det stor sannolikhet att personen kan bli ansvarig för folkbokföringsbrott om denna medvetet registrerat felaktiga uppgifter och det faktiskt finns en konkret fara för att dessa felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen.

En annan sida av saken är den ekonomiska. I Fagersta kommun får politiker sammanträdesersättning med 313 kronor för första timmen och därefter 85 kronor för varje påbörjad halvtimmes möte. När jag har gått igenom protokollen från fullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden i Fagersta så skulle det sammanlagda arvodet under 2019 bli drygt 17 000 kronor. Tillsammans med det fasta arvodet till fullmäktiges andre vice ordförande kan Dick under 2019 ha fått ut nära 22 000 kronor.

Om han nu i själva verket, och inte bara på pappret, har bott i Sala och alltså inte varit valbar, så har han på oriktiga grunder fått ut ungefär 22 000 kronor i arvoden. För ett juridiskt otränat öra låter det som bedrägeri, som inte heller är lagligt. Om så är fallet borde Fagersta kommun kräva tillbaka de felaktiga arvodena. Men om det är bedrägeri eller inte, det får förstås polis och åklagare ta ställning till. Och det är inte olagligt att vara morsgris.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar